Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Siedziba LOIA
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 Zadania i zasady działania samorządu aptekarskiego
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
26.06.2019r. - Informacja o terminie posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej - 09.07.2019 r.
Uprzejmie informujemy, że na dzień 9 lipca 2019 r. planowane jest posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej.

Wnioski i sprawy do rozpatrzenia prosimy przedłożyć najpóźniej do dnia 5 lipca 2019 r.
 
 
24.06.2019r. - Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 lipca 2019 r.
Projekt dostępny na stronie:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-lipca-2019-r
 
 
21.06.2019r. - Komunikat Ministra Zdrowia z dnia 19.06.2019 r. w sprawie nowelizacji art. 86a Ustawy - Prawo farmaceutyczne, tj. sprzedaży produktów leczniczych podmiotom jak DPS, i innych.
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-dot-nowelizacji-art-86a-ustawy-prawo-farmaceutyczne

Minister Zdrowia informuje, w nawiązaniu do nowelizacji art. 86a ustawy z dnia 6 września
2001 r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz.U. 2017, poz. 2211, z późn. zm., dalej jako „Prawo
farmaceutyczne”), że przepis ten nie przewiduje, iż apteka może sprzedawać produkty lecznicze
wyłącznie osobom fizycznym. Wynika to wprost z przepisu, który określa podmioty (w tym inne
niż osoby fizyczne), którym apteka może legalnie sprzedać produkty lecznicze.
 
 
21.06.2019r. - Zapraszamy do udziału w zebraniu wyborczym Delegatów na VIII Kadencję LOIA - Rejonu Sulęcińskiego - 4 lipca 2019 r.
Zebranie odbędzie się w dniu 4 lipca 2019 r. o godz. 12:45 w Restauracji "Hetman" w Sulęcinie przy ul. S. Żeromskiego 72.

Apelujemy o liczny i aktywny udział w wyborach! 
 
21.06.2019r. - Zapraszamy do udziału w zebraniu wyborczym Delegatów na VIII Kadencję LOIA - Rejonu Strzelecko-Drezdeneckiego - 25 czerwca 2019 r.
Zebranie odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 17:00 w Sali Weselnej Ziętek w Drezdenku przy ul. Milickiej 2 (dawne liceum obok stadionu).

Apelujemy o liczny i aktywny udział w wyborach!
 
 
07.06.2019r. - Zapraszamy do udziału w zebraniu wyborczym Delegatów na VIII Kadencję LOIA - Rejonu Krośnieńskiego - 27 czerwca 2019 r.
Zebranie odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 14:00 w Restauracji "Retro" w Gubinie przy ul. Chopina 1.

Apelujemy o liczny i aktywny udział w wyborach!
 
 
07.06.2019r. - Apelujemy o przystąpienie do Lubuskiego PTFarm'u !
Szanowni Państwo,

Jako Przewodnicząca Lubuskiego Koła Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Zielonej Górze zwracam się z gorącym apelem o pomoc w reaktywowaniu Lubuskiego Oddziału PTFarm'u .

Jest to możliwe wyłącznie przez zwiększenie liczby członków należących do Towarzystwa. O przynależności decydują regularnie opłacane składki członkowskie. Niestety wcześniejsze zaangażowanie na przekłada się na obecną sytuację.

Jako Odział PTFarm'u będziemy mieli większą niezależność i możliwości w zakresie organizacji szkoleń zawodowych, a także, wykorzystania na ten cel gromadzonych przez wiele lat środków finansowych. Obecnie nie ma takiej prawnej możliwości.

 
 
07.06.2019r. - Przypominamy o obowiązku aktualizowania danych objętych Rejestrem Farmaceutów
Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska w Zielonej Górze przypomina o obowiązku przekazywania wszytkich zmian i aktualizowania danych objętych prowadzonym Rejestrem Farmaceutów.

Zgodnie z art. 4e ust. 3 Ustawy o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1496):

"Farmaceuta jest obowiązany informować właściwą okręgową radę aptekarską o zmianie danych osobowych dotyczących farmaceuty, w szczególności: imienia (imion), nazwiska, posiadanych przez niego kwalifikacji, numeru prawa wykonywania zawodu, adresu do korespondencji, obywatelstwa oraz informacji odnoszących się do wykonywania zawodu farmaceuty i wpisu do rejestru farmaceutów, w terminie 30 dni od dnia zmiany danych osobowych."

 
 
06.06.2019r. - Zapraszamy do udziału w zebraniu wyborczym Delegatów na VIII Kadencję LOIA - Rejonu Żarskiego - 17 czerwca 2019 r.
Zebranie odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019 r. o godz. 20:00.

Informację o miejscu zebrania przekażemy w późniejszym terminie.

Apelujemy o liczny i aktywny udział w wyborach!
 
 
06.06.2019r. - Dz. U. MZ 2019 r. poz. 44 - Obwieszczenie z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - według stanu na dzień 1 stycznia 2019 r.


Treść aktu na stronie internetowej: http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/44/

« 1 ... 3 4 5 6 7 ... 47 »
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 1998910 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe