Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Siedziba LOIA
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 Zadania i zasady działania samorządu aptekarskiego
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
22.05.2013r. - Ochrona danych osobowych w aptekach

Szanowni Państwo,

Serwis LexPharma przygotował dla farmaceutów prowadzących apteki opracowanie, które od dawna powinna posiadać każda apteka.

Istnieje możliwość skorzystania z opracowania i dostosowania go dla potrzeb swojej apteki, gdyż jest to wymóg, który będzie coraz ostrzej egzekwowany, także w aptekach.


By aptekarze nie lekceważyli problemu należy zaznaczyć, że nie stosowanie się do ustawy o ochronie danych osobowych podlega wysokiej grzywnie, a nawet pozbawieniu wolności!

Obowiązek ten powinno się już realizować także w aptekach przynajmniej od 2004r.


Opracowanie zamieszczono w serwisie LexPharma w dziale - Przepisy II - 23 Opracowania - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH dla aptek:

http://prawo.farmacja.pl/wpisy2-act-more-id-352.html
Opracowanie przygotował dr farm. Stanisław Piechula ze Śląskiej OIA.

-------------------------------------Serwis - www.katowice.oia.plDział: KALENDARZ
Autor: BRUKIEWICZ Piotr


Bezpieczeństwo danych osobowych w aptece


Niniejszym artykułem Śląska Izba Aptekarska rozpoczyna temat przestrzegania bezpieczeństwa danych osobowych w aptece.


Apteka jak każde przedsiębiorstwo zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych powinna mieć i prowadzić dokumentację przetwarzania danych osobowych.

Najważniejszymi aktami prawnymi regulującymi bezpieczeństwo oraz ochronę danych osobowych są:

- USTAWA Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. (TEKST JEDNOLITY: DZ. U. 2002 R. NR 101 POZ. 926, ZE ZM.)

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2004 R. W SPRAWIE DOKUMENTACJI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ URZĄDZENIA I SYSTEMY INFORMATYCZNE SŁUŻĄCE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (DZ. U. Z 2004 R. NR 100, POZ. 1024), które są dostępne pod linkiem : https://edugiodo.giodo.gov.pl/mod/folder/view.php?id=46Głównym organem państwowym do spraw ochrony danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych http://www.giodo.gov.pl
Na mocy porozumienia GIODO z PIP - Państwowa Inspekcja Pracy od 2013 roku będzie zgłaszała do GIODO brak lub uchybienia w dokumentacji w zakresie przetwarzania danych osobowych, za co mogą grozić wysokie kary ze strony GIODO.

Na portalu Lexpharma powstało opracowanie autorstwa dr. Stanisława Piechuli, które ułatwi aptekom spełnienie obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i innych aktów.
Zachęcam do zapoznania się z opracowaniem i do postąpienia zgodnie z zawartymi w nim wskazówkami.

Zachęcam również do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie:
- GIODO w sekcjach prawo, edukacja – portal edugiodo, pytania i odpowiedzi http://www.giodo.gov.pl- Kamsoft S.A. KS-BDO http://bdo.kamsoft.pl/ks-bdo/web/bdo( m.in. aktualności oraz szkolenia), ponadto w systemie aptecznym w głównym menu systemu AOW w lewej części: Prawo->Bezpieczeństwo… znajdują się podstawowe informacje dotyczące BDO.

W przypadku dodatkowych pytań oraz wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: pytania.sia@farmacja.pl


Uwaga!

Apelujemy, aby nie lekceważyć obowiązków wynikających z ustawy o danych osobowych. Pamiętajmy, że aptekarze nie stosujący się do ustawy podlegają wysokiej grzywnie, a nawet pozbawieniu wolności ! Obowiązek powinien być realizowany w aptekach co najmniej od 2004r!

Z poważaniem

dr n. farm. Piotr Brukiewicz

Prezes Rady Ślaskiej Izby AptekarskiejLink do niniejszej informacji w serwisie Śląskiej Izby Aptekarskiej:
http://katowice.oia.pl/wpisy-act-more-id-5525.html
 

 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2017639 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe