Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
25.01.2022r. - Dz. U. 2022 poz. 153 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę

Treść aktu dostępna na stronie https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/153
 
 
21.01.2022r. - E-recepta transgraniczna - gotowość aptek do realizacji od 20.02.2022 r.
Obowiązek podłączenia się do systemu

Zgodnie z art. 56 ust. 4b ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r., poz. 666), apteki mają ustawowy obowiązek podłączenia się do systemu KPK. Termin podłączenia określony został na dzień 31 grudnia 2020 r.
 
 
20.01.2022r. - Suplement 2021 do Farmakopei Polskiej wydanie XII opublikowany. Informacja Prezesa URPL.
Informujemy, że Suplement 2021 jest już dostępny na stronie: https://www.cogno.eu/sklep
Cogno Medical sp. z o.o. jest jedynym autoryzowanym przez URPL dystrybutorem Farmakopei Polskiej.

Informacja Prezesa Urzędu z dnia 29 listopada 2021 r.
o Suplemencie 2021 do Farmakopei Polskiej wydanie XII (Suplement 2021 FP XII)

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych informuje, że w Dzienniku Urzędowym Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 29 listopada 2021 r. (Biuletyn Informacji Publicznej (bip.urpl.gov.pl)) został opublikowany Komunikat Prezesa Urzędu z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie daty, od której obowiązują wymagania określone w Suplemencie 2021 do Farmakopei Polskiej wydanie XII.
 
 
14.01.2022r. - Wspólny apel samorządów zawodów medycznych w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w czasie pandemii COVID-19
Apel samorządów zawodów medycznych

z dnia 12 stycznia 2022 r.

w sprawie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 (druk nr 1846)

Samorządy zawodów medycznych oczekują wprowadzenia skutecznych regulacji prawnych zapewniających wzrost bezpieczeństwa obywateli. Regulacje takie muszą być kompleksowe i nie powinny cedować z organów władzy publicznej na pracodawców i przedsiębiorców odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego w kraju.
 
 
11.01.2022r. - Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 38 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki
Treść aktu dostępna na stronie https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/38
 
 
03.01.2022r. - Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 2494 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie punktów edukacyjnych uzyskiwanych w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego oraz wzoru karty rozwoju zawodowego farmaceuty
Treść aktu dostępna na stronie: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2494
 
 
30.12.2021r. - DZ. URZ. Min. Zdr. 2021.109 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępnośc
Treść aktu dostępna na stronie http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2021/109/
 
 
29.12.2021r. - Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 2441 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

Treść aktu dostępna na stronie https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2441
 
 
27.12.2021r. - Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 2398 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
Treść aktu dostępna na stronie https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2398

§12a. 1. Obowiązkowi szczepień przeciwko COVID-19 podlegają:

1) osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, 1773 i 2120) w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego;

2) osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;

3) studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141 i 2232).

 
 
21.12.2021r. - Dz. Urz. MZ 2021 poz. 100 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych od 01.01.2022 r.


Treść aktu dostępna na stronie http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2021/100/

Dz. Urz. MZ 2021 poz. 101

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu

Treść aktu dostępna na stronie http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2021/101/
« 1 ... 3 4 5 6 7 ... 42 »
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2750064 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe