Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
14.07.2020r. - Zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Alopexy
Zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Alopexy
Prezes URPL 7 lipca 2020 roku wydał decyzję nr UR/ZD/1188/20 dotyczącą zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Alopexy, Minoxidilum, 50 mg/ml, roztwór na skórę, nr pozwolenia 17842. Podmiot odpowiedzialny: Pierre Fabre Dermatologie. Decyzja Prezesa Urzędu w sprawie niniejszej zmiany kategorii dostępności wejdzie w życie z dniem 1 października 2020 roku.

Decyzja i ulotka informacyjna dostępne są:
https://www.nia.org.pl/2020/07/13/zmiana-kategorii-dostepnosci-z-rp-na-otc-dla-produktu-leczniczego-alopexy/
 
 
10.07.2020r. - Zachęcamy do udziału w ankiecie dotyczącej szczepień ochronnych w aptekach
Ankieta została opracowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i dotyczy świadczenia usługi szczepień ochronnych w aptekach ogólnodostępnych.

Link do ankiety:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcGU0OXdOFHFMDcBuieyv8McGFfuQmpDUH90tMX4yFAQLQiQ/viewform?fbclid=IwAR3VPLCDSzczOFf9YBI_cRTWRQTArha9dY5vecezIqzFNn_fJgcp4VdAMKE 
 
10.07.2020r. - Dz. Urz. MZ 2020 poz. 48 - obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrot
Treść aktu dostępna na stronie: http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2020/48/
 
 
07.07.2020r. - Zarządzenie Prezesa NFZ z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne
Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 131/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia z dnia 1 października 2019 r., zmienionym zarządzeniem Nr 173/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2019 r., zarządzeniem Nr 47/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 marca 2020 r., w § 13 wprowadza się następujące zmiany:
 
 
02.07.2020r. - Nowe szkolenia na portalu e-dukacja
Uprzejmie informujmy, że na portalu e-dukacja udostępniono szkolenia:
"Leki roślinne o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy""
"Jak leczyć ból mięśni i stawów"

Szkolenia oferowane są w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 2 punkty szkoleniowe z puli punktów "miękkich". Warunkiem zaliczenia jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line.

 
 
02.07.2020r. - Serializacja - schemat zarządzania alertami w aptekach ogólnodostępnych.
Jak postępować przed wydaniem leku, który podlega serializacji?

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją:

https://www.nia.org.pl/2020/07/01/schemat-zarzadzania-alertami-w-aptekach-ogolnodostepnych-serializacja/
 
 
01.07.2020r. - GIF - 1 lipca 2020 upływa termin vacatio legis dla przepisów dot. weryfikacji autentyczności leków!
W związku z faktem, że 1 lipca 2020 r. upływa vacatio legis dla przepisów nakładających obowiązek weryfikacji autentyczności leków oraz w trosce o sprawną i niezakłóconą dystrybucję produktów leczniczych na terenie RP, Główny Inspektor Farmaceutyczny zaleca:

weryfikację niepowtarzalnego identyfikatora przynajmniej jednego opakowania z danej serii przy przyjęciu dostawy produktów leczniczych do hurtowni farmaceutycznych,

weryfikację niepowtarzalnego identyfikatora przynajmniej jednego opakowania z danej serii przy przyjęciu dostawy produktów leczniczych do aptek ogólnodostępnych i szpitalnych.

Weryfikacja autentyczności produktów leczniczych „na wejściu” zdecydowanie ograniczy liczbę ewentualnych alertów podczas wydawania leku Pacjentowi.
 
 
30.06.2020r. - Dz. U. 2020 poz. 28 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia


Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Treść aktu dostępna na stronie: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/28
 
 
30.06.2020r. - Uchwała Nr VIII/101/2020 Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Zielonej Górze z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania XXIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
Na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich ( tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1419) oraz § 3 ust. 9 Regulaminu działania Lubuskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, przyjętego Uchwałą Nr VII/24/2015 z dnia 17 października 2015 r. VII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Aptekarzy Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Okręgowa Rada Aptekarska uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwołuje się XXIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Aptekarzy w dniu 19 września 2020 r. w formie zdalnej, za pośrednictwem komunikatora internetowego zoom.
 
 
30.06.2020r. - GIF - Pytania i odpowiedzi dot. weryfikacji autentyczności leków!
Na stronie internetowej GIF znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące weryfikacji autentyczności leków:

https://www.gov.pl/web/gif/pytania-i-odpowiedzi-dot-weryfikacji-autentycznosci-lekow
« 1 ... 4 5 6 7 8 ... 64 »
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2361735 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe