Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
17.06.2020r. - Najnowsze e- wydanie Aptekarza Polskiego już dostępne!
Zachęcamy do lektury kolejnego e-wydania Aptekarza Polskiego. Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej, otwiera artykuł dra n. farm. Piotra Kaczmarczyka, opisującego realia pracy aptek szpitalnych, które w bardzo krótkim czasie zmuszone były przystosować się do zupełnie nowej sytuacji.

Mgr Żaneta Krzysiak, z punktu widzenia diagnosty-praktyka, przybliża zagadnienia diagnostyki w kierunku zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i wyjaśnia kontrowersje wokół tzw. testów kasetkowych.

Czy substancje nootropowe można uznać za “bezpieczne“ psychostymulanty? Na to pytanie odpowiada w swoim artykule mgr farm Aleksandra Mroczkowska.

Zapraszamy do lektury!
e-wydanie dostępne na stronie
https://www.nia.org.pl/2020/06/16/najnowszy-e-wydanie-aptekarza-polskiego-juz-dostepne/
 
 
16.06.2020r. - WAŻNY KOMUNIKAT! GIF - Wycofanie serii produktów leczniczych Nasen 10 mg i Furosemidum Polfarmex 40 mg


W związku ze zidentyfikowaniem wady jakościowej polegającej na stwierdzeniu w kartonie zbiorczym produktu leczniczego NASEN tabletki powlekane 10 mg, obecności kartoników jednostkowych produktu leczniczego FUROSEMIDUM POLFARMEX tabletki 40 mg, oraz obecności w kartoniku jednostkowym produktu leczniczego FUROSEMIDUM POLFARMEX blistrów z produktem leczniczym NASEN tabletki powlekane 10 mg,

Główny Inspektor Farmaceutyczny, w trosce o zdrowie i życie Pacjentów, podjął decyzję o wycofaniu następujących serii:

Furosemidum Polfarmex (Furosemidum), tabletki 40 mg, numer serii: 020320, termin ważności: 03.2023, podmiot odpowiedzialny: Polfarmex S.A. z siedzibą w Kutnie

Nasen (Zolpidemi tartras), tabletki powlekane 10 mg, numer serii: 020320, termin ważności: 03.2023, podmiot odpowiedzialny: Polfarmex S.A. z siedzibą w Kutnie
Więcej informacji i decyzje na stronie:
https://www.gov.pl/web/gif/wycofanie-lekow-furosemidum-polfarmex-i-nasen
 
 
16.06.2020r. - Apteki w pułapce marż. Prawdziwy obraz rynku aptecznego w Polsce. Raport i debata dotycząca rentowności aptek w latach 2011-2018
W ciągu ostatniego dziesięciolecia dynamicznie zmieniające się trendy rynkowe w istotny sposób wpłynęły na aktualną kondycję finansową aptek. Kluczowymi czynnikami bardzo mocno regulującymi rynek farmaceutyczny są z pewnością liczne działania legislacyjne. Ustawa refundacyjna obowiązująca od 2012 r. i późniejsze jej nowelizacje, wprowadzając istotne dla aptekarzy zmiany w sposobie naliczania marż oraz limitów wpływając niekorzystnie na sytuację finansową polskich aptek.

W dniu 15.06.2020 r. w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej odbyła się prezentacja raportu Rentowność aptek w latach 2011–2018 wobec zmian rynkowych. Modele marżowe, dostępność leków dla pacjentów, opieka farmaceutyczna przygotowanego na zlecenie Naczelnej Rady Aptekarskiej. Partnerem merytorycznym opracowania jest firma IQVIA.
 
 
10.06.2020r. - ezdrowie.gov.pl: Komunikat w sprawie recept wystawianych przez farmaceutów
W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami informujemy, że od 1 kwietnia 2020 roku farmaceuta ma możliwość wystawienia dwóch rodzajów recept: recepty farmaceutycznej lub recepty pro auctore/pro familia.

Ww. recepty należy wystawiać w postaci elektronicznej z zastrzeżeniem takich wyjątków jak:
brak dostępu do systemu e-zdrowia (P1),
pacjent o nieustalonej tożsamości,
farmaceuta z państwa członkowskiego UE realizujący okazjonalnie lub tymczasowo czynności zawodowe farmaceuty.
Recepta farmaceutyczna może zostać wystawiona w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta i tylko przez farmaceutę pracującego w aptece lub punkcie aptecznym. Receptę tę wystawia się jedynie na produkty lecznicze o kategorii dostępności Rp. Ponadto jest ona realizowana za odpłatnością 100%, a jej wystawienie następuje w sytuacji wydania leku w aptece lub punkcie aptecznym. Dla recepty farmaceutycznej wystawianej w postaci elektronicznej wraz z receptą system apteczny przekazuje do P1 dokument jej realizacji (Dokument Realizacji Recepty).

 
 
08.06.2020r. - Upublicznienie pracy specjalizacyjnej pani mgr farm. Katarzyny Witkowskiej
Zachęcamy do zapoznania się z pracą poglądową z zakresu farmacji aptecznej pt.
"Rola farmaceuty w procesie leczenia ran".

Praca znajduje się pod adresem:
https://drive.google.com/file/d/1UoVbbMELIooWFnHwk7jvh6ldCmqlscD9/view?usp=sharing
 
 
04.06.2020r. - Komunikat NIA w sprawie implementacji dyrektywy antyfałszywkowej
W związku ze zbliżającym się zakończeniem okresu przejściowego dotyczącego implementacji dyrektywy antyfałszywkowej, w celu zagwarantowania prawidłowego stosowania przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz zmniejszenia liczby alertów skutkujących brakiem możliwości wydania leków pacjentom, Naczelna Izba Aptekarska przypomina, że:

-skanowaniu i weryfikacji oryginalności podlegają leki o kategoriach dostępności Rp, Rpz, Rpw i Lz[1].
-skanowaniu, weryfikacji oraz wycofaniu identyfikatora (kodu) podlega każde opakowanie;
– weryfikacji oryginalności nie podlegają leki o kategorii OTC[2]
 
 
03.06.2020r. - Ministerstwo Zdrowia - Komunikat dotyczący produktów leczniczych: Esmya, Ulipristal Acetate Gedeon Richter, Ulipristal Alvogen, Ulimyo
02.06.2020

Minister Zdrowia informuje, iż Komitet ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC) działający przy Europejskiej Agencji Leków wydał na podstawie przeprowadzonego przeglądu dostępnych danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych zawierających substancję czynną Ulipristali acetas w dawce 5 mg rekomendację wskazującą, iż pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydane dla tych produktów leczniczych powinny zostać zawieszone na terenie Unii Europejskiej do czasu zakończenia procedury arbitrażowej na podstawie art. 31 dyrektywy 2001/83/WE.
 
 
28.05.2020r. - URPLWMiPB - testy na SARS-CoV-2 nie mogą być w ofercie aptek
Szanowna Pani Prezes

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych powziął informacje, że poprzez serwis KtoMaLek.pl, w ramach którego użytkownik ma możliwość sprawdzenia dostępności i dokonania rezerwacji wybranego przez siebie produktu w Aptekach, w wielu aptekach dostępne są testy stosowane w diagnostyce zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Prezes Urzędu informuje, że obecne wszystkie testy stosowane w diagnostyce zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 przeznaczone są do używania wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych, czyli zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186) przez osoby będące świadczeniodawcą lub zatrudnione u świadczeniodawcy, posiadające wiedzę lub doświadczenie zawodowe, które umożliwiają im używanie wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 
 
28.05.2020 r. - Dz. U. 2020 r. poz. 944 - tekst jednolity ustawy - Prawo farmaceutyczne
Informujemy o ukazaniu się w Dz. U. 2020 poz. 944 Obwieszczenia Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne.

Treść aktu na stronie http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/944
 
 
26.05.2020r. - Zmiany w przepisach dotyczących odpadów i gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - sprawozdanie za 2019 rok

Za Okręgową Izbą Aptekarską w Warszawie informujemy, że ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirus SARS-CoV-2 wprowadzono zmiany w przepisach o odpadach oraz o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, z zakresu działania podmiotów prowadzących apteki.

W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach uchylono art. 236a ust. 3, który zobowiązywał podmioty prowadzące ewidencję papierową do wprowadzenia informacji zawartych w tej ewidencji do BDO. Dzięki tej zmianie podmioty prowadzące ewidencję w formie papierowej nie będą musiały uzupełniać tych danych w BDO, co zmniejszy obciążenie tych podmiotów.
« 1 ... 5 6 7 8 9 ... 63 »
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2359067 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe