Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
29.10.2019r. - CSIOZ - instrukcja wystawiania i realizacji e-recept w razie braku dostępu do systemu e-zdrowie.
odnośnik do instrukcji:

https://www.csioz.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/wystawianie-i-realizacja-e-recept-w-razie-braku-dostepu-do-systemu-e-zdrowie-p1-instrukcja/
 
 
25.10.2019r. - Zapraszamy na szkolenie zatytułowane "Zasady wydawania produktów leczniczych na podstawie recept papierowych i elektronicznych"
Szkolenie poprowadzi mgr farm. Marian Witkowski. Tematyka szkolenia pozwoli na wyjaśnienie wielu pytań i problemów aptekarzy związanych z realizacją e-recept.
Szkolenie planowane jest na około 3 godziny i zostanie włączone w cykl ciągłych szkoleń dla farmaceutów z przyznaniem 4 punktów edukacyjnych miękkich.

Szkolenie odbędzie się w dniu 5 listopada 2019 r. w Zielonej Górze, w Hotelu "Grape Town" przy ul. Wojska Polskiego 79, w godzinach 17:00 - 20:00.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, wymagany podpis na liście obecności.
Zapisy na szkolenie prowadzi biuro LOIA:
- email: loia_zg@interia.pl
- lub tel. 68 327 09 74, w terminie do dnia 4 listopada 2019 r.
 
 
24.10.2019r. - Dz. U. MZ 2019 r. poz. 89 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu - ustalonego na dzień 1
Treść aktu dostępna na stronie: http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/89/
 
 
24.10.2019r. - Dz. U. MZ 2019 r. poz. 88 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - ustalonego na dzień 1 listo
Treść aktu dostępna na stronie: http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/88/
 
 
24.10.2019r. - Komunikat CSIOZ w sprawie nowej platformy Rejestru Aptek
W dniu 2019-10-21 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia pod adresem: https://rejestrymedyczne.csioz.gov.pl na nowej platformie rejestrów medycznych PR2.0 udostępniło zmodyfikowany i rozbudowany o nowe funkcjonalności Rejestr Aptek.

W związku z powyższym oraz z uwagi na zmianę sposobu autoryzacji użytkowników, do osób które dotychczas posiadały konta w Rejestrze Aptek, Centrum za pośrednictwem skrzynki: platforma.rejestrow@csioz.gov.pl wysłało komunikat z prośbą o zaktualizowanie dotychczasowego hasła.
Po wysłaniu komunikatu dot. konieczności aktualizacji hasła do Centrum docierać zaczęły informacje, iż po stronie jego odbiorców pojawiły się wątpliwości odnośnie jego autentyczności i źródła powstania.

W sytuacji, gdy zgłoszą się do Państwa osoby z pytaniami w tej sprawie, uprzejmie prosimy o przekazanie informacji, iż powyższy komunikat wysłany został przez Centrum i należy postępować zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi, bądź też przekierowanie zainteresowanych osób do Infolinii Centrum, gdzie otrzymają wszystkie niezbędne informacje i wyjaśnienia.

Kontakt z Infolinią CSIOZ - 19 457 (od pon.-pt. w godz. 9:00-15:00) bądź mailowo na adres: ra@csioz.gov.pl
 
 
18.10.2019r. - Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sprawdzeń weryfikacyjnych dla komunikatu elektronicznego LEK
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w związku z uruchomieniem kolejnego etapu wdrażania sprawdzeń weryfikacyjnych dla komunikatu elektronicznego LEK, ujawniony w niektórych aptekach wynik sprawdzenia o numerach:

61501001 - Brak potwierdzenia w systemie NFZ informacji o przekazanej e-recepcie;
61501002 - Przekazane miejsce wystawienia recepty niezgodne z miejscem wskazanym na e-recepcie;
61501003 - Recepta o wskazanym identyfikatorze nie została wystawiona w systemie P1;
61502001 - Brak potwierdzenia z systemu P1 o wskazanej realizacji e-recepty;
61502002 - Przekazany rodzaj realizacji e-recepty niezgodny ze sposobem realizacji wykazanym w systemie P1.

któremu przypisano status „ostrzeżenie” nie wpływa na uzyskanie refundacji za recepty ujęte w komunikacie o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi objętymi refundacją, wynikające ze zrealizowanych recept wystawionych przez osobę uprawnioną.

Jednocześnie informujemy, że, Narodowy Fundusz Zdrowia podjął decyzję o zmianie statusu sprawdzenia na status „do bazy” do czasu wyjaśnienia wątpliwości związanych z poprawnością działania tych sprawdzeń.

Źródło: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7482.html
 
 
17.10.2019r. - Dz. U. RP 2019 r. poz. 1971 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept.
Treść aktu dostepna na stronie http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1971/1

 
 
16.10.2019r. - Komunikat GIF
Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 15.10.2019 r. w sprawie sposobu postępowania z produktami leczniczymi wstrzymanymi w obrocie decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego, dla których upłynął termin ważności.  

Treść komunikatu dostępna na stronie https://www.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-komunikaty/komunikaty/1528,KOMUNIKAT-GLOWNEGO-INSPEKTORA-FARMACEUTYCZNEGO.html

 
 
14.10.2019r. - Komunikat Ministerstwa Zdrowia z dnia 11.10.2019 r. w sprawie projektu ustawy o zawodzie farmaceuty
11 października br. projekt ustawy o zawodzie farmaceuty został przekazany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. Jednym z jego celów jest realizacja postulatów zawartych w dokumencie rządowym „Polityka lekowa państwa 2018-2020”.

Ustawa reguluje przepisy w zakresie spraw związanych z usługami świadczonymi przez przedstawicieli zawodu medycznego farmaceutów oraz zasady wykonywania tego zawodu, ze szczególnym uwzględnieniem uzyskiwania prawa wykonywania zawodu farmaceuty oraz kwestii szkoleń i doskonalenia zawodowego. Projekt przekazany pod obrady SKRM nie zawiera żadnych przepisów, które regulują lub ograniczają swobodę wykonywania zawodu przez techników farmaceutycznych.

Prace nad projektem są prowadzone zgodnie z zasadami dobrej legislacji i w zgodzie z Regulaminem Rady Ministrów. Przewiduje on, zgodnie z § 58, że „projekt dokumentu rządowego wnosi się do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów po przeprowadzeniu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania projektu (…)”.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministerstwa-zdrowia
 
 
09.10.2019 r. - Dz. U. RP 2019 r. poz. 1905 - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Treść aktu dostępna na stronie http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1905
« 1 ... 3 4 5 6 7 ... 51 »
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2091584 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe