Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
10.12.2019r. - LOW NFZ organizuje szkolenie z zasad realizacji wniosków na środki pomocnicze od stycznia 2020 r.
Informujemy, że na portalu świadczeniodawcy Lubuskiego Oddziału NFZ pojawił się komunikat o organizowanym przez Fundusz szkoleniu na temat realizacji wniosków na środki pomocnicze od 01.01.2020 r.

Szkolenie odbędzie się w dniu 12.12.2019 r. o godz.14:00 w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze przy ul. Batorego 71.
 
 
10.12.2019r. - Aktualności Ministerstwa Zdrowia
Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne – co się zmienia od 2020 roku?
Od dnia 1 stycznia 2020 r. zmieniają się zasady wystawiania, weryfikacji i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Przepisy, które wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2020 r., usprawnią proces wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz poprawią dostępność dla pacjentów do wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, szczególnie z małych miejscowości, niepełnosprawnych, starszych czy przebywających poza stałym miejscem swojego zamieszkania.

Aktualnie trwa ostatni etap pilotażu prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ wraz z wybraną grupą placówek realizuje pilotaż rozwiązania, które wejdzie w życie od dnia 1 stycznia 2020 r.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej NFZ, gdzie zamieszczono także filmy instruktażowe dla użytkowników.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 r. będzie obowiązywał nowy wzór zlecenia, zawarty w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1555).
https://www.gov.pl/web/zdrowie/zlecenia-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne--co-sie-zmienia-od-2020-r
 
 
05.12.2019r. - Nowe szkolenie na portalu e-dukacja - sympozjum szkoleniowe „Szkolenie z opieki farmaceutycznej nad pacjentami z cukrzycą z wykorzystaniem produktów Accu-Chek” .
Uprzejmie informuję, że szkolenie oferowane jest w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 2 punkty szkoleniowe z puli "miękkich”.
Warunkiem zaliczenia kursu jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line. Szkolenie certyfikowane jest przez Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie

Prezes ORA w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran 
 
04.12.2019 r. - Komunikat Ministerstwa Zdrowia na temat leków na cukrzycę
W związku z informacjami dotyczącymi zanieczyszczenia metforminy, substancji czynnej używanej do produkcji leków przeciwko cukrzycy, Ministerstwo Zdrowia informuje, że 4 grudnia Minister Zdrowia, prof. Łukasz Szumowski zorganizował spotkanie z udziałem:

Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Grzegorza Cessaka;
Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Pawła Piotrowskiego;
Głównego Inspektora Sanitarnego, prof. Jarosława Pinkasa;
 
 
25.11.2019r. - Dz. U. RP 2019 r. poz. 2301 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i pre
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 23 listopada 2019 r.

Treść aktu dostępna na stronie: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2301


 
 
18.11.2019r. - VIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Aptekarzy LOIA wybrał skład organów samorządu na najbliższą kadencję
Zjazd powołał na funkcję Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Zielonej Górze

panią mgr farm. Darię Wielogórską - Rutkę.

Funkcję Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej powierzono pani mgr farm. Zycie Derewlanko - Chomiak.

Skład organów na VIII kadencję:
 
 
15.11.2019r. - Na portalu e-dukacja opublikowano sympozjum szkoleniowe –„ Usługa farmaceutyczna zdrowe serce”
Sympozjum oferowane w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 2 punkty szkoleniowych z puli punktów "miękkich". Warunkiem zaliczenia jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line.
Szczegółowa informacja https://e-dukacja.pl/course.php?idco=148&tool=files

Wiceprezes ORA w Krakowie
Mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

 
 
14.11.2019r. - Dz. U. Ministra Zdrowia z 2019 r. poz. 94 - obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych br
Treść aktu dostępna na stronie: http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/94/
 
 
14.11.2019r. - Dz.U. RP z 2019 r. poz. 2165 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środk
Treść aktu dostępna na stronie: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2165/1
 
 
06.11.2019r. - Komunikat Centrali NFZ dla podmiotów kontrolowanych - podanie adresu e-mail podmiotu lub ePUAP.
Zgodnie z Art. 8 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 399) W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy świadczeniodawcy, osoby uprawnione w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.14) i apteki są obowiązani do przekazania Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia adresu elektronicznego lub adresu elektronicznej skrzynki podawczej podmiotu publicznego, na który będzie doręczana korespondencja w celu realizacji zadań, o których mowa w dziale IIIA i art. 173 ustawy.

W związku z powyższym od dnia 5 listopada w dedykowanym do komunikacji z NFZ portalu uruchomiona została funkcjonalność umożliwiająca przekazywanie danych o adresie e-mail podmiotu lub ePUAP.

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-podmiotow-kontrolowanych,7488.html
« 1 ... 4 5 6 7 8 ... 54 »
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2136384 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe