Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
20.05.2011r. - pismo MZ w sprawie wypisywania na receptach ilości środka odurzającego lub substancji psychotropowej


Zielona Góra, 20.05.2011r.

I/ 138/2011

Kierownicy

Aptek ogólnodostępnych

Punktów aptecznych

- Wszyscy –

 

Szanowni Państwo,

 

Lubuska OIA w załączeniu przesyła pismo MZ z dnia 23.04.2011r. dot. prawidłowego wypisywania przez lekarzy na receptach ilości środka odurzającego lub substancji psychotropowej.

Uprzejmie informujemy, że pismo dotarło do nas dziś, drogą okrężną, od aptekarzy, którzy otrzymali je od lekarzy z naszego terenu.

Zwracamy uwagę, że po raz kolejny ani MZ, ani NFZ nie informują bezpośrednio i oficjalnie aptekarzy, o wprowadzanych w życie nowych interpretacji do „starych” przepisów prawnych.

Kolejny raz jesteśmy zaskakiwani wprowadzanymi zmianami.

Zalecamy przestrzeganie wprowadzonych zmian przy realizacji recept.

 

Z poważaniem

Stanisław Maciej Sawczyn

Prezes

 

-----------------------

MINISTERSTWO ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Adam Fronczak

MZ-PLO-461-9967-56/KB/11

 

Warszawa, 2011-04-23


dr n. med. Maciej Hamankiewicz

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Szanowny Panie Prezesie,


W związku z różną interpretacją przepisu § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii l i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz. U. Nr 169, póz. 1216), w kontekście wypisywania przez lekarzy recept, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie poniższej interpretacji do wszystkich członków, celem właściwego stosowania przedmiotowego rozporządzenia.

Zgodnie z § 6 ust. ł przedmiotowego rozporządzenia recepta wystawiona na preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe zawiera oprócz danych określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty również ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną dodatkowo słownie.


Lekarze interpretują to w ten sposób, iż stosują następujący zapis:

 

np. Clonazepam 2 mg 30 tabl. (trzydzieści tabletek) s. l x l tabl.

Powyższy zapis lest nieprawidłowy i stoi w sprzeczności z przepisem § 6 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Prawidłowo wyrażona słownie ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej to:

np. Clonazepam 2 mg 30 tabl. (sześćdziesiąt mg) s. l x l tabl.

Prawidłowe wypisanie recepty przez lekarza jest niezwykle ważne zarówno dla pacjenta, który uniknie ponownej wizyty u lekarza, w celu korekty recepty, jak również dla farmaceutów, którym nieprawidłowo wypisane recepty są kwestionowane przez inspektorów Wojewódzkich Oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia.

Z poważaniem

Adam Fronczak

 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2538974 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe