Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Siedziba LOIA
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 Zadania i zasady działania samorządu aptekarskiego
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
14.09.2018r. - Ministerstwo Zdrowia otwarte na dialog z technikami farmaceutycznymi
19 lipca i 4 września w resorcie zdrowia odbyły się spotkania dotyczące kształcenia specjalistów do pracy w zawodzie technika farmaceutycznego. W rozmowach wzięli udział m.in. przedstawiciele Związku Zawodowego Techników Farmaceutycznych RP.

Przepis dotyczący wygaszania kształcenia w zawodzie technika farmaceutycznego został wprowadzony do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 8 sierpnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1140 – akt. arch.) w 2014 roku, po podjęciu tej decyzji przez ówcześnie kierownictwo resortu zdrowia.
 
 
13.09.2018r. - Dz.U.MZ 2018 r. poz. 93 - Wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – ustalony na dzień 15
W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia z 2018 r. poz. 93 opublikowane zostało Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – ustalonego na dzień 15 września 2018 r.

Treść aktu dostępna na http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2018/93/
 
 
12.09.2018r. - Komunikat w sprawie wycofania produktu leczniczego Milukante - pismo Adamed Pharma S.A.
Szanowni Państwo,

W dniu 3 września 2018 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu 2 serii produktów zawierających w swoim składzie substancję czynną montelukastum wyprodukowaną przez Saneca Pharmaceutical a.s., dla których podmiotem odpowiedzialnym jest Adamed Pharma S.A. (dalej zwanym: „Adamed Pharma”) tj:

Milukante (montelukastum) 4 mg., 28 tabletek do rozgryzania i żucia, numer serii 41750660

Milukante (montelukastum) 5 mg., 28 tabletek do rozgryzania i żucia, numer serii 41775734 (dalej zwane: “Produktami”).
 
 
11.09.2018r. - Trzecia Ogólnopolska Pielgrzymka Farmaceutów do Sokółki - 20.10.2018 r.
Szanowni Państwo,

zapraszamy na Trzecią Ogólnopolską Pielgrzymkę Farmaceutów do Sokółki - 20.X.2018r.

Zapraszamy wszystkich farmaceutów, techników farmaceutycznych, właścicieli aptek (wraz z rodzinami) w dniu 20 października (sobota) br. do Sokółki - Sanktuarium Cudu Eucharystycznego. Pielgrzymkę poprowadzi ks. Błażej Kwiatkowski, Duszpasterz Służby Zdrowia i Farmaceutów Diecezji Gdańskiej.

 
 
11.09.2018r. - List otwarty Prezes NRA do techników farmaceutycznych
Szanowni Państwo, Szanowni Koledzy i Koleżanki,

Zwracam się do Was, ponieważ wydarzenia ostatnich dni i tygodni rodzą we mnie coraz większy niepokój o przyszłość polskiego aptekarstwa. Odkąd pamiętam, odkąd pracuję w zawodzie, zawsze wokół mnie byli technicy farmaceutyczni. Farmacja, nie tylko ta apteczna zawsze opierała się na dwóch zawodach. Technicy pomagali farmaceutom, pomagali w funkcjonowaniu apteki i codziennej misji, którą wypełniała. Zawsze traktowaliśmy się z ogromnym szacunkiem, szanowaliśmy nawzajem swoją pracę, umiejętności i wiedzę, mając jednocześnie świadomość, że reprezentujemy dwa różne zawody. Wszyscy mamy świadomość, że każdy z tych zawodów jest inny, każdy ma inne zadania i inną rolę do spełnienia. Nasze wzajemne kompetencje nigdy nie stanowiły pola do konfliktu, każdy wiedział za co odpowiada oraz na co pozwala mu prawo, wiedza i etyka – ta zawodowa i ta ludzka również.

Kto dolewa oliwy do ognia?
 
 
04.09.2018r. - Nowe szkolenia na portalu eduk@cja
Na portalu e-dukacja udostępniono 2 nowe sympozja szkoleniowe:

„Wybór probiotyku w codziennej praktyce farmaceuty”
„ Witamina D właściwości i działanie”
za 2 punkty szkoleniowe z puli punktów "miękkich".

Warunkiem zaliczenia jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 60% pytań w testach wypełnianym on-line.
Jednocześnie proszę o przypomnienie użytkownikom portalu o konieczności uzupełnienia numeru PWZ ( nowego 8-cyfrowego) w zakładce „Moje konto”

 
 
31.08.2018r. - Komunikat Centrali NFZ z dnia 22.08.2018 r. dla Świadczeniodawców realizujących zaopatrzenie w wyroby medyczne
Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw Świadczeniodawcy realizujący zaopatrzenie w wyroby medyczne od dnia 1 października 2018 r. będą zobowiązani do weryfikacji zlecenia, w tym uprawnień pacjenta na dzień wydania wyrobu medycznego. W związku z powyższym Fundusz najwcześniej od okresu sprawozdawczego październik 2018 r. wprowadzi wymóg przekazania w komunikacie sprawozdawczym XML ZPOSP informacji o dokumencie potwierdzającym uprawnienie Świadczeniobiorcy.
 
 
30.08.2018 r. - Wykaz leków z ustaloną urzędową ceną zbytu - na dzień 1 września 2018 r.
Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2018 r. poz. 68 - Obwieszczenie MZ z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla których ustalono wrzędową cenę zbytu - na dzień 1 września 2018 r.

Link do treści aktu: http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2018/68/
 
 
30.08.2018 r. - Wykaz leków refundowanych obowiązujący z dniem 1 września 2018 r.
Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2018 r. poz. 67 - Obwieszczenie MZ z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - na dzień 1 września 2018 r.

link do treści aktu: http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2018/67/
 
 
30.08.2018r. - Zaproszenie na Spotkanie Aptekarzy LOIA w Zielonej Górze, w dniu 13 października 2018 r. - Hotel "Grape Town"

Z A P R O S Z E N I E

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Okręgowa Rada Aptekarska w Zielonej Górze uprzejmie zaprasza na organizowane
Spotkanie Aptekarzy
Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze.

Spotkanie odbędzie się w dniu 13 października 2018 r. ( w sobotę ) w Hotelu „Grape Town” w Zielonej Górze przy al. Wojska Polskiego 79, w godzinach 10:30 - 18:00.
« 1 2 3 4 5 6 ... 52 »
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 1797808 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe