Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
31.07.2020r. - Ministerstwo Zdrowia: Komunikat ws. identyfikatora OW NFZ na recepcie
Informujemy, iż od dnia 1 lipca 2020 r. na recepcie obejmującej co najmniej jeden refundowany produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny, osoba wystawiająca nie ma obowiązku wpisywać identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) właściwego dla miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy. Powyższe dotyczy zarówno recept wystawianych w postaci papierowej, jak i elektronicznej.

Przedmiotowa zmiana wynika z faktu uchylenia z dniem 1 lipca 2020 r. obowiązywania art. 96a ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944, z późn. zm.) na mocy art. 4 pkt 4 lit. i ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. poz. 1590).

Ponadto należy ...
 
 
30.07.2020r. - Ministerstwo Zdrowia: Komunikat ws. zmiany terminu składania wniosków na Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Farmaceutów – do dnia 14 sierpnia 2020 r.
Działając na podstawie art. 107p ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944 i poz. 322), Minister Zdrowia wydłuża do dnia 14 sierpnia 2020 r. termin składania wniosków o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów (PESF), który ma odbyć się w sesji jesiennej 2020 r.

Ponadto uprzejmie informuję, że ze względu na obecnie panujący stan epidemii oraz fakt, iż termin PESF w sesji wiosennej 2020 r. jest przewidziany po upływie terminu składania zgłoszeń na egzamin w sesji jesiennej 2020 r., wnioski farmaceutów przystępujących do PESF w sesji wiosennej 2020 r., którzy złożą również wnioski o przystąpienie do egzaminu w sesji jesiennej 2020 r., a zdadzą PESF w sesji wiosennej 2020 r., zostaną potraktowane jako wnioski niezłożone w zakresie zdanych części PESF. W takim przypadku Centrum Egzaminów Medycznych dokona z urzędu zwrotu (bez konieczności występowania z podaniem) uiszczonej opłaty egzaminacyjnej, odpowiednio:
1. w pełnej wysokości, jeśli farmaceuta zda cały PESF;
2. częściowo, jeśli farmaceuta, który przystępował do całości PESF zda tylko jedną jego część, a pozostałą będzie składał w sesji jesiennej 2020 r.

Komunikat dostępny na stronie:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-zmiany-terminu-skladania-wnioskow-na-pes-farmaceutow

 
 
27.07.2020r. - Nowe szkolenie na portalu e-dukacja - kurs na punkty twarde
Na portalu e-dukacja udostępniono kurs szkoleniowy: „Standardy leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) według standardów GOLD”.

Kurs oferowany w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 3 punkty szkoleniowe z puli punktów "twardych". Warunkiem zaliczenia jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line.

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

 
 
24.07.2020 r. - NIA: Ustawa o zawodzie farmaceuty. Pierwsze posiedzenie sejmowej podkomisji nadzwyczajnej
23 lipca br. odbyło się pierwsze posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej, która zajmuje się rozpatrzeniem projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Podkomisja została powołana 26 maja br., a jej przewodniczącym jest poseł Paweł Rychlik, jedyny farmaceuta w Sejmie. W merytorycznych pracach wzięli udział przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej: Elżbieta Piotrowska-Rutkowska prezes NRA, Marek Tomków wiceprezes NRA oraz radca prawny NIA Krzysztof Baka.

 
 
14.07.2020r. - Zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Mukolina 50 mg/ml, syrop
Prezes URPL 1 lipca 2020 roku wydał decyzję nr UR/ZD/1178/20 dotyczącą zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Mukolina, Carbocisteinum, 50 mg/ml, syrop nr pozwolenia R/0322. Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Decyzja Prezesa Urzędu w sprawie niniejszej zmiany kategorii dostępności wejdzie w życie z dniem 1 października 2020 roku.

Decyzja i ulotka informacyjna dostępne na stronie:
https://www.nia.org.pl/2020/07/13/zmiana-kategorii-dostepnosci-z-rp-na-otc-dla-produktu-leczniczego-mukolina-50-mg-ml-syrop/

 
 
14.07.2020r. - Zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Alopexy
Zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Alopexy
Prezes URPL 7 lipca 2020 roku wydał decyzję nr UR/ZD/1188/20 dotyczącą zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Alopexy, Minoxidilum, 50 mg/ml, roztwór na skórę, nr pozwolenia 17842. Podmiot odpowiedzialny: Pierre Fabre Dermatologie. Decyzja Prezesa Urzędu w sprawie niniejszej zmiany kategorii dostępności wejdzie w życie z dniem 1 października 2020 roku.

Decyzja i ulotka informacyjna dostępne są:
https://www.nia.org.pl/2020/07/13/zmiana-kategorii-dostepnosci-z-rp-na-otc-dla-produktu-leczniczego-alopexy/
 
 
10.07.2020r. - Zachęcamy do udziału w ankiecie dotyczącej szczepień ochronnych w aptekach
Ankieta została opracowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i dotyczy świadczenia usługi szczepień ochronnych w aptekach ogólnodostępnych.

Link do ankiety:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcGU0OXdOFHFMDcBuieyv8McGFfuQmpDUH90tMX4yFAQLQiQ/viewform?fbclid=IwAR3VPLCDSzczOFf9YBI_cRTWRQTArha9dY5vecezIqzFNn_fJgcp4VdAMKE 
 
10.07.2020r. - Dz. Urz. MZ 2020 poz. 48 - obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrot
Treść aktu dostępna na stronie: http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2020/48/
 
 
07.07.2020r. - Zarządzenie Prezesa NFZ z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne
Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 131/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia z dnia 1 października 2019 r., zmienionym zarządzeniem Nr 173/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2019 r., zarządzeniem Nr 47/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 marca 2020 r., w § 13 wprowadza się następujące zmiany:
 
 
02.07.2020r. - Nowe szkolenia na portalu e-dukacja
Uprzejmie informujmy, że na portalu e-dukacja udostępniono szkolenia:
"Leki roślinne o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy""
"Jak leczyć ból mięśni i stawów"

Szkolenia oferowane są w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 2 punkty szkoleniowe z puli punktów "miękkich". Warunkiem zaliczenia jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line.

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 59 »
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2233661 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe