Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
15.05.2020r. - portal e-Zdrowie: Komunikat dot. recepty refundowanej wystawianej przez farmaceutów
Recepty refundowane

Ze względów technicznych prosimy, aby recepty refundowane pro auctore i pro familiae wystawiane przez farmaceutów nie były realizowane w dniu dzisiejszym.

Realizacja takiej recepty w dniu 15.05.2020 roku skutkować będzie problemem z jej refundacją.

Recepty pełnopłatne
Jednocześnie informujemy, że recepty pełnopłatne można realizować bez przeszkód.

Za utrudnienia przepraszamy.

Odnośnik do komunikatu:
https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/komunikat-dot-recepty-refundowanej-wystawianej-przez-farmaceutow
 
 
15.05.2020 r. - Uchwała NRA w sprawie dyżurów aptek ogólnodostępnych podczas epidemii koronawirusa SARS-CoV-2
Naczelna Rada Aptekarska podjęła uchwałę w sprawie zasad i warunków pełnienia dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, niedziele i święta oraz inne dni wolne od pracy w związku z epidemią SARS-CoV-2.

Treść uchwały dostępna na stronie
https://www.nia.org.pl/2020/05/14/uchwala-nra-w-sprawie-dyzurow-aptek-ogolnodostepnych-podczas-epidemii-koronawirusa-sars-cov-2/

 
 
14.05.2020 r. - 14 maja 2020 roku - Międzynarodowy Dzień Farmaceuty
Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy Farmaceuci!

Z okazji Międzynarodowego Dnia Farmaceuty, w tych trudnych czasach,
życzę Państwu
wytrwałości, nadziei, optymizmu, satysfakcji z pracy, zdrowia
oraz niegasnącego zapału w służbie choremu człowiekowi!

Daria Wielogórska-Rutka
Prezes
Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Zielonej Górze

Zielona Góra, dnia 14 maja 2020 r.
 
 
14.05.2020r. - Wizyty przedstawicieli medycznych i handlowych w aptekach ogólnodostępnych w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 - Stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej
Biorąc pod uwagę szczególne okoliczności związane z epidemią COVID-19, Naczelna Rada Aptekarska stoi na stanowisku, że wizyty przedstawicieli medycznych i handlowych w aptekach ogólnodostępnych nie powinny się w tym czasie odbywać.

Pełna treść stanowiska dostępna jest na stronie
https://www.nia.org.pl/2020/05/13/wizyty-przedstawicieli-medycznych-i-handlowych-w-aptekach-ogolnodostepnych-w-czasie-epidemii-sars-cov-2-stanowisko-naczelnej-rady-aptekarskiej/


Pełna treść stanowiska dostępna jest w załączniku
 
 
08.05.2020r. - Zaproszenie na webinar
Aptekarska Szkoła Zarządzania, GRUPA NEUCA oraz Naczelna Izba Aptekarska zapraszają na cykl webinarów. Piąty z cyklu webinarów odbędzie się
w dniu 12.05.2020 r. o godz. 19:00
temat: "Rola farmaceuty w zapobieganiu powikłaniom procesu terapeutycznego - prehabilitacja w praktyce farmaceutycznej"
prelegent: dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk - członek Naczelnej Rady Aptekarskiej, Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
Partnerem strategicznym wydarzenia jest: Fresubin

Link do rejestracji: https://tiny.pl/7g4wb

WAŻNE INFORMACJE:
1. Rejestracja bez ograniczeń, natomiast liczba miejsc podczas webinaru jest ograniczona. O udziale w webinarze decyduje kolejność wejścia do pokoju webinarowego w dniu wydarzenia, a nie kolejność rejestracji.
2. Za udział w webinarze otrzymujesz certyfikat na 2 punkty miękkie (patronat Naczelnej Izby Aptekarskiej). Prosimy o wpisanie poprawnych danych w formularzu rejestracyjnym.
Jeśli już się rejestrowałeś, wiadomość zawierająca informacje na temat logowania do pokoju została wysłana na Twój adres e-mailowy.
 
 
07.05.2020r. - Zaproszenie OIA w Łodzi dla farmaceutów na trening FarMa
Szanowni Państwo

Mam przyjemność przedstawić i zaprosić członków okręgowych izb aptekarskich do bezpłatnego uczestnictwa w programie aktywności ruchowej pn. FarMA zainicjowanym i sponsorowanym przez Okręgową Izbę Aptekarską w Łodzi. Ideą programu jest kontynuowanie aktywności ruchowej stanowiącej bardzo ważną część zdrowego stylu życia. Program adresowany jest do wszystkich chętnych osób, a zwłaszcza do tych, które z powodu wymuszonych epidemią ograniczeń nie mogą kontynuować zajęć w klubach fitness lub na siłowaniach.

FarMA, to program, który polega odbywaniu wspólnych treningów prowadzonych on-line via Youtube (adres poniżej) przez wykwalifikowaną trenerkę fitness i pasjonatkę sportu. Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki. Wszystkie treningi będą nagrywane i będą udostępnione na kanale Youtube pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCQO0wHIIemHOudS2S-fAlmA

Uprzejmie proszę o przekazanie mojego zaproszenia członkom Państwa Izb do wspólnych treningów. Dziękuję

Z wyrazami szacunku
Paweł Stelmach
Prezes
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi

 
 
05.05.2020r. - Zmiana kategorii dostępności z Lz na Rp dla produktów leczniczych Fandhi
Prezes URPL 21 kwietnia 2020 roku wydał decyzję dotyczącą zmiany kategorii dostępności z Lz na Rp dla produktów leczniczych Fandhi (Zespół ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII i ludzkiego czynnika von Willebranda), proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 1000 j.m. + 1200 j.m., 500 j.m. + 600 j.m., 250 j.m. + 300 j.m., nr pozwoleń: R/7837, R/7836, R/7835. Podmiot odpowiedzialny: Instituto Grifols S.A.

Decyzja Prezesa Urzędu w sprawie niniejszej zmiany kategorii dostępności weszła w życie z dniem wydania zawiadomienia tj. 21 kwietnia 2020 roku.
Decyzje dostępne są na stronie
https://www.nia.org.pl/2020/05/05/zmiana-kategorii-dostepnosci-z-lz-na-rp-dla-produktow-leczniczych-fandhi/
 
 
05.05.2020r. - Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie pobierania zakresów numerów recept przez farmaceutów
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z art. 5 pkt 8 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 567) farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu są uprawnieni do wystawiania recept refundowanych dla siebie oraz małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa osoby wystawiającej.

Realizując uprawnienie w zakresie wystawiania recept w postaci papierowej, w systemie informatycznym oddziałów wojewódzkich NFZ wprowadza się funkcjonalność pozwalającą na składanie wniosków o dostęp do Portalu NFZ, dostęp do eWUŚ i uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept oraz możliwość pobierania zakresów numerów recept.

 
 
05.05.2020r. - Nowe szkolenie na portalu e-dukacja
Uprzejmie informuję, że na portalu e-dukacja udostępniono szkolenie: „ Farmakoterapia stanów spastycznych dolnych i górnych dróg oddechowych u dzieci i dorosłych”. Szkolenie składa się z wykładów: „Leki przeciwhistaminowe w chorobach alergicznych” i „Leki stosowane w stanach spastycznych dróg oddechowych” (wersja audio) oraz materiałów demonstrujących zasady prawidłowego używania rożnych typów inhalatorów.

Szkolenie oferowane jest w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 4 punkty szkoleniowe z puli punktów "miękkich". Warunkiem zaliczenia jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line.

Prezes ORA w Krakowie
Mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
 
 
04.05.2020r. - Komunikat dotyczący obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanychz zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.), zwana dalej ,,ustawą Covid-19”:

obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązujące od dnia 1 marca 2020 r. zachowuje ważność do dnia 31 sierpnia 2020 r. okres obowiązywania decyzji administracyjnych wraz z załącznikami, o których mowa w art. 11 i art. 40 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357), zwana dalej ,,ustawą o refundacji”, który kończy się przed dniem 1 lipca 2020 r., przedłuża się do dnia 31 sierpnia 2020 r. decyzje administracyjne, o których mowa w ustawie o refundacji, wydane do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, których termin wejścia w życie określono na dzień 1 maja 2020 r., ustala się na dzień 1 września 2020 r.
Zgodnie z regulacjami wprowadzonym do ustawy Covid-19, pomimo zawieszenia biegu wszystkich postępowań administracyjnych możliwe jest podejmowanie wszelkich czynności mających na celu wydanie decyzji administracyjnych w zakresie postępowań refundacyjnych. Nieprzerwanie trwają prace, w tym negocjacje z koncernami farmaceutycznymi, zmierzające do wydania decyzji refundacyjnych dla wniosków kontynuacyjnych oraz wprowadzenia nowych pozycji na najbliższe obwieszczenie Ministra Zdrowia zawierające wykaz leków refundowanych.

Biorąc powyższe pod uwagę informujemy, że kolejne (nowe) obwieszczenie dotyczące wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wejdzie w życie od dnia 1 września 2020 r.
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-dotyczacy-obwieszczen-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 58 »
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2214516 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe