Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
03.03.2022r. - Strona internetowa na rzecz wsparcia obywateli Ukrainy
W obliczu konfliktu zbrojnego, który toczy się za naszą wschodnią granicą, Naczelna Izba Aptekarska uruchomiła stronę internetową, której celem jest wsparcie humanitarne obywateli Ukrainy, w tym również farmaceutów.

Strona internetowa działa pod adresem: farmaceucidlaukrainy.pl i stanowi źródło aktualnych informacji o prowadzonych na rzecz obywateli Ukrainy wielokierunkowych form wsparcia, w tym m.in. zweryfikowane zbiórki finansowe i niematerialne. W serwisie dostępne będą także informacje dotyczące bazy noclegowej i ofert pracy, również poza sektorem ochrony zdrowia oraz wystawianie i realizacja recept dla ukraińskich pacjentów.
 
 
28.02.2022r. - Polscy farmaceuci wspierają farmaceutów z Ukrainy
W obliczu wojny, która toczy się na Ukrainie, w imieniu środowiska polskich farmaceutów, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska w piśmie do ukraińskich farmaceutów, zadeklarowała gotowość pomocy i wsparcie w tym trudnym czasie.

W celu dotarcia do jak największej liczby farmaceutów na Ukrainie, pismo przygotowane w języku ukraińskim, zostało wysłane do 2 ukraińskich organizacji: Ukraińskiej Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz Stowarzyszenia Zawodowego Ukraińskich Farmaceutów.

Treść pisma dostępna na stronie
https://www.nia.org.pl/2022/02/25/polscy-farmaceuci-wspieraja-farmaceutow-z-ukrainy/
 
 
28.02.2022r. - LOIA - KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO Z DNIA 25 LUTEGO 2022 R. W SPRAWIE UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH FARMACEUTÓW POLEGAJĄCYCH NA MOŻLIWOŚCI WYSTAWIANIA RECEPT FARMACEUTYCZNYCH
W związku z bezprecedensową inwazją Rosji na Ukrainę i dynamicznie rozwijającą się sytuacją międzynarodową, a także zważywszy na rolę farmaceuty w zapewnianiu dostępności i bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych przez pacjentów, którzy – niezależnie od narodowości – wymagają bezpośredniego fachowego wsparcia, Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał komunikat ws. uprawnień zawodowych farmaceutów polegających na możliwości wystawiania recept farmaceutycznych.
Treść komunikatu dostępna na stronie:
https://www.gov.pl/web/gif/komunikat-glownego-inspektora-farmaceutycznego-z-dnia-25-lutego-2022-r
 
 
22.02.2022r. - DZ. URZ. Min. Zdr. 2022.18 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Treść aktu dostępna na stronie http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2022/18/
 
 
22.02.2022r. - DZ. URZ. Min. Zdr. 2022.17 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu
Treść aktu dostępna na stronie http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2022/17/
 
 
18.02.2022r. - Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 412 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki
Treść aktu dostępna na stronie https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/412
 
 
07.02.2022r. - Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 274 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych
Treść aktu dostępna na stronie https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/274
 
 
04.02.2022r. - II Komunikat Ministra Zdrowia w związku z dopuszczeniem od dnia 27 stycznia 2022 r. możliwości przeprowadzania test w antygenowych w kierunku SARS-CoV-2 przez farmaceutę w aptece ogólnodostępnej

W nawiązaniu do sygnałów i pytań kierowanych przez farmaceutów Minister Zdrowia informuje, że zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym i prawnym testowanie może odbywać się w dwóch pomieszczeniach w lokalu apteki, tj. w pokoju opieki farmaceutycznej – znajdującym się w izbie ekspedycyjnej tudzież w osobnym pomieszczeniu lub w pokoju administracyjno-szkoleniowym (potencjalnie mogą odbywać się w obu albo tylko w jednym z nich).
 
 
27.01.2022r. - Dz. U. 2022 r. poz. 184 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o zawodzie farmaceuty
Tekst ustawy dostępny na stronie https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/184
 
 
26.01.2022r. - Komunikat Ministra Zdrowia w związku z dopuszczeniem od dnia 27 stycznia 2022 r. możliwości przeprowadzania testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2 przez farmaceutę w aptece ogólnodostępnej
Minister Zdrowia informuje, że od 27 stycznia 2022 r. wszystkie zainteresowane osoby będą mogły wykonać bezpłatny test antygenowy w kierunku wykrycia wirusa SARS- CoV-2 przeprowadzony przez farmaceutę w aptece ogólnodostępnej.

Minister Zdrowia informuje, że testy te mogą być przeprowadzane w warunkach przewidzianych do sprawowania opieki farmaceutycznej w aptece określonych w ustawie – Prawo farmaceutyczne2, tj. przy zagwarantowaniu:
« 1 2 3 4 5 6 ... 42 »
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2749880 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe