Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Siedziba LOIA
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 Zadania i zasady działania samorządu aptekarskiego
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
15.05.2018 r. - Komunikat NFZ z dnia 14.05.2018 r. w sprawie obowiązku pisemnego powiadomienia oddziału wojewódzkiego NFZ o miejscu przechowywania recept i wydanych na ich podstawie odpisów w przypadku cofnięcia, uchylenia, stwierdzenia wygaśnięcia lub n
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w związku z wejściem w życie zmian do ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2211) wprowadzony został obowiązek powiadomienia oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o miejscu przechowywania recept i wydanych na ich podstawie odpisów oraz sankcje za jego niewykonanie.

 
 
11.05.2018 r. - Komunikat MZ z dnia 27.04.2018 r. zawierający instrukcje dotyczące komunikatów odnoszących się do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi ( ZSMOPL)

Treść komunikatu:

https://www.gov.pl/zdrowie/instrukcje-dotyczace-komunikatow-odnoszacych-sie-do-zintegrowanego-systemu-monitorowania-obrotu-produktami-leczniczymi-zsmopl

 
 
30.04.2018 r. - Dz. U. MZ 2018 r. poz. 32 - wykaz leków refundowanych obowiązujący od 1 maja 2018 r. i informacja MZ o wprowadzonych zmianach
 
 
30.04.2018 r. - Biuro izby będzie nieczynne w dniu 4 maja 2018 r. ( piątek )

 
 
26.04.2018r. - Komunikat Ministerstwa Zdrowia z dnia 25.04.2018 r. w sprawie wydawania z apteki ogólnodostępnej produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych na podstawie zapotrzebowania podmiotu wy
Ministerstwo Zdrowia informuje, że utrata mocy obowiązującej przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych nie ogranicza możliwości nabywania w aptece ogólnodostępnej produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych na podstawie zapotrzebowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Uprawnienie to wynika bowiem z art. 96 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, który określa elementy, jakie powinno zawierać zapotrzebowanie
 
 
25.04.2018 r. - Komunikat NFZ w sprawie prawidłowego przekazywania danych dotyczących farmaceutów realizujących recepty refundowane w aptekach
Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U. z 2013 r. poz. 364) podmiot prowadzący aptekę
 
 
25.04.2018r. - Nowe szkolenia na portalu e-dukacja:
1/ „Ból mięśni i stawów - jak skutecznie pomóc pacjentom?”.
2/ „Postępy farmakoterapii chorób układu pokarmowego, część 2”
 
 
23.04.2018r. - Komunikat NIA z dnia 20.04.2018 r. w sprawie nowych przepisów dotyczących zasad wystawiania i realizacji recept oraz zapotrzebowań
W dniu 18 kwietnia 2018 r. wchodzą w życie dwa ważne akty prawne dotyczące wystawiania i realizacji recept:
 
 
19.04.2018 r. - Komunikat II Ministerstwa Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2018 r. dotyczący stosowania rozporządzenia w sprawie recept
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745) oraz będącymi tego konsekwencją wątpliwościami w przedmiocie sposobu postępowania w aptece,
 
 
18.04.2018r. - NIA: Rozporządzenie w sprawie recept wchodzi w życie. Farmaceuci bez dodatkowych obowiązków

16 kwietnia br. Ministerstwo Zdrowia opublikowało ostateczną wersję rozporządzenia w sprawie recept. Usunięto z niego kontrowersyjne zapisy, które pierwotnie nakładały na farmaceutę obowiązek określania na recepcie poziomu odpłatności za lek w przypadku, gdy nie zrobi tego lekarz.

« 1 ... 4 5 6 7 8 ... 50 »
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 1764052 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe