Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
29.05.2015r. - Zrealizowane recepty do wglądu tylko na żądanie WIF i NFZ
 
 
28.05.2015r. - Zwołanie VII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Aptekarzy LOIA na dzień 17 października 2015 r., w Hotelu "Bukowy Dworek" w Gronowie k/ Łagowa
 
 
22.05.2013r. - Ochrona danych osobowych w aptekach
 
 
30.11.2012r. - Stanowisko NRA z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie zakazu rekalamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności

STANOWISKO Nr VI/2/2012
z dnia 21 listopada 2012r.
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności

Na podstawie art. 1 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 9, art. 39 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856, z późn. zm.), Naczelna Rada Aptekarska wyraża następujące stanowisko:

Naczelna Rada Aptekarska, jako organ z mocy ustawy powołany do sprawowania pieczy i nadzoru nad wykonywaniem zawodu farmaceuty, przypomina wszystkim członkom samorządu aptekarskiego, że obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012r. zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności zobowiązuje wszystkich farmaceutów do powstrzymania się od udziału lub współuczestnictwa w każdym działaniu naruszającym obowiązujący zakaz.

Wprowadzony w art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności wyłącza wskazaną reklamę w jakiejkolwiek formie, w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek miejscu oraz przy użyciu jakichkolwiek narzędzi.

Zakaz reklamy dotyczy materiałów reklamowych w formie plakatu, gazetki reklamowej, ogłoszenia, programu lojalnościowego, napisów umieszczanych wewnątrz lub na zewnątrz apteki lub punktu aptecznego, w tym napisów wykorzystujących własne nazwy apteki, jeżeli posiadają cechy reklamy.

Za przekroczenie prawa uznać należy również wykorzystywanie do celów reklamy niektórych form usług farmaceutycznych, w szczególności informacje i porady dotyczące produktów leczniczych oraz opiekę farmaceutyczną.

Niezgodnym z obowiązującym prawem jest naliczanie punktów czy też plusów w zamian za dokonywanie zakupów w danej aptece, oferowanie jakichkolwiek nagród rzeczowych, wręczanie gazetek reklamowych lub uczestniczenie w jakikolwiek sposób w ich kolportażu.

Za niedopuszczalne uznać należy również wynajmowanie części powierzchni apteki na jakąkolwiek działalność, w tym działalność reklamującą aptekę dokonywaną przez podmiot zewnętrzny.

Pomimo, że nie sposób wymienić wszystkich form, jakie przybiera obecnie reklama aptek, punktów aptecznych oraz ich działalności, nie stanowi żadnej trudności jednoznaczne wskazanie jaka działalność narusza zakaz wynikający z art. 94a, a jaka nie.

Naczelna Rada Aptekarska przypomina również członkom samorządu aptekarskiego, że udział w niedozwolonej reklamie jest naganny także z punktu widzenia przepisów Kodeksu Etyki Aptekarza RP, który zawierając wskazania powinności moralnych, obowiązków, umiejętności i kompetencji zawodowych za naganne uznaje reklamowanie przez aptekarza siebie i swoich usług oraz uczestnictwo w reklamie usług farmaceutycznych, ich promocji niezgodnej z prawem lub dobrym obyczajem.

Zobowiązując członków samorządu aptekarskiego do bezwzględnego przestrzegania obowiązującego prawa, Naczelna Rada Aptekarska będzie:

1) występować do wszystkich organów właściwych do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem art. 94a z wnioskami o podjęcie przez te organy działań realizujących ich ustawowe obowiązki;

2) wspierać okręgowe izby aptekarskie w ich działalności na rzecz wyeliminowania lub ograniczenia niedozwolonej reklamy.

Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sekretarz NRA                                               Prezes NRA

dr n. farm. Tadeusz BĄBELEK               dr Grzegorz KUCHAREWICZ

 
 
23.10.2012r. - Komunikat NFZ w sprawie zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych
 
 
24.05.2012r. - GIF podziela stanowisko NRA w sprawie zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności
 
 
29.03.2012r. - "Weteran poszkodowany" - nowa grupa osób uprzywilejowanych w dostępie do leków i wyrobów medycznych
 
 
23.11.2011r. - Skład organów VI Kadencji LOIA
 
 
20.05.2011r. - pismo MZ w sprawie wypisywania na receptach ilości środka odurzającego lub substancji psychotropowej
 
 
17.02.2011r. - Lista surowców farmaceutycznych

« 1 ... 38 39 40 41 42 43 44 »
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 3095111 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe