Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
22.12.2020r. - Ministerstwo Zdrowia: Komunikat dotyczący szczepień personelu medycznego i niemedycznego przeciw COVID–19 w szpitalach węzłowych

Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 zakłada, że przed akcją szczepienia populacyjnego Polaków, zaszczepieni zostaną pracownicy służb medycznych w tzw. szpitalach węzłowych. Placówki zaszczepią swój personel oraz innych jednostek sektora ochrony zdrowia m.in. szpitali, przychodni, aptek i pracowników administracyjno-technicznych. Szpitale węzłowe będą zbierać zgłoszenia personelu medycznego i niemedycznego do 28 grudnia.

Wykaz szpitali węzłowych dostępny jest na stronie https://www.gov.pl/web/zdrowie/znamy-szpitale-w-ktorych-bedzie-szczepiony-personel-placowek-medycznych.

Poniżej publikujemy szczegółowe informacje na temat ścieżki postępowania dla pracowników personelu medycznego i niemedycznego, którzy chcą zaszczepić się przeciw COVID-19.

Zasady szczepień – najważniejsze pytania i odpowiedzi:
Kto z personelu medycznego i niemedycznego może skorzystać ze szczepień przeciwko COVID-19?
Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień, osoby pracujące w sektorze ochrony zdrowia mają możliwość zaszczepienia się przeciw COVID-19 w pierwszej kolejności.
 
 
22.12.2020r. -Dnia 17 grudnia 2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty.
Ustawa reguluje zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu farmaceuty, zasady jego wykonywania oraz obowiązek rozwoju zawodowego. Ustawa definiuje wykonywanie zawodu farmaceuty jako – mające na celu ochronę zdrowia pacjenta oraz ochronę zdrowia publicznego – sprawowanie opieki farmaceutycznej, udzielanie usług farmaceutycznych, wykonywanie zadań zawodowych oraz wykonywanie innych czynności, zdefiniowanych w ustawie.

W celu umożliwienia farmaceutom aktywnego i znaczącego udziału w działaniach związanych z profilaktyką, promocją zdrowia i farmakoterapią, przyznano im uprawnienia w zakresie doradztwa farmaceutycznego, w szczególności:
 
 
15.12.2020r. - MZ: Znamy szpitale, w których będzie szczepiony personel placówek medycznych
W tzw. szpitalach węzłowych, których jest w Polsce 509, będzie szczepiony personel medyczny i niemedyczny przeciw COVID-19. Szpitale węzłowe zaszczepią swój personel, ale także personel innych jednostek, m.in. szpitali, przychodni i aptek.

Szczepienie medyków i pracowników administracyjno-technicznych placówek medycznych i aptek rozpocznie się przed akcją szczepienia populacyjnego.

Szczepienia dla personelu medycznego i niemedycznego (w tzw. okresie „0”), zorganizują i przeprowadzą szpitale węzłowe (w każdym województwie), należące m.in. do sieci szpitali PSZ.

WAŻNE: Część szpitali zadeklarowało zaszczepienie tylko swojego personelu. Te szpitale nie są ujęte, jako szpitale węzłowe.
 
 
11.12.2020r. - Sejm przyjął projekt Ustawy o Zawodzie Farmaceuty !
10 grudnia podczas 22. posiedzenia Sejmu IX kadencji, posłowie przyjęli projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Regulacja zostanie teraz skierowana do podpisu Prezydenta RP.

Zasadniczym celem ustawy jest realizacja założeń zawartych w dokumencie Polityka Lekowa Państwa na lata 2018-2022 oraz uregulowanie zasad wykonywania zawodu farmaceuty w ramach jednego aktu normatywnego. Ustawa umożliwia farmaceutom świadczenie dodatkowych usług na rzecz pacjentów, takich jak m.in. przeglądy lekowe czy profesjonalne doradztwo, w przypadku wystąpienia drobnych dolegliwości zdrowotnych. Celem regulacji jest także efektywniejsze wykorzystanie potencjału aptek jako placówek ochrony zdrowia oraz blisko 30 tys. farmaceutów. W mocy utrzymano również przepisy zapewniające niezależność farmaceutów, przy wykonywaniu ich zadań zawodowych.

– Serdecznie dziękuję wszystkim parlamentarzystom, którzy zdecydowali się poprzeć tę ustawę. Dziękuję również stronie rządowej za poparcie i wielogodzinne, merytoryczne dyskusje. Ten dzień z pewnością przejdzie do historii. Jestem przekonana, że stworzenie ram prawnych do świadczenia usług farmaceutycznych na europejskim poziomie stanie się siłą napędową dla rozwoju polskiej farmacji – powiedziała prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

W najbliższym czasie projekt ustawy o zawodzie farmaceuty zostanie skierowany do podpisu przez Prezydenta RP.
 
 
08.12.2020r. - Staże dla farmaceutów - rekrutacja 2020
Drodzy Farmaceuci, Koleżanki i Koledzy,

jest mi niezmiernie miło poinformować, że już po raz czwarty polscy farmaceuci będą mieli możliwość pogłębiania specjalistycznej klinicznej wiedzy w hiszpańskich uniwersyteckich aptekach szpitalnych w ramach Międzynarodowego Programu Staży Zawodowych dla polskich farmaceutów organizowanego przez Naczelną Izbę Aptekarską we współpracy z Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria.
 
 
04.12.2020r. - Farmakopea Polska wyd. XII 2020
DZ. URZ. URPLWMIPB 2020 r. poz. 1 - Komunikat nr 1 Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie daty, od której obowiązują wymagania określone w części podstawowej Farmakopei Polskiej wydanie XII.

Treść komunikatu na stronie: http://dziennik.urpl.gov.pl/legalact/2020/1/

Informacja Prezesa Urzędu o części podstawowej FP wyd. XII: http://urpl.gov.pl/pl/informacja-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-1-grudnia-2020-r-o-cz%C4%99%C5%9Bci-podstawowej-farmakopei-polskiej-wydanie

 
 
30.11.2020r. - NIA: Ustawa o zawodzie farmaceuty przyjęta przez Senat RP z poprawkami
26 listopada br. podczas 18. plenarnego posiedzenia Senatu RP, odbyła się debata dotycząca procedowanej ustawy o zawodzie farmaceuty. Projekt wraz z poprawkami skierowała do Senatu Komisja Zdrowia. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, głosowanie projektu odbyło się 27 listopada br. Za przyjęciem regulacji głosowało 95 senatorów, 1 był przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.
 
 
27.11.2020r. - Ministerstwo Zdrowia - Akcja informacyjna w aptekach - koronawirus
Rusza kolejna akcja informacyjna mająca na celu przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas pandemii COVID-19. Do aptek w całej Polsce trafią plakaty z instrukcją postępowania przy podejrzeniu zakażenia koronawirusem.

Z plakatów pacjent dowie się, co powinien zrobić, gdy pojawi się u niego gorączka, kaszel, duszności, utrata węchu lub smaku, a także co należy zrobić, by zapobiec infekcji, albo ją zwalczyć.

Akcja informacyjna ma także przypomnieć pacjentom, że brak dolegliwości może uśpić naszą czujność i sprawić, że nieświadomie będziemy zarażać innych. Dlatego na przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia plakatach znalazła się informacja przypominająca zasadę DDMA+W.

D jak dystans

 
 
16.11.2020r. - Apel o poparcie projektu Ustawy o zawodzie farmaceuty
Szanowni Państwo!
Koleżanki i Koledzy Farmaceuci!

Na ustawę o zawodzie czekamy już trzydzieści lat... To bardzo ważne, żeby nasze prawa, obowiązki i kompetencje, nasza odpowiedzialność i NIEZALEŻNOŚĆ były jasno i prawnie określone. Z niewiadomych przyczyn, których możemy się domyślać – nasza ustawa budzi ogromne emocje. Pojawiają się fałszywe informacje i próby skłócenia środowiska. Bardzo Państwa proszę o racjonalne podejście do sprawy. Nie dajmy się zmanipulować nieżyczliwym głosom. Szukajmy prawdziwych informacji. Dla przykładu niezależny w swoich decyzjach lekarz nie budzi grozy, a raczej zaufanie...
 
 
29.10.2020r. - NIA: Sejm przyjął projekt ustawy o zawodzie farmaceuty
28 października br. podczas 20. posiedzenia Sejmu, odbyło się trzecie czytanie projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Za przyjęciem regulacji głosowało 254 posłów, przeciw było 13, a 174 wstrzymało się od głosu. Projekt trafi teraz pod obrady Senatu, który zajmie się jego dalszym procedowaniem.

Procedowana ustawa ma umożliwić farmaceutom świadczenie dodatkowych usług na rzecz pacjentów, takich jak m.in. przeglądy lekowe, obsługa glukometrów i inhalatorów czy profesjonalne doradztwo w przypadku wystąpienia drobnych dolegliwości zdrowotnych. Celem regulacji ma być także efektywniejsze wykorzystanie potencjału 30 tys. farmaceutów oraz aptek, jako placówek ochrony zdrowia.
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 63 »
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2359057 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe