Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
18.02.2022r. - Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 412 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki
Treść aktu dostępna na stronie https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/412
 
 
07.02.2022r. - Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 274 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych
Treść aktu dostępna na stronie https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/274
 
 
04.02.2022r. - II Komunikat Ministra Zdrowia w związku z dopuszczeniem od dnia 27 stycznia 2022 r. możliwości przeprowadzania test w antygenowych w kierunku SARS-CoV-2 przez farmaceutę w aptece ogólnodostępnej

W nawiązaniu do sygnałów i pytań kierowanych przez farmaceutów Minister Zdrowia informuje, że zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym i prawnym testowanie może odbywać się w dwóch pomieszczeniach w lokalu apteki, tj. w pokoju opieki farmaceutycznej – znajdującym się w izbie ekspedycyjnej tudzież w osobnym pomieszczeniu lub w pokoju administracyjno-szkoleniowym (potencjalnie mogą odbywać się w obu albo tylko w jednym z nich).
 
 
27.01.2022r. - Dz. U. 2022 r. poz. 184 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o zawodzie farmaceuty
Tekst ustawy dostępny na stronie https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/184
 
 
26.01.2022r. - Komunikat Ministra Zdrowia w związku z dopuszczeniem od dnia 27 stycznia 2022 r. możliwości przeprowadzania testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2 przez farmaceutę w aptece ogólnodostępnej
Minister Zdrowia informuje, że od 27 stycznia 2022 r. wszystkie zainteresowane osoby będą mogły wykonać bezpłatny test antygenowy w kierunku wykrycia wirusa SARS- CoV-2 przeprowadzony przez farmaceutę w aptece ogólnodostępnej.

Minister Zdrowia informuje, że testy te mogą być przeprowadzane w warunkach przewidzianych do sprawowania opieki farmaceutycznej w aptece określonych w ustawie – Prawo farmaceutyczne2, tj. przy zagwarantowaniu:
 
 
25.01.2022r. - Dz. U. 2022 poz. 153 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę

Treść aktu dostępna na stronie https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/153
 
 
21.01.2022r. - E-recepta transgraniczna - gotowość aptek do realizacji od 20.02.2022 r.
Obowiązek podłączenia się do systemu

Zgodnie z art. 56 ust. 4b ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r., poz. 666), apteki mają ustawowy obowiązek podłączenia się do systemu KPK. Termin podłączenia określony został na dzień 31 grudnia 2020 r.
 
 
20.01.2022r. - Suplement 2021 do Farmakopei Polskiej wydanie XII opublikowany. Informacja Prezesa URPL.
Informujemy, że Suplement 2021 jest już dostępny na stronie: https://www.cogno.eu/sklep
Cogno Medical sp. z o.o. jest jedynym autoryzowanym przez URPL dystrybutorem Farmakopei Polskiej.

Informacja Prezesa Urzędu z dnia 29 listopada 2021 r.
o Suplemencie 2021 do Farmakopei Polskiej wydanie XII (Suplement 2021 FP XII)

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych informuje, że w Dzienniku Urzędowym Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 29 listopada 2021 r. (Biuletyn Informacji Publicznej (bip.urpl.gov.pl)) został opublikowany Komunikat Prezesa Urzędu z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie daty, od której obowiązują wymagania określone w Suplemencie 2021 do Farmakopei Polskiej wydanie XII.
 
 
14.01.2022r. - Wspólny apel samorządów zawodów medycznych w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w czasie pandemii COVID-19
Apel samorządów zawodów medycznych

z dnia 12 stycznia 2022 r.

w sprawie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 (druk nr 1846)

Samorządy zawodów medycznych oczekują wprowadzenia skutecznych regulacji prawnych zapewniających wzrost bezpieczeństwa obywateli. Regulacje takie muszą być kompleksowe i nie powinny cedować z organów władzy publicznej na pracodawców i przedsiębiorców odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego w kraju.
 
 
11.01.2022r. - Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 38 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki
Treść aktu dostępna na stronie https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/38
« 1 ... 4 5 6 7 8 ... 44 »
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 3244109 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe