Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Siedziba LOIA
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 Zadania i zasady działania samorządu aptekarskiego
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
01.02.2019r. - NIA: Ustawa o Zawodzie Farmaceuty potrzebuje Twojego podpisu
Całe środowisko czeka na zakończenie procesu legislacyjnego najważniejszej dla farmaceutów regulacji – Ustawy o Zawodzie Farmaceuty. I mimo, iż Zespół ds. Opracowania Projektu Ustawy zakończył swoje prace, a ustawa leży od dwóch tygodni na biurku Ministra Zdrowia, jej los jest niepewny.

Projekt ten jest gwarantem uporządkowania rynku i środowiska. Jest to akt prawny, który pozwala farmaceutom czuć się i pracować bezpiecznie, określa możliwości, kompetencje i zasady funkcjonowania. Przede wszystkim jednak gwarantuje farmaceutom niezależność, której dzisiaj na wielu płaszczyznach tak bardzo brakuje. Ustawa daje też solidne podstawy do wprowadzenia w Polsce opieki farmaceutycznej w polskich aptekach a także określa rolę farmaceutów w szpitalach. Nad przygotowaniem dokumentu przez wiele miesięcy pracowało całe grono ekspertów reprezentujących wszystkie kierunki i obszary farmacji. Samorząd aptekarski traktował ten projekt jako priorytetowy i dołożył wszelkich starań, aby obrał on obecny kształt.

 
 
01.02.2019r. - Komunikat LOW NFZ z dnia 01.02.2019 r. w sprawie zestawień refundacyjnych

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że począwszy od dnia 1 lutego 2019 roku, kopie przesłanych pocztą zbiorczych zestawień recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne objęte refundacją, nie będą odsyłane do aptek/podmiotów prowadzących apteki.

Jednocześnie informuję, że datę wpływu zestawienia do LOW NFZ (po zarejestrowaniu go przez pracownika Działu Rozliczania Umów) można sprawdzić w Portalu Świadczeniodawcy w obszarze „Apteki” pozycja „Okresy rozliczeniowe”. Natomiast w celu uzyskania potwierdzenia dostarczenia zbiorczego zestawienia do LOW NFZ można je przesłać listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub skorzystać z usług kurierskich.

https://www.nfz-zielonagora.pl/PL/341/6373/Komunikat_dla_aptek/
 
 
31.01.2019r. - zaproszenie na wykłady w ramach ciągłego szkolenia - Gorzów Wielkopolski 27.02.2019 r.
Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska we współpracy z firmą
Angelini Parma Polska zaprasza
na bezpłatne posiedzenie szkoleniowo-naukowe które odbędzie się w dniu:

27.02.2019 (środa) o godz. 18.30

Tematyka wykładów:
1. „Jak leczyć chorobę zwyrodnieniową stawów? Dostępne możliwości i strategie terapeutyczne” – lek. med. Łukasz Terenowski (30 min)

 
 
29.01.2019r. - Ankieta dotycząca wiedzy pracowników służby zdrowia na temat oraz stosunku do antybiotyków i antybiotykoodporności


Link do ankiety:

https://surveys.phe.org.uk/TakeSurvey.aspx?SurveyID=9lKJ4pl5H#


 
 
28.01.2019 r. - Komunikat prezesa Fundacji KOWAL Michała Kaczmarskiego ws. produktów, które zostały wprowadzone do obrotu przed 9 lutego 2019 roku
Szanowni Państwo,

W ślad za często pojawiającymi się pytaniami pragnę przypomnieć, że produkty lecznicze, które zostały wprowadzone do obrotu przed 9 lutego 2019 roku bez zabezpieczeń i nie zostały w późniejszym terminie przepakowane pozostają w obrocie i mogą być dostarczane pacjentom aż do upływu terminu ich ważności. Produkty te nie podlegają obowiązkom wynikającym z Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161 i tym samym nie muszą być oznakowane zabezpieczeniami określonymi w rozporządzeniu. Stan ten wynika z zapisów art. 48 Rozporządzenia Delegowanego.
Przygotowując się do stosowania obowiązków wynikających z ww. rozporządzenia część podmiotów odpowiedzialnych wprowadziła zmiany we wzorach opakowań produktów leczniczych i w konsekwencji wprowadza do obrotu produkty w opakowaniach zawierających zabezpieczenia. Z informacji docierających z rynku wynika, że obecnie w obrocie znajdują się opakowania zawierające tylko jedno z zabezpieczeń lub oba zabezpieczenia łącznie. Przy czym część podmiotów odpowiedzialnych rozpoczęła zasilanie centralnego repozytorium (europejskiej bazy) numerami identyfikującymi opakowania z serii już wprowadzonych do obrotu, co do których nie mają jeszcze zastosowania obowiązki wynikające z rozporządzenia delegowanego ale zawierających już zabezpieczenia.
 
 
28.01.2019 r. - Naklejki dla aptek "Tu zrealizujesz e-receptę"
Uprzejmie informujemy, że w biurze izby można odebrać bezpłatną naklejkę "Tu zrealizujesz e-receptę".
Naklejkę należy umieścić w witrynie apteki.
Naklejki będą dostępne wyłącznie dla aptek działających na terenie LOIA - otrzymaliśmy mniej naklejek do ilości aptek w naszym województwie.
 
 
28.01.2019 r. - Stanowisko NIA dotyczące zasad zapewnienia obsady fachowej w godzinach czynności apteki ogólnodostępnej
Naczelna Izba Aptekarska jednoznacznie wskazuje, że kierownicy aptek, którzy nie są jednocześnie podmiotami prowadzącymi apteki ogólnodostępne, nie mogą ponosić odpowiedzialności za niezapewnienie wymaganej prawem obsady fachowej przez przedsiębiorcę prowadzącego aptekę.

Stosownie do art. 42 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, organ zezwalający udziela zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej, w tym zezwolenia na prowadzenia apteki ogólnodostępnej, przedsiębiorcy spełniającemu wymagane prawem warunki uzyskania zezwolenia. Podmiot prowadzący aptekę jest obowiązany zatrudnić osobę odpowiedzialną za prowadzenie apteki, dającą rękojmię należytego prowadzenia apteki.
 
 
28.01.2019 r. - Prezentacja z webinaru Fundacji KOWAL z dnia 24.01.2019 r. - dot. serializacji leków
Fundacja KOWAL informuje, że w celu pobrania certyfikatu, który jest niezbędny w procesie przyłączania się użytkowników końcowych do systemu weryfikującego autentyczność leków, rekomendowane jest skorzystanie z przeglądarek Google Chrome lub Microsoft Explorer.

Prezentacja:
https://www.nia.org.pl/2019/01/25/pobieranie-certyfikatu-rekomendowane-przegladarki/system_weryfikacji_autentycznosci_lekow_w_polsce_webinar_2401/

 
 
25.01.2019r. - Komunikat Centrali NFZ z dnia 24.01.2019 r. w sprawie prawidłowego sprawozdawania w komunikacie LEK

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w związku ze zmianami wynikającymi z wprowadzenia z dniem 1 października 2017 r. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w tym w szczególności nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w obiegu znajdują się recepty refundowane mogące zawierać identyfikator REGON, zarówno świadczeniodawcy który ma podpisaną umowę z Funduszem, jak i podwykonawcy który udzielił świadczenia zdrowotnego. Możliwe jest także wykazanie obu numerów identyfikacyjnych REGON jednocześnie (np. w nagłówku recepty). Realizacja wystawionych w ten sposób recept nie będzie kwestionowana.

W związku z powyższym dopuszcza się przekazywanie w komunikacie elektronicznym LEK zamienne numeru REGON świadczeniodawcy lub numeru REGON podwykonawcy.

Za prawidłowe należy więc uznać przekazywanie w elemencie: miejsce-wystawienia-recepty, atrybucie typ - wartości „R” oraz w elemencie miejsce-wystawienia-recepty, atrybucie id-miejsca - numer REGON świadczeniodawcy lub numer REGON podwykonawcy. 
 
23.01.2019r. - Kolejny webinar Fundacji Kowal dla aptek, hurtowni i szpitali w sprawie serializacji leków
Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków – Fundacja KOWAL zaprasza ponownie na webinar 24 stycznia w godz.: 10.00-11.30.

Zakres tematyczny Webinaru jest tożsamy z webinarem, który odbył się w dniu 18 stycznia. Zapraszamy tych Użytkowników Końcowych, którzy tego dnia nie mogli uczestniczyć.
Jednocześnie informujemy, że ilość miejsc podczas webinaru jest ograniczona do 250 uczestników.

Podczas webinaru dr Michał Kaczmarski – Prezes KOWAL:
· przedstawi założenia procesu weryfikacji autentyczności leków oraz status jego realizacji,
· omówi procedurę nadawania certyfikatów do środowiska produkcyjnego dla Użytkowników Końcowych.
Na zakończenie nastąpi sesja pytań i odpowiedzi.
Zapraszamy!
« 1 ... 3 4 5 6 7 ... 59 »
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 1869746 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe