Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
15.09.2020r. - Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie dostępności do produktu leczniczego Alvesco
Na podstawie zaktualizowanych przez przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego informacji, Minister Zdrowia informuje:

Alvesco – przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego Covis Pharma Europe B.V. i dystrybutora przedmiotowego produktu leczniczego Alvogen Pharma S.A. poinformował Ministra Zdrowia, iż w chwili obecnej nie obserwuje się pogłębiającego problemu z dostępnością do produktu leczniczego Alvesco. Ponadto przedstawiciel zapewnił o pełnej dostępności do leku, a także o utrzymaniu zapasów leku w celu zapewnienia ciągłości jego dystrybucji dla polskich pacjentów.
 
 
27.08.2020r. - Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie omyłkowego zamknięcia statusu recepty
27-08-2020

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357 z późn. zm.) apteka jest zobowiązana do przekazywania danych w komunikacie elektronicznym LEK, dotyczących między innymi statusu recepty.

 
 
26.08.2020r. - Ministerstwo Zdrowia - Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży


Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę leków refundowanych dla kobiet w ciąży. Od 1 września każda kobieta, która spodziewa się dziecka będzie miała dostęp do tych leków bezpłatnie.

W ramach wrześniowej listy leków refundowanych Ministerstwo Zdrowia opublikowało pierwszą listę leków, które będą dostępne bezpłatnie dla kobiet w ciąży. W wykazie znalazło się 114 pozycji dostępnych na receptę najczęściej stosowanych przez ciężarne. Resort zdrowia podkreśla, że lista ta będzie uzupełniana.
 
 
26.08.2020r. - Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie dostępności do produktów leczniczych: Nitrendypina Egis, Pregnyl, Alvesco, Dilzem, Oxycardil
Na podstawie informacji od podmiotów odpowiedzialnych dostarczających powyższe produkty lecznicze na polski rynek farmaceutyczny, Minister Zdrowia informuje:

Nitrendypina Egis – w związku z problemami podmiotu odpowiedzialnego w zapewnieniu dostaw przedmiotowego produktu leczniczego do Polski, Minister

Zdrowia zwrócił się do Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii o opinię w zakresie wskazania alternatywnych technologii lekowych możliwych do zastosowania w danych wskazaniach. Zgodnie z opinią nitrendypina może być zastąpiona, pod nadzorem lekarza, przez inny lek z tej samej grupy (blokery kanału wapniowego) lub przez leki hipotensyjne z innych grupy. W związku z powyższym zaleca się, by pacjenci skonsultowali się z lekarzem celem ustalenia możliwości zastosowania innej, alternatywnej technologii lekowej. Ponadto Minister Zdrowia mając na uwadze zdrowie i życie polskich pacjentów, w szczególności tych, u których niemożliwe jest zastosowanie alternatywnych technologii lekowych, wydał zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu produktów z ww. substancją w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne czyli w procedurze tzw. „importu interwencyjnego”. Pierwsze dostawy nitrendypiny sprowadzanej z zagranicy planowane są na przełomie sierpnia i września 2020 r.
 
 
25.08.2020r. - Dz. U. MZ 2020 r. poz. 61 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu - od. 1 września 2020 r.

Treść aktu na stronie: http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2020/61/
 
 
25.08.2020r. - Dz. U. MZ 2020 r. poz. 60 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - ustalony na dzień 1 września 20
- treść aktu na stronie: http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2020/60/
 
 
25.08.2020r. - Dz. U. RP 2020 r. poz. 1432 - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept
Treść aktu na stronie https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1432
 
 
21.08.2020r. - Komunikat Ministerstwa Zdrowia: Wzory komunikatów elektronicznych wymiany danych pomiędzy aptekami a Narodowym Funduszem Zdrowia (wersja 2.8)

1. Wzór komunikatu elektronicznego, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017 poz. 1844 z późn. zm), zwanej dalej "ustawą o refundacji", określa załącznik nr 1.
2. Wzór komunikatu zwrotnego, o którym mowa w art. 45b ust 1 pkt 1 ustawy o refundacji, określa załącznik nr 2.
3. Wzór projektu zestawienia zbiorczego recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objęte refundacją na podstawie zaakceptowanych recept, zwany dalej "projektem zestawienia zbiorczego", o którym mowa w art. 45b ust 1 pkt 2 ustawy o refundacji, określa załącznik nr 3.
4. Wzór komunikatu elektronicznego zawierającego uzgodnione zestawienie zbiorcze, o którym mowa w art. 45b ust 3, określa załącznik nr 4.

Materiały do pobrania:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/wzory-komunikatow-elektronicznych-wymiany-danych-pomiedzy-aptekami-a-narodowym-funduszem-zdrowia-wersja-31

 
 
12.08.2020r. - Weterani poszkodowani - realizacja przysługujących uprawnień.
Ministerstwo Obrony Narodowej informuje, że do czasu otrzymania przez weteranów poszkodowanych nowych legitymacji, dokumentem potwierdzającym nabyte uprawnienia jest legitymacja weterana poszkodowanego wraz z orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej potwierdzające uszczerbek na zdrowiu wynoszący co najmniej 30%.

Dokument do pobrania:
https://www.nia.org.pl/2020/08/10/weterani-poszkodowani-realizacja-przyslugujacych-uprawnien/
 
 
31.07.2020r. - Ministerstwo Zdrowia: Komunikat ws. identyfikatora OW NFZ na recepcie
Informujemy, iż od dnia 1 lipca 2020 r. na recepcie obejmującej co najmniej jeden refundowany produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny, osoba wystawiająca nie ma obowiązku wpisywać identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) właściwego dla miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy. Powyższe dotyczy zarówno recept wystawianych w postaci papierowej, jak i elektronicznej.

Przedmiotowa zmiana wynika z faktu uchylenia z dniem 1 lipca 2020 r. obowiązywania art. 96a ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944, z późn. zm.) na mocy art. 4 pkt 4 lit. i ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. poz. 1590).

Ponadto należy ...
« 1 ... 5 6 7 8 9 ... 66 »
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2427798 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe