Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Siedziba LOIA
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 Zadania i zasady działania samorządu aptekarskiego
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
10.01.2019r. - Prezentacja CSIOZ - Wdrożenie e-recepty
Prezentacja dostępna pod linkiem:

http://koia.org.pl/e-recepta-w-pigulce/
 
 
08.01.2019r. - Informacje dot. weryfikacji autentyczności leków serializowanych opublikowane przez Fundację KOWAL
Aktualności, użyteczne z punktu Użytkowników Końcowych:

1/ informacja nt. procesu certyfikacji oraz instruktażowy materiał video dotyczący generowania certyfikatów - BIEŻĄCY PROCES CERTYFIKACJI UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH DO SYSTEMU WERYFIKACJI AUTENTYCZNOŚCI LEKÓW: https://www.nmvo.pl/pl/aktualnosci/biezacy-proces-certyfikacji-uzytkownikow-koncowych-do-systemu-weryfikacji-autentycznosci
 
 
08.01.2019r. - Zbiór pytań i odpowiedzi opracowanych przez Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia dotyczących realizacji recept papierowych oraz DRR

https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/Banery/pytania_farmaceuty_realizacja_recepty_papierowej_i_drr_5c33264abe2fe.pdf

1. Co zrobić w sytuacji, gdy pacjent przychodzi do apteki z receptą pełnopłatną, na której nie ma numeru recepty?
W takiej sytuacji system apteczny w sposób automatyczny nadaje numer recepcie, dzięki czemu możliwe jest utworzenie DRR. Przepisy dopuszczają możliwość realizacji recepty pełnopłatnej, której nie przydzielono unikalnego numeru recepty.
 
 
07.01.2019r. - Komunikat NFZ dot. katalogu osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach
Komunikat dla świadczeniodawców
W związku ze zmianami ustawowymi, jakie miały miejsce w 2018 roku, dotyczącymi poszerzenia katalogu osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, a także uprawnionych do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, tj. przywilejów, o których mowa w art. 47c i art. 57 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1510 ze zm.) oraz wobec zgłaszanych przez podopiecznych Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przypadków nierespektowania tych uprawnień w placówkach opieki zdrowotnej, przedstawiam poniżej informację na temat poszczególnych grup podopiecznych Urzędu - osób uprawnionych do korzystania z ww. przywilejów — oraz dokumentów potwierdzających posiadanie tych uprawnień.


 
 
03.01.2019r. - Zmiana odpłatności ryczałtowej za lek recepturowy - 11,30 zł.
W związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 roku ulegnie zmianie odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy i od 1 stycznia 2019 roku wynosić będzie 11,30 zł.

Podstawa prawna:
– Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, art. 6 ust. 7 (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1844 z późn. zm.);
– Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1794).

https://www.nia.org.pl/2019/01/02/zmiana-odplatnosci-ryczaltowej-za-lek-recepturowy/
 
 
28.12.2018r. - Dz.U. RP z dnia 27 grudnia 2018 r. poz. 2429 - Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.

Zapisy ustawy m. in. umożliwiają odliczenie przez podatnika prowadzącego aptekę ogólnodostępną czy punkt apteczny - wydatków związanych z przygotowaniem do wdrożenia e-recepty.

Treść aktu: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2429
 
 
28.12.2018 r. - Komunikat Ministerstwa Zdrowia z dnia 21.12.2018 r. w sprawie uzupełniania danych w DRR
W związku z powstaniem z dniem 1 stycznia 2019 r. obowiązku elektronicznego otaksowania recept w postaci papierowej, informujemy, że:

1. recepty, które nie będą zawierały danych pacjenta, o których mowa w art. 96a ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności numeru PESEL, mogą zostać zrealizowane po określeniu tych danych przez osobę wydającą produkt leczniczy na podstawie dokumentów przedstawionych przez osobę okazującą receptę (podstawa prawna: §10 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia MZ z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept);
 
 
28.12.2018r. - Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2018 r. poz. 124 - Obwieszczenie MZ z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu - na dzień 1 sty
http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2018/124/
 
 
28.12.2018r. - Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2018 r. poz. 123 - Obwieszczenie MZ z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - ustalonego na dzi
http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2018/123/
 
 
27.12.2018r. - Nowe szkolenie na portalu e-dukacja
Uprzejmie informuję, że na portalu e-farmacja.net udostępniono sympozjum szkoleniowe „Funkcje farmaceuty w interdyscyplinarnej opiece medycznej nad pacjentem z chorobą nowotworową”.
Szkolenie dotyczy roli farmaceuty w interdyscyplinarnej opiece onkologicznej.
Udział w sympozjum jest punktowany w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów.
Prawidłowe wypełnienie testu (próg zaliczenia - 50% prawidłowych odpowiedzi) upoważnia do zdobycia 2 pkt. szkoleniowych (tzw. punkty miękkie).

Wiceprezes ORA w Krakowie
Mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
« 1 2 3 4 5 6 ... 56 »
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 1833021 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe