Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
14.11.2019r. - Dz.U. RP z 2019 r. poz. 2165 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środk
Treść aktu dostępna na stronie: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2165/1
 
 
06.11.2019r. - Komunikat Centrali NFZ dla podmiotów kontrolowanych - podanie adresu e-mail podmiotu lub ePUAP.
Zgodnie z Art. 8 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 399) W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy świadczeniodawcy, osoby uprawnione w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.14) i apteki są obowiązani do przekazania Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia adresu elektronicznego lub adresu elektronicznej skrzynki podawczej podmiotu publicznego, na który będzie doręczana korespondencja w celu realizacji zadań, o których mowa w dziale IIIA i art. 173 ustawy.

W związku z powyższym od dnia 5 listopada w dedykowanym do komunikacji z NFZ portalu uruchomiona została funkcjonalność umożliwiająca przekazywanie danych o adresie e-mail podmiotu lub ePUAP.

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-podmiotow-kontrolowanych,7488.html
 
 
31.10.2019r. - Komunikat GIF - Nowa funkcjonalność w ZSMOPL
Informujemy, że w ramach kolejnej aktualizacji Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) wraz z wersją 1.16 została udostępniona dodatkowa usługa „getStan”.

Jest to zupełnie nowa funkcjonalność, dzięki której podmioty raportujące mogą samodzielnie pobrać dane o własnych stanach magazynowych, które do tej pory zostały przetworzone przez system ZSMOPL w ramach poprawnie przekazywanych komunikatów. Na tej podstawie, podmiot raportujący może dokonać weryfikacji wprowadzonych danych oraz ewentualnie skorygować je za pomocą transakcji IR+ / IR.

Nowa funkcja w ZSMOPL optymalizuje poprawne raportowanie danych przekazywanych przez podmioty zobowiązane – zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne.

https://www.gif.gov.pl/pl/aktualnosci/1543,Nowa-funkcjonalnosc-w-ZSMOPL.html
 
 
30.10.2019r. - Dz. U. RP 2019 r. poz. 2078 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki
- w załączniku do rozporządzenia przedstawiono wzór zapotrzebowania

Treści aktu dostępna na stronie: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2078/1
 
 
29.10.2019r. - VIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Aptekarzy LOIA - 16 listopada 2019 r. - proponowany przebieg obrad
 
 
29.10.2019r. - VIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Aptekarzy LOIA - 16 listopada 2019 r. - projekt regulaminu obrad
 
 
29.10.2019r. - VIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Aptekarzy LOIA - 16 listopada 2019 r. - program ramowy
 
 
29.10.2019r. - CSIOZ - instrukcja wystawiania i realizacji e-recept w razie braku dostępu do systemu e-zdrowie.
odnośnik do instrukcji:

https://www.csioz.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/wystawianie-i-realizacja-e-recept-w-razie-braku-dostepu-do-systemu-e-zdrowie-p1-instrukcja/
 
 
25.10.2019r. - Zapraszamy na szkolenie zatytułowane "Zasady wydawania produktów leczniczych na podstawie recept papierowych i elektronicznych"
Szkolenie poprowadzi mgr farm. Marian Witkowski. Tematyka szkolenia pozwoli na wyjaśnienie wielu pytań i problemów aptekarzy związanych z realizacją e-recept.
Szkolenie planowane jest na około 3 godziny i zostanie włączone w cykl ciągłych szkoleń dla farmaceutów z przyznaniem 4 punktów edukacyjnych miękkich.

Szkolenie odbędzie się w dniu 5 listopada 2019 r. w Zielonej Górze, w Hotelu "Grape Town" przy ul. Wojska Polskiego 79, w godzinach 17:00 - 20:00.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, wymagany podpis na liście obecności.
Zapisy na szkolenie prowadzi biuro LOIA:
- email: loia_zg@interia.pl
- lub tel. 68 327 09 74, w terminie do dnia 4 listopada 2019 r.
 
 
24.10.2019r. - Dz. U. MZ 2019 r. poz. 89 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu - ustalonego na dzień 1
Treść aktu dostępna na stronie: http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/89/
« 1 ... 9 10 11 12 13 ... 58 »
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2212846 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe