Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
16.11.2020r. - Apel o poparcie projektu Ustawy o zawodzie farmaceuty
Szanowni Państwo!
Koleżanki i Koledzy Farmaceuci!

Na ustawę o zawodzie czekamy już trzydzieści lat... To bardzo ważne, żeby nasze prawa, obowiązki i kompetencje, nasza odpowiedzialność i NIEZALEŻNOŚĆ były jasno i prawnie określone. Z niewiadomych przyczyn, których możemy się domyślać – nasza ustawa budzi ogromne emocje. Pojawiają się fałszywe informacje i próby skłócenia środowiska. Bardzo Państwa proszę o racjonalne podejście do sprawy. Nie dajmy się zmanipulować nieżyczliwym głosom. Szukajmy prawdziwych informacji. Dla przykładu niezależny w swoich decyzjach lekarz nie budzi grozy, a raczej zaufanie...
 
 
29.10.2020r. - NIA: Sejm przyjął projekt ustawy o zawodzie farmaceuty
28 października br. podczas 20. posiedzenia Sejmu, odbyło się trzecie czytanie projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Za przyjęciem regulacji głosowało 254 posłów, przeciw było 13, a 174 wstrzymało się od głosu. Projekt trafi teraz pod obrady Senatu, który zajmie się jego dalszym procedowaniem.

Procedowana ustawa ma umożliwić farmaceutom świadczenie dodatkowych usług na rzecz pacjentów, takich jak m.in. przeglądy lekowe, obsługa glukometrów i inhalatorów czy profesjonalne doradztwo w przypadku wystąpienia drobnych dolegliwości zdrowotnych. Celem regulacji ma być także efektywniejsze wykorzystanie potencjału 30 tys. farmaceutów oraz aptek, jako placówek ochrony zdrowia.
 
 
23.10.2020r. - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - ustalony na dzień 1 listopada 2020 r.
Dz. U. MZ 2020 r. poz. 88
Treść aktu dostępna na stronie: http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2020/88/

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu - ustalonego na dzień 1 listopada 2020 r. - Dz. U. MZ 2020 r. poz. 89

Treść aktu na stronie: http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2020/89/
 
 
20.10.2020r. - Zaproszenie na webinar: Rola farmaceuty w świetle europejskich wytycznych leczenia zapalenia zatok przynosowych (EPOS 2020)
Zapraszamy Państwa na webinar - 22.X.2020 (czwartek) - godz. 20.00 organizatorem jest firma BIONORICA pod patronatem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

Szkolenie przeprowadzi: dr n. farm. Marek Malinowski - "Rola farmaceuty w świetle europejskich wytycznych leczenia zapalenia zatok przynosowych (EPOS 2020)"

Za udział przyznane zostaną 2 pkt edukacyjne
Informacje i rejestracja: https://tinyurl.com/y3tm3vyf

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !
informacje: http://www.zoia.szczecin.pl/news/1741/zoia-bionorica-zaprasza-na-webinar-2210.html
 
 
20.10.2020r. - Komunikat MZ - Recepty: objaśnienia dot. OW NFZ

W związku ze zniesieniem obowiązku określania na receptach identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wyjaśniamy, że zarówno wpisanie na recepcie jednego z 16 możliwych dwucyfrowych identyfikatorów OW NFZ na dotychczasowych zasadach, jak i pozostawienie tego pola niewypełnionego, powinno skutkować realizacją recepty zgodnie z uprawnieniem pacjenta do refundacji.

Wyłącznie zaznaczenie przez osobę uprawnioną na recepcie znaku „X” albo 100% powinno skutkować realizacją recepty pełnopłatnie.

Jeżeli na recepcie w polu na identyfikator OW NFZ wpisane zostanie – przez osobę uprawnioną (wystawiającą receptę) – oznaczenie „X” albo 100%, recepta zostanie zrealizowana pełnopłatnie nawet, jeżeli w przestrzeni recepty przeznaczonej na wpisanie pozycji leku, przy tej pozycji leku, zostanie wpisana odpłatność wynikająca z obwieszczenia refundacyjnego.
 
 
15.10.2020r. - Zapraszamy do udziału w projekcie edukacyjnym dla farmaceutów na platformie www.stworzonedlaframaceuty.pl
Projekt składa się z cyklu 4 wykładów z zakresu pediatrii „Opieka farmaceuty nad małym pacjentem” i jest realizowany przez firmę UPS Zdrowie pod patronatem Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Za udział w wykładach on-line farmaceuta otrzymuje 8 pkt edukacyjnych miękkich (4x2pkt).

Więcej informacji na stronie: https://www.stworzonedlafarmaceuty.pl/w-trosce-o-dziecko

Zachęcamy do udziału w szkoleniach on-line i realizację obowiązku ciągłych szkoleń farmaceutów.
 
 
13.10.2020r. - Minister Zdrowia przypomina o obowiązku raportowania do ZSMOPL

ZSMOPL
Utrzymywany przez CeZ Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) funkcjonuje od kwietnia 2019 r. ZSMOPL jest podstawowym narzędziem stosowanym w codziennej pracy przez Ministerstwo Zdrowia i Państwową Inspekcję Farmaceutyczną, służącym ustalaniu dostępności do produktów leczniczych i wykrywaniu nieprawidłowości występujących w łańcuchu dystrybucyjnym.

Jeżeli prowadzisz aptekę, punkt apteczny, dział farmacji szpitalnej, działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej lub inny podmiot odpowiedzialny, raz na dobę zobowiązany jesteś do raportowania do ZSMOPL danych o obrocie:
 
 
09.10.2020r. - Akademia Aptekarza Polskiego - projekt edukacyjny Naczelnej Izby Aptekarskiej
Redakcja Aptekarza Polskiego przedstawia kolejny – obok platformy WebinarNIA i e-dukacja.pl – projekt edukacyjny Naczelnej Izby Aptekarskiej skierowany do farmaceutów pragnących rozwijać swoje kompetencje. Platforma Akademia Aptekarza Polskiego umożliwia farmaceutom bezpłatny dostęp do certyfikowanych szkoleń z punktami edukacyjnymi, przygotowanych zarówno przez redakcję jak i jej partnerów.

Szkolenia – opracowane na podstawie aktualnej wiedzy medycznej – pozwolą utrwalać zdobytą już wiedzę, rozwijać nowe kompetencje i doskonalić praktyczne umiejętności, wspierając tym samym codzienną pracę z pacjentem.

Aktualnie na platformie Akademia Aptekarza Polskiego dostępne jest szkolenie „Szczepienia przeciw grypie jako chorobie sezonowej (2020/2021)“, za udział w którym farmaceuta otrzyma 2 punkty edukacyjne. Szkolenie dostępne będzie do 8 listopada 2020 r.

Wszystkie szkolenia dostępne są pod adresem: www.aptekarzpolski.pl/akademia


 
 
07.10.2020r. - Komunikat prasowy Ministerstwa Zdrowia i Naczelnej Izby Aptekarskiej - Strategia dla rozwoju aptek
Farmaceuci i apteki są jednym z mocnych filarów systemu ochrony zdrowia w Polsce. Odwiedzane przez dwa miliony pacjentów dziennie, zapewniają bezpieczeństwo lekowe nie tylko w dobie pandemii. Z uwagi na sygnalizowane od wielu lat problemy, ograniczenia czy zjawiska patologiczne, Ministerstwo Zdrowia oraz Naczelna Izba Aptekarska zdecydowali o podpisaniu w dniu 5.10.2020 r. strategicznego dokumentu ramowego, który definiuje te negatywne elementy, jednocześnie zakreślając ramy czasowe potrzebne do ich rozwiązania i naprawy.

Porozumienie obejmuje swoim zakresem propozycje dotyczące rozwiązania palących problemów takich jak łamanie podstawowych zapisów Prawa farmaceutycznego, kwestie pełnienia przez apteki obowiązkowych dyżurów nocnych czy prawo równego dostępu aptek i pacjentów do leków ratujących życie i zdrowie. Porusza temat wynagrodzeń farmaceutów pracujących w szpitalach oraz konieczność wprowadzania przepisów regulujących funkcjonowanie obrotu lekami na rynku pozaaptecznym. Najważniejsze ustalenia dotyczą jednak wprowadzenia długo oczekiwanej ustawy o zawodzie farmaceuty, gdzie wykonywanie tego zawodu oparte jest na szeroko rozumianej niezależności farmaceutów i surowych sankcjach za jej naruszanie.

 
 
01.10.2020r. - MZ: Nowa platforma do składania zapotrzebowań na bezpłatne szczepionki przeciw grypie dla pracowników podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej oraz aptek i punktów aptecznych

Ministerstwo Zdrowia informuje o nowej platformie do składania zapotrzebowań na bezpłatne szczepionki przeciw grypie.

Wszystkie podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej oraz apteki i punkty apteczne, które nie nabędą szczepionek przeciw grypie dla pracowników, mogą zgłaszać zapotrzebowanie na bezpłatne dawki za pośrednictwem strony szczepionkanagrype.mz.gov.pl.

Pełna treść komunikatu: https://www.gov.pl/web/zdrowie/szczepionki-przeciw-grypie-dla-personelu-medycznego
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 64 »
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2361695 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe