Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
17.03.2020r. - Dz. U. MZ z 2020 r. poz. 22 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2019 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności
Treść aktu dostępna na stronie: http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2020/22/

 
 
17.03.2020 r. - MZ - Komunikat ws. możliwości ukończenia praktyk zawodowych w aptece przez studenta farmacji
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowa z dnia 16 lutego 2009 r w sprawie praktyki zawodowej w aptece (Dz. U. z 2009 r. poz. 215), usprawiedliwioną nieobecnością na praktyce niewymagającą przedłużenia czasu trwania praktyki jest m.in. niezdolność w ciągu 6 miesięcy do odbywania praktyki z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych przez okres do 14 dni.

Mając na uwadze panujący stan szczególny i konieczność podejmowania działań związanych z wdrażaniem rozwiązań dotyczących koronawirusa SARS-CoV-2 uprzejmie informujemy, iż stan ten uznaje się za zdarzenie losowe wpisujące się w deficjencję zdarzenia określanego w ww. rozporządzeniu.
 
 
17.03.2020r. - Komunikat dla aptek Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Gorzowie Wlkp.
Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny pragnie podziękować zespołom aptek za okazywane zaangażowanie w tej trudnej sytuacji, która dla nas wszystkich jest testem odpowiedzialności. Nasze wykształcenie stawia nas na pierwszej linii w kontaktach z pacjentem. Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny dziękuje aptekom za sprawne wdrożenie w placówkach rozwiązań zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się infekcji. Jednocześnie Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny rekomenduje wprowadzenie następujących rozwiązań:
• Ograniczenie pacjentów w izbie ekspedycyjnej do minimum
• Instalacje osłon na pierwszym stole – szyb
• Zapewnienia pracownikom osobistych osłon
• Wydzielenia i oznaczenia stref w aptece, tak aby pacjent ograniczył kontakt z personelem
• Zwiększenia wentylacji w izbie ekspedycyjnej – otwarcie, rozszczelnienie okien, uruchomienie wentylacji mechanicznej – nawiewnej
• W przypadku braku możliwości technicznych wprowadzenia powyższych rozwiązań kierownik apteki posiada możliwość podjęcia decyzji dotyczącej wprowadzenia obsługi przez okienko do obsługi nocnej.
 
 
12.03.2020r. - Rekomendacje Zdrowotne Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej - wytyczne dla farmaceutów i pracowników aptek
Grupa ekspertów Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej (FIP) opracowała w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z zakażeniami koronawirusem, wywołującym chorobę COVID-19 przewodnik, który zawiera usystematyzowane i najważniejsze informacje dla farmaceutów i pracowników aptek.

Przewodnik do pobrania znajduje się na stronie:
https://www.nia.org.pl/2020/03/12/rekomendacje-zdrowotnej-fip-informacje-i-tymczasowe-wytyczne-dla-farmaceutow-i-pracownikow-aptek-w-jezyku-polskim/
 
 
12.03.2020r. - Odwołanie Zjazdu Aptekarzy i szkolenia ciągłego w Gorzowie Wielkopolskim
Członkowie
Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze

K O M U N I K A T

Okręgowa Rada Aptekarska w Zielonej Górze z przykrością zawiadamia, że w związku z prognozowanym rozwojem zakażeń koronawirusem i obowiązującym na dziś zakazem organizowania imprez masowych, na posiedzeniu w dniu 11 marca 2020 r. została podjęta decyzja o odwołaniu organizacji

1/ szkolenia ciągłego dla farmaceutów w dniu 27 marca 2020 r. w Gorzowie Wielkopolskim;
2/ XXIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy w dniu 25 kwietnia 2020 r. w Zielonej Górze.

W trosce o zdrowie Farmaceutów i z uwagi na kwestie organizacyjne w/w spotkań, już dziś należało podjąć tę trudną decyzję.
Szkolenie i zjazd odbędą się w terminach późniejszych, po ustąpieniu zagrożenia, o czym powiadomimy Państwa odrębnym pismem.

Z poważaniem
mgr farm. Daria Wielogórska-Rutka
Prezes
Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Zielonej Górze 
 
12.03.2020 r. - NIA: jak zmniejszyć ryzyko zarażenia konorawirusem - wytyczne dla aptek
W związku z dynamicznym wzrostem liczby zachorowań na COVID-19, Naczelna Izba Aptekarska rekomenduje wdrożenie działań zapobiegawczych celem zabezpieczenia personelu aptek.

Wytyczne dla aptek do pobrania na stronie:
https://www.nia.org.pl/2020/03/11/jak-zmiejszyc-ryzyko-zakazenia-koronawirusem-wytyczne-dla-aptek/
 
 
12.03.2020r. - Sprawozdanie o odpadach tylko w BDO, nowy termin do 30 czerwca 2020!
Zgodnie z art. 237ea Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. Ustaw 2013 poz. 21 z późniejszymi zmianami) - sprawozdania odpadowe tylko w BDO do 30 czerwca 2020!

Sprawozdanie należy złożyć w formie elektronicznej do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów, przez indywidualne konto w systemie BDO.

Termin składania za pośrednictwem systemu BDO sprawozdań odpadowych za 2019 rok został wydłużony do dnia 30 czerwca 2019 roku!
 
 
11.03.2020r. - Komunikat LOW NFZ dotyczący e-zestawień zbiorczych recept dla Aptek/Punktów Aptecznych
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze informuje, iż jest dostępna możliwość składania zestawień zbiorczych recept w wersji elektronicznej tzw. e-zestawienia, zachęcając jednocześnie Apteki/Punkty Apteczne do skorzystania z takiej możliwości.

Prowadzenie rozliczeń za pomocą e-zestawień przynosi korzyści w postaci:
Skrócenia czasu oczekiwania na płatność – szybszy wpływ dokumentu do oddziału oraz możliwość rozliczenia się przez całą dobę.
Zmniejszenie kosztów prowadzonej działalności – nie ma konieczności wysyłania/składania wersji papierowej do oddziału. Pomoc informatyczną w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu 68 328 77 82.
Obsługa elektronicznego zestawienia zbiorczego (e-zestawienia) - info do pobrania na stronie:
https://www.nfz-zielonagora.pl/PL/295/7055/Komunikat_dotyczacy_e-zestawien_zbiorczych_recept_dla_Aptek_Punktow_Aptecznych/
 
 
11.03.2020r. - Komunikat GIF w sprawie sprzedaży w aptekach środków dezynfekujących
Zgodnie z art. 86 ust. 8 ustawy – Prawo farmaceutyczne apteki ogólnodostępne mogą sprzedawać produkty służące do dezynfekcji. Wobec zagrożenia epidemiologicznego oraz ze względu na możliwe braki opakowań o małej pojemności, Główny Inspektor Farmaceutyczny informuje, że apteki posiadające izby recepturowe, mogą wydawać środki dezynfekujące do higieny osobistej oraz służące do dezynfekcji sprzętów codziennego użytku, w opakowaniach własnych, bądź dostarczonych przez Pacjentów.

Podczas wydawania należy zachować następujące środki ostrożności:
- przyniesione opakowanie musi być czyste;
- osoba wydająca musi właściwie oznaczyć opakowanie (tak jak przy leku recepturowym lub aptecznym);
- osoba wydająca musi poinformować Pacjenta, że produkt przeznaczony jest wyłącznie do stosowania zewnętrznego.

Komunikat dostępny na stronie
https://www.gov.pl/web/gif/komunikat-glownego-inspektora-farmaceutycznego-z-dnia-10-marca-2020-roku
 
 
10.03.2020r. - Komunikat ORA w sprawie zwołania XXIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy LOIA - 25 kwietnia 2020 r. w Zielonej Górze
Szanowni Państwo
Członkowie
Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze

K O M U N I K A T

Okręgowa Rada Aptekarska w Zielonej Górze uprzejmie zawiadamia o zwołaniu

XXIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy
Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze.

Zjazd odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2020 roku w Hotelu „Grape Town” w Zielonej Górze przy Al. Wojska Polskiego 79.
Rozpoczęcie Zjazdu planowane jest na godzinę 10:00.

« 1 ... 4 5 6 7 8 ... 58 »
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2214585 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe