Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
25.08.2020r. - Dz. U. MZ 2020 r. poz. 61 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu - od. 1 września 2020 r.

Treść aktu na stronie: http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2020/61/
 
 
25.08.2020r. - Dz. U. MZ 2020 r. poz. 60 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - ustalony na dzień 1 września 20
- treść aktu na stronie: http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2020/60/
 
 
25.08.2020r. - Dz. U. RP 2020 r. poz. 1432 - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept
Treść aktu na stronie https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1432
 
 
21.08.2020r. - Komunikat Ministerstwa Zdrowia: Wzory komunikatów elektronicznych wymiany danych pomiędzy aptekami a Narodowym Funduszem Zdrowia (wersja 2.8)

1. Wzór komunikatu elektronicznego, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017 poz. 1844 z późn. zm), zwanej dalej "ustawą o refundacji", określa załącznik nr 1.
2. Wzór komunikatu zwrotnego, o którym mowa w art. 45b ust 1 pkt 1 ustawy o refundacji, określa załącznik nr 2.
3. Wzór projektu zestawienia zbiorczego recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objęte refundacją na podstawie zaakceptowanych recept, zwany dalej "projektem zestawienia zbiorczego", o którym mowa w art. 45b ust 1 pkt 2 ustawy o refundacji, określa załącznik nr 3.
4. Wzór komunikatu elektronicznego zawierającego uzgodnione zestawienie zbiorcze, o którym mowa w art. 45b ust 3, określa załącznik nr 4.

Materiały do pobrania:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/wzory-komunikatow-elektronicznych-wymiany-danych-pomiedzy-aptekami-a-narodowym-funduszem-zdrowia-wersja-31

 
 
12.08.2020r. - Weterani poszkodowani - realizacja przysługujących uprawnień.
Ministerstwo Obrony Narodowej informuje, że do czasu otrzymania przez weteranów poszkodowanych nowych legitymacji, dokumentem potwierdzającym nabyte uprawnienia jest legitymacja weterana poszkodowanego wraz z orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej potwierdzające uszczerbek na zdrowiu wynoszący co najmniej 30%.

Dokument do pobrania:
https://www.nia.org.pl/2020/08/10/weterani-poszkodowani-realizacja-przyslugujacych-uprawnien/
 
 
31.07.2020r. - Ministerstwo Zdrowia: Komunikat ws. identyfikatora OW NFZ na recepcie
Informujemy, iż od dnia 1 lipca 2020 r. na recepcie obejmującej co najmniej jeden refundowany produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny, osoba wystawiająca nie ma obowiązku wpisywać identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) właściwego dla miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy. Powyższe dotyczy zarówno recept wystawianych w postaci papierowej, jak i elektronicznej.

Przedmiotowa zmiana wynika z faktu uchylenia z dniem 1 lipca 2020 r. obowiązywania art. 96a ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944, z późn. zm.) na mocy art. 4 pkt 4 lit. i ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. poz. 1590).

Ponadto należy ...
 
 
30.07.2020r. - Ministerstwo Zdrowia: Komunikat ws. zmiany terminu składania wniosków na Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Farmaceutów – do dnia 14 sierpnia 2020 r.
Działając na podstawie art. 107p ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944 i poz. 322), Minister Zdrowia wydłuża do dnia 14 sierpnia 2020 r. termin składania wniosków o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów (PESF), który ma odbyć się w sesji jesiennej 2020 r.

Ponadto uprzejmie informuję, że ze względu na obecnie panujący stan epidemii oraz fakt, iż termin PESF w sesji wiosennej 2020 r. jest przewidziany po upływie terminu składania zgłoszeń na egzamin w sesji jesiennej 2020 r., wnioski farmaceutów przystępujących do PESF w sesji wiosennej 2020 r., którzy złożą również wnioski o przystąpienie do egzaminu w sesji jesiennej 2020 r., a zdadzą PESF w sesji wiosennej 2020 r., zostaną potraktowane jako wnioski niezłożone w zakresie zdanych części PESF. W takim przypadku Centrum Egzaminów Medycznych dokona z urzędu zwrotu (bez konieczności występowania z podaniem) uiszczonej opłaty egzaminacyjnej, odpowiednio:
1. w pełnej wysokości, jeśli farmaceuta zda cały PESF;
2. częściowo, jeśli farmaceuta, który przystępował do całości PESF zda tylko jedną jego część, a pozostałą będzie składał w sesji jesiennej 2020 r.

Komunikat dostępny na stronie:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-zmiany-terminu-skladania-wnioskow-na-pes-farmaceutow

 
 
27.07.2020r. - Nowe szkolenie na portalu e-dukacja - kurs na punkty twarde
Na portalu e-dukacja udostępniono kurs szkoleniowy: „Standardy leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) według standardów GOLD”.

Kurs oferowany w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 3 punkty szkoleniowe z puli punktów "twardych". Warunkiem zaliczenia jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line.

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

 
 
24.07.2020 r. - NIA: Ustawa o zawodzie farmaceuty. Pierwsze posiedzenie sejmowej podkomisji nadzwyczajnej
23 lipca br. odbyło się pierwsze posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej, która zajmuje się rozpatrzeniem projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Podkomisja została powołana 26 maja br., a jej przewodniczącym jest poseł Paweł Rychlik, jedyny farmaceuta w Sejmie. W merytorycznych pracach wzięli udział przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej: Elżbieta Piotrowska-Rutkowska prezes NRA, Marek Tomków wiceprezes NRA oraz radca prawny NIA Krzysztof Baka.

 
 
14.07.2020r. - Zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Mukolina 50 mg/ml, syrop
Prezes URPL 1 lipca 2020 roku wydał decyzję nr UR/ZD/1178/20 dotyczącą zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Mukolina, Carbocisteinum, 50 mg/ml, syrop nr pozwolenia R/0322. Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Decyzja Prezesa Urzędu w sprawie niniejszej zmiany kategorii dostępności wejdzie w życie z dniem 1 października 2020 roku.

Decyzja i ulotka informacyjna dostępne na stronie:
https://www.nia.org.pl/2020/07/13/zmiana-kategorii-dostepnosci-z-rp-na-otc-dla-produktu-leczniczego-mukolina-50-mg-ml-syrop/

« 1 ... 3 4 5 6 7 ... 64 »
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2361719 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe