Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Siedziba LOIA
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 Zadania i zasady działania samorządu aptekarskiego
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
17.04.2019r. - „Po pierwsze farmaceuta” – ruszyła kampania wizerunkowa zawodu farmaceuty

Tylko 10 procent Polaków chodzi do apteki po poradę. Wiedzę na temat leków czerpiemy głównie z Internetu. Polacy ufają farmaceutom, ale nie wiedzą, czego mogą od nich oczekiwać – ich pracę kojarzą przede wszystkim ze sprzedażą leków. To najważniejsze wnioski z ogólnopolskiego badania przeprowadzonego przez agencję Biostat na zlecenie Fundacji Aflofarm i Naczelnej Izby Aptekarskiej. Obie instytucje rozpoczęły 11 kwietnia pierwszą w historii zawodu farmaceuty ogólnopolską kampanię wizerunkową „Po pierwsze farmaceuta”. Akcja ma charakter edukacyjny. Jej celem jest przede wszystkim pokazanie Polakom, że farmaceuta to nie tylko sprzedawca, lecz przede wszystkim ekspert w dziedzinie farmakologii i zdrowia.

 
 
15.04.2019r. - Ministerstwo Zdrowia - IV część wytycznych dot. ZSMOPL
Ministerstwo Zdrowia - Aktualności 15.04.2019 r.
https://www.gov.pl/web/zdrowie/iv-czesc-wytycznych-dot-zsmopl

IV część wytycznych dot. ZSMOPL


Warszawa, dn. 12 kwietnia 2019 r.

KOMUNIKAT DOT. ZINTEGROWANEGO SYSTEMU MONITOROWANIA OBROTU

PRODUKTAMI LECZNICZYMI (ZSMOPL)

W nawiązaniu do Komunikatu z dnia 28 marca 2019 r. Minister Zdrowia oraz Główny Inspektor Farmaceutyczny przypominają, że w ramach przekazywania raportów o obrotach i stanach magazynowych do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami i stanach magazynowych do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) przez podmioty zobowiązane, przekazywanie komunikatów bez wskazania numeru serii produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zostało umożliwione wyłącznie na okres przejściowy do dnia 30 kwietnia 2019 r.
 
 
09.04.2019r. - Ostatnie pożegnanie Śp. Edwardy Kędzierskiej
Naczelna Rada Aptekarska oraz polscy aptekarze z żalem żegnają zmarłą dnia 4. kwietnia 2019 roku panią magister farmacji Edwardę Kędzierską, pierwszego w historii odrodzonego samorządu aptekarskiego Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej. Jej odejście jest bolesną stratą dla całego środowiska.

Edwarda Kędzierska wniosła ogromny wkład w rozwój aptekarstwa polskiego. Była orędownikiem reaktywowania samorządu aptekarskiego i aktywnie uczestniczyła w działaniach, które doprowadziły do jego odrodzenia. Środowisko aptekarzy i farmaceutów darzyło Ją wielkim zaufaniem, którego wyrazem było powierzenie Edwardzie Kędzierskiej przez I Krajowy Zjazd Aptekarzy funkcji Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej w latach 1991 – 1995. W tym czasie odrodzony samorząd aptekarski stał się dojrzałą organizacją zdolną do podejmowania działań na wszystkich płaszczyznach. Była znakomitym aptekarzem, a w wykonywanie zawodu wkładała całe swoje serce i wielkie zamiłowanie. Edwarda Kędzierska dużą część swojej pracy poświęciła rozwojowi profesjonalnych kadr aptekarskich. Pod jej opieką szkolili się młodzi farmaceuci rozpoczynający drogę zawodową. Ambicja, powołanie i pasja Edwardy Kędzierskiej sprawiły, że jej uczniowie byli dumni z bycia farmaceutą. Była także bardzo życzliwym człowiekiem, zawsze miała czas, służyła dobrą radą i nie szczędziła koleżeńskiej pomocy. Była wzorem aptekarza dbającego o swoich pacjentów, przez co zasłużyła na ich wdzięczność i nieprzemijającą pamięć. Swoją postawą i zawodowymi dokonaniami Edwarda Kędzierska wpisała się na trwałe w chlubną tradycję samorządu aptekarskiego.

Za zasługi dla chwały, pożytku i rozwoju aptekarstwa została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznaczeniami samorządowymi: Medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego i tytułem Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa, które są wyrazem najwyższego uznania członków samorządu aptekarskiego.

Cześć jej pamięci.

 
 
08.04.2019r. - ZSMOPL - katalog błędów w komunikatach do ZSMOPL
Polecamy zapoznanie się katalogiem najczęściej występujących błędów w komunikatach obrotów i stanów, które apteki wysyłają do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Zestawienie zawiera indentyfikator błędu, wskazuje na element, którego najprawdopodobniej dotyczy błąd oraz najczęstsze przyczyny wystąpienia błędu.

Katalog dostępny na stronie:
https://www.nia.org.pl/2019/04/05/katalog-najczestszych-bledow-w-raportowaniu-aptek-do-zsmopl/
 
 
03.04.2019r. - Apel o jednokrotne przesyłanie komunikatów do systemu ZSMOPL
Przesyłanie komunikatów do ZSMOPL

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednokrotne przesyłanie komunikatów do systemu ZSMOPL.

Ponowne przesyłanie tych samych komunikatów znacząco wydłuża czas ich przetwarzania.

System przetwarza komunikaty według kolejności przyjęcia. Obecnie trwa to kilka godzin.

Uprzejmie prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

https://www.nia.org.pl/2019/04/02/przesylanie-komunikatow-do-zsmopl/

 
 
03.04.2019r. - Komunikat NFZ dla świadczeniodawców - dot. zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne


Wdrożenie rozwiązania informatycznego NFZ wspierającego procesy elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie pacjenta w wyroby medyczne.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. poz. 582; dalej: rozporządzenie z dnia 21 marca 2019 r.) zmianie ulegają zasady weryfikacji, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

 
 
03.04.2019r. - GIF - aktualizacja przewodnika zarządzania alertami generowanymi przez system weryfikacji autentyczności leków

Wprowadzenie elektronicznego formularza zgłaszania alertów

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w zakładce "Serializacja produktów leczniczych" opublikowana została aktualizacja przewodnika zarządzania alertami generowanymi przez system weryfikacji autentyczności leków. Od tej pory użytkownicy końcowi przy zgłaszaniu nie muszą wypełniać papierowych załączników. Na stronie Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków, pod adresem https://www.nmvo.pl/pl/alert, umieszczony został elektroniczny formularz służący do zgłaszania alertów.

 
 
03.04.2019r. - Komunikat Ministra Zdrowia dot. numeru serii w ZSMOP
Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Ministra Zdrowia ws. numeru serii w ZSMOPL.

Dokument został podpisany przez Pana Ministra Macieja Miłkowskiego oraz Pana Ministra Pawła Piotrowskiego

 
 
03.04.2019r. - Zmiana rozporządzenia dot. zaopatrzenia w wyroby medyczne
W Dzienniku Ustaw RP 2019 r. poz. 582 opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego.

W załączniku nr 1 do rozporządzenia znajduje się nowy wzór: "ZLECENIE NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE"
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 29 marca 2019 r.

Treść aktu na stronie: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/582/1

 
 
02.04.2019r. - Nowe sympozjum szkoleniowe na portalu e-dukacja "Leczenie bólu i infekcji gardła"
Szanowni Państwo,

Na portalu e-dukacja udostępniono sympozjum szkoleniowe: "Leczenie bólu i infekcji gardła".
Sympozjum oferowane jest w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 2 punkty szkoleniowe z puli punktów "miękkich".
Warunkiem zaliczenia jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line.

Wiceprezes ORA w Krakowie, Elżbieta Rząsa-Duran
« 1 ... 4 5 6 7 8 ... 45 »
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 1948091 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe