Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
31.12.2019r. - Komunikat Ministerstwa Zdrowia ws. realizacji e-recept w sytuacji niezgodności danych zawartych w jej warstwie graficznej i technicznej
30.12.2019
Informujemy, że niezgodność danych zawartych w warstwie graficznej e-recepty z danymi zawartymi w jej warstwie technicznej – przy jednoczesnym prawidłowym oznaczeniu na e-recepcie innych wymaganych przepisami elementów – nie uniemożliwia realizacji takiej e-recepty.

W sytuacji niezgodności pomiędzy ww. danymi można wydać lek zgodnie z ordynacją wpisaną w części wizualnej e-recepty – o ile oznaczenia w części wizualnej są prawidłowe – niezależnie od tego co wynika z danych wskazanych w części technicznej e-recepty.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-realizacji-e-recept-w-sytuacji-niezgodnosci-danych-zawartych-w-jej-warstwie-graficznej-i-technicznej
 
 
23.12.2019r. - Dz. U. MZ z 2019 r. poz. 104 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu - na dzień 1 stycznia 20
Treść aktu na stronie http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/104/

 
 
20.12.2019r. - Uprzejmie informujemy, że w dniach 24 i 27 grudnia 2019 r. biuro izby będzie nieczynne.
 
 
19.12.2019r. - Mikrorachunek podatkowy
Indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy) od 1 stycznia 2020 r. służy do wpłat podatków PIT, CIT i VAT
Co to jest mikrorachunek podatkowy

Jest to indywidualny rachunek podatkowy, który służy do wpłat PIT, CIT i VAT. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy i pracodawcy-płatnicy zapłacą PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego za jego pomocą.
Mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku.
Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na twój ROR.

Mikrorachunek podatkowy sprawdzisz korzystając z generatora lub otrzymasz go w dowolnym urzędzie skarbowym - generator: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/

Wystarczy, że podasz:
PESEL, jeśli jesteś osobą fizyczną:
nie prowadzisz działalności gospodarczej
lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT
NIP, jeśli:
prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT
lub jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne
 
 
19.12.2019r. - Dz. U. MZ 2019 r. poz. 101 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności
treść aktu dostępna na stronie: http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/101/
 
 
19.12.2019r. - Dz. U. 2019 r. poz. 2395 - Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 6 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept


treść aktu na stronie http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2395/1
 
 
16.12.2019r. - E-recepty obowiązkowe od 8 stycznia 2020 r. – przypomina Ministerstwo Zdrowia
Przypominamy, że od 8 stycznia 2020 r. wejdzie w życie obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej.

Jednak w określonych przypadkach recepty będą również po ww. dacie wystawiane w postaci papierowej. Dotyczy to:
recept w ramach tzw. importu docelowego,
recept dla osób o nieustalonej tożsamości,
recept transgranicznych (do końca 2020 r.),
recept pro auctore i pro familiae (decyzja o wyborze postaci recepty – papierowej lub elektronicznej – należeć będzie do osoby wystawiającej),
braku dostępu do systemu e-zdrowie, co może mieć związek m.in. z awarią ww. systemu lub systemu gabinetowego/HIS czy brakiem dostępu do Internetu.

Recepta wystawiona w postaci papierowej również w innych niż ww. przypadkach będzie mogła być zrealizowana tak jak dotychczas w każdej aptece, w tym lek będzie mógł być objęty refundacją. Tym samym, wdrożenie nowych rozwiązań, nie utrudni pacjentom dostępu do leków. Ponadto przepisy nie przewidują kar dla lekarzy, którzy pomimo obowiązku ustawowego wystawią po 8 stycznia 2019 r. receptę w postaci papierowej.

Całość komunikatu dostępna na stronie:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/e-recepty-obowiazkowe-od-8-stycznia-2020-r
 
 
12.12.2019r. - Rejestr BDO - odpady - instrukcja dot. wypełnienia wniosku
Instrukcję wypełnienia wniosku dla aptek które nie dokonały rejestracji w roku 2018 w Urzędzie Marszałkowskim - Wydziale Ochrony Środowiska

Zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach (Dz.U. 2018 poz.992) m.in. każda apteka/punkt apteczny miała obowiązek rejestracji w bazie BDO do 24 lipca 2018r. i należy sprawdzić czy apteka otrzymała numer rejestrowy ( BDO-xxxx) ,większości aptek numer rejestrowy został nadany . Obowiązek ten dotyczy podmiotów wytwarzających odpady m.in. "e)25) wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;" (Art. 50 ust.1 pkt. 5 lit e - Ustawy o odpadach).

Sposób wypełnienia:
 
 
10.12.2019r. - LOW NFZ organizuje szkolenie z zasad realizacji wniosków na środki pomocnicze od stycznia 2020 r.
Informujemy, że na portalu świadczeniodawcy Lubuskiego Oddziału NFZ pojawił się komunikat o organizowanym przez Fundusz szkoleniu na temat realizacji wniosków na środki pomocnicze od 01.01.2020 r.

Szkolenie odbędzie się w dniu 12.12.2019 r. o godz.14:00 w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze przy ul. Batorego 71.
 
 
10.12.2019r. - Aktualności Ministerstwa Zdrowia
Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne – co się zmienia od 2020 roku?
Od dnia 1 stycznia 2020 r. zmieniają się zasady wystawiania, weryfikacji i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Przepisy, które wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2020 r., usprawnią proces wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz poprawią dostępność dla pacjentów do wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, szczególnie z małych miejscowości, niepełnosprawnych, starszych czy przebywających poza stałym miejscem swojego zamieszkania.

Aktualnie trwa ostatni etap pilotażu prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ wraz z wybraną grupą placówek realizuje pilotaż rozwiązania, które wejdzie w życie od dnia 1 stycznia 2020 r.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej NFZ, gdzie zamieszczono także filmy instruktażowe dla użytkowników.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 r. będzie obowiązywał nowy wzór zlecenia, zawarty w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1555).
https://www.gov.pl/web/zdrowie/zlecenia-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne--co-sie-zmienia-od-2020-r
« 1 ... 6 7 8 9 10 ... 57 »
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2181669 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe