Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
10.06.2020r. - ezdrowie.gov.pl: Komunikat w sprawie recept wystawianych przez farmaceutów
W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami informujemy, że od 1 kwietnia 2020 roku farmaceuta ma możliwość wystawienia dwóch rodzajów recept: recepty farmaceutycznej lub recepty pro auctore/pro familia.

Ww. recepty należy wystawiać w postaci elektronicznej z zastrzeżeniem takich wyjątków jak:
brak dostępu do systemu e-zdrowia (P1),
pacjent o nieustalonej tożsamości,
farmaceuta z państwa członkowskiego UE realizujący okazjonalnie lub tymczasowo czynności zawodowe farmaceuty.
Recepta farmaceutyczna może zostać wystawiona w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta i tylko przez farmaceutę pracującego w aptece lub punkcie aptecznym. Receptę tę wystawia się jedynie na produkty lecznicze o kategorii dostępności Rp. Ponadto jest ona realizowana za odpłatnością 100%, a jej wystawienie następuje w sytuacji wydania leku w aptece lub punkcie aptecznym. Dla recepty farmaceutycznej wystawianej w postaci elektronicznej wraz z receptą system apteczny przekazuje do P1 dokument jej realizacji (Dokument Realizacji Recepty).

 
 
08.06.2020r. - Upublicznienie pracy specjalizacyjnej pani mgr farm. Katarzyny Witkowskiej
Zachęcamy do zapoznania się z pracą poglądową z zakresu farmacji aptecznej pt.
"Rola farmaceuty w procesie leczenia ran".

Praca znajduje się pod adresem:
https://drive.google.com/file/d/1UoVbbMELIooWFnHwk7jvh6ldCmqlscD9/view?usp=sharing
 
 
04.06.2020r. - Komunikat NIA w sprawie implementacji dyrektywy antyfałszywkowej
W związku ze zbliżającym się zakończeniem okresu przejściowego dotyczącego implementacji dyrektywy antyfałszywkowej, w celu zagwarantowania prawidłowego stosowania przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz zmniejszenia liczby alertów skutkujących brakiem możliwości wydania leków pacjentom, Naczelna Izba Aptekarska przypomina, że:

-skanowaniu i weryfikacji oryginalności podlegają leki o kategoriach dostępności Rp, Rpz, Rpw i Lz[1].
-skanowaniu, weryfikacji oraz wycofaniu identyfikatora (kodu) podlega każde opakowanie;
– weryfikacji oryginalności nie podlegają leki o kategorii OTC[2]
 
 
03.06.2020r. - Ministerstwo Zdrowia - Komunikat dotyczący produktów leczniczych: Esmya, Ulipristal Acetate Gedeon Richter, Ulipristal Alvogen, Ulimyo
02.06.2020

Minister Zdrowia informuje, iż Komitet ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC) działający przy Europejskiej Agencji Leków wydał na podstawie przeprowadzonego przeglądu dostępnych danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych zawierających substancję czynną Ulipristali acetas w dawce 5 mg rekomendację wskazującą, iż pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydane dla tych produktów leczniczych powinny zostać zawieszone na terenie Unii Europejskiej do czasu zakończenia procedury arbitrażowej na podstawie art. 31 dyrektywy 2001/83/WE.
 
 
28.05.2020r. - URPLWMiPB - testy na SARS-CoV-2 nie mogą być w ofercie aptek
Szanowna Pani Prezes

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych powziął informacje, że poprzez serwis KtoMaLek.pl, w ramach którego użytkownik ma możliwość sprawdzenia dostępności i dokonania rezerwacji wybranego przez siebie produktu w Aptekach, w wielu aptekach dostępne są testy stosowane w diagnostyce zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Prezes Urzędu informuje, że obecne wszystkie testy stosowane w diagnostyce zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 przeznaczone są do używania wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych, czyli zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186) przez osoby będące świadczeniodawcą lub zatrudnione u świadczeniodawcy, posiadające wiedzę lub doświadczenie zawodowe, które umożliwiają im używanie wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 
 
28.05.2020 r. - Dz. U. 2020 r. poz. 944 - tekst jednolity ustawy - Prawo farmaceutyczne
Informujemy o ukazaniu się w Dz. U. 2020 poz. 944 Obwieszczenia Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne.

Treść aktu na stronie http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/944
 
 
26.05.2020r. - Zmiany w przepisach dotyczących odpadów i gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - sprawozdanie za 2019 rok

Za Okręgową Izbą Aptekarską w Warszawie informujemy, że ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirus SARS-CoV-2 wprowadzono zmiany w przepisach o odpadach oraz o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, z zakresu działania podmiotów prowadzących apteki.

W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach uchylono art. 236a ust. 3, który zobowiązywał podmioty prowadzące ewidencję papierową do wprowadzenia informacji zawartych w tej ewidencji do BDO. Dzięki tej zmianie podmioty prowadzące ewidencję w formie papierowej nie będą musiały uzupełniać tych danych w BDO, co zmniejszy obciążenie tych podmiotów.
 
 
25.05.2020r. - Wystawianie recept pro auctore i pro familia przez farmaceutów -krok-po-kroku przewodnik techniczny
Dzięki uprzejmości Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie, udostępniamy przewodnik techniczny dot. wystawiania przez farmaceutów recept pro auctore i pro familia

https://oia.waw.pl/wp-content/uploads/2020/05/gabinet-98029555.pdf
 
 
26.05.2020r. - LOIA uruchomiła infolinię dla pacjentów - 884 909 823, we wtorki i czwartki w godzinach od 10 do 12 i 18 do 20.
Za jej pośrednictwem każdy może porozmawiać z farmaceutą bez wychodzenia z domu - wyjaśnia pani Prezes Daria Wielogórska-Rutka. Chodzi między innymi o rozwianie wątpliwości związanych z przyjmowaniem leków.
– Najczęściej farmaceuci mają jakichś swoich zaufanych farmaceutów, swoje apteki, do których chodzą i stamtąd czerpią informacje, porady. Ale teraz, kiedy na przykład byliśmy obsługiwani przez okienko nocne, albo przez szyby gdzie staliśmy w dużej odległości… Nie są to warunki sprzyjające nawiązaniu takiej bliższej relacji czy intymności i osobistej rozmowie. W związku z tym zrodził się taki pomysł, by pacjent mógł dłużej porozmawiać. Jeżeli ma jakieś problemy związane z zażywaniem leków, z łączeniem tego z jedzeniem, martwi się jak zrealizować e-receptę, w ogóle chciałby jakoś zadbać o swoje zdrowie, a ilość leków, które przyjmuje go niepokoi.

Jeśli zaistnieje taka potrzeba, Izba zwiększy liczbę godzin dyżurów specjalistów
 
 
21.05.2020r. - Zaproszenie na bezpłatny webinar - 26 maja 2020 r. godz. 19:00
Uprzejmie informujemy, że w dnu 26 maja o godz. 19.00 odbędzie się kolejny webinar organizowany przez Aptekarską Szkołę Zarządzania pod patronatem Naczelnej Izby Aptekarskiej:
"Obecne trudności w aptekach, spadki obrotowe. Poszukiwanie rozwiązań, środki zaradcze, wskazówki dla kierowników i pracowników aptek."
Prelegent - dr n. farm. Mikołaj Konstanty - Prezes OIA w katowicach

Link do rejestracji:
https://aptekarska.clickmeeting.pl/obecne-trudnosci-w-aptekach-spadki-obrotowe-rozwiazania-srodki-zaradcze-wskazowki-/register

UWAGA - WAŻNE INFORMACJE:
Rejestracja jest bez ograniczeń, natomiast ilość miejsc w pokoju webinarowym ograniczona. O udziale decyduje kolejność wejścia do pokoju webinarowego, a nie kolejność rejestracji.
Za udział w webinarze przyznajemy certyfikat na 2 punkty edukacyjne miękkie (patronat Naczelnej Izby Aptekarskiej).
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 58 »
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2214612 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe