Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
16.12.2019r. - E-recepty obowiązkowe od 8 stycznia 2020 r. – przypomina Ministerstwo Zdrowia
Przypominamy, że od 8 stycznia 2020 r. wejdzie w życie obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej.

Jednak w określonych przypadkach recepty będą również po ww. dacie wystawiane w postaci papierowej. Dotyczy to:
recept w ramach tzw. importu docelowego,
recept dla osób o nieustalonej tożsamości,
recept transgranicznych (do końca 2020 r.),
recept pro auctore i pro familiae (decyzja o wyborze postaci recepty – papierowej lub elektronicznej – należeć będzie do osoby wystawiającej),
braku dostępu do systemu e-zdrowie, co może mieć związek m.in. z awarią ww. systemu lub systemu gabinetowego/HIS czy brakiem dostępu do Internetu.

Recepta wystawiona w postaci papierowej również w innych niż ww. przypadkach będzie mogła być zrealizowana tak jak dotychczas w każdej aptece, w tym lek będzie mógł być objęty refundacją. Tym samym, wdrożenie nowych rozwiązań, nie utrudni pacjentom dostępu do leków. Ponadto przepisy nie przewidują kar dla lekarzy, którzy pomimo obowiązku ustawowego wystawią po 8 stycznia 2019 r. receptę w postaci papierowej.

Całość komunikatu dostępna na stronie:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/e-recepty-obowiazkowe-od-8-stycznia-2020-r
 
 
12.12.2019r. - Rejestr BDO - odpady - instrukcja dot. wypełnienia wniosku
Instrukcję wypełnienia wniosku dla aptek które nie dokonały rejestracji w roku 2018 w Urzędzie Marszałkowskim - Wydziale Ochrony Środowiska

Zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach (Dz.U. 2018 poz.992) m.in. każda apteka/punkt apteczny miała obowiązek rejestracji w bazie BDO do 24 lipca 2018r. i należy sprawdzić czy apteka otrzymała numer rejestrowy ( BDO-xxxx) ,większości aptek numer rejestrowy został nadany . Obowiązek ten dotyczy podmiotów wytwarzających odpady m.in. "e)25) wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;" (Art. 50 ust.1 pkt. 5 lit e - Ustawy o odpadach).

Sposób wypełnienia:
 
 
10.12.2019r. - LOW NFZ organizuje szkolenie z zasad realizacji wniosków na środki pomocnicze od stycznia 2020 r.
Informujemy, że na portalu świadczeniodawcy Lubuskiego Oddziału NFZ pojawił się komunikat o organizowanym przez Fundusz szkoleniu na temat realizacji wniosków na środki pomocnicze od 01.01.2020 r.

Szkolenie odbędzie się w dniu 12.12.2019 r. o godz.14:00 w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze przy ul. Batorego 71.
 
 
10.12.2019r. - Aktualności Ministerstwa Zdrowia
Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne – co się zmienia od 2020 roku?
Od dnia 1 stycznia 2020 r. zmieniają się zasady wystawiania, weryfikacji i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Przepisy, które wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2020 r., usprawnią proces wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz poprawią dostępność dla pacjentów do wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, szczególnie z małych miejscowości, niepełnosprawnych, starszych czy przebywających poza stałym miejscem swojego zamieszkania.

Aktualnie trwa ostatni etap pilotażu prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ wraz z wybraną grupą placówek realizuje pilotaż rozwiązania, które wejdzie w życie od dnia 1 stycznia 2020 r.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej NFZ, gdzie zamieszczono także filmy instruktażowe dla użytkowników.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 r. będzie obowiązywał nowy wzór zlecenia, zawarty w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1555).
https://www.gov.pl/web/zdrowie/zlecenia-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne--co-sie-zmienia-od-2020-r
 
 
05.12.2019r. - Nowe szkolenie na portalu e-dukacja - sympozjum szkoleniowe „Szkolenie z opieki farmaceutycznej nad pacjentami z cukrzycą z wykorzystaniem produktów Accu-Chek” .
Uprzejmie informuję, że szkolenie oferowane jest w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 2 punkty szkoleniowe z puli "miękkich”.
Warunkiem zaliczenia kursu jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line. Szkolenie certyfikowane jest przez Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie

Prezes ORA w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran 
 
04.12.2019 r. - Komunikat Ministerstwa Zdrowia na temat leków na cukrzycę
W związku z informacjami dotyczącymi zanieczyszczenia metforminy, substancji czynnej używanej do produkcji leków przeciwko cukrzycy, Ministerstwo Zdrowia informuje, że 4 grudnia Minister Zdrowia, prof. Łukasz Szumowski zorganizował spotkanie z udziałem:

Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Grzegorza Cessaka;
Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Pawła Piotrowskiego;
Głównego Inspektora Sanitarnego, prof. Jarosława Pinkasa;
 
 
25.11.2019r. - Dz. U. RP 2019 r. poz. 2301 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i pre
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 23 listopada 2019 r.

Treść aktu dostępna na stronie: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2301


 
 
18.11.2019r. - VIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Aptekarzy LOIA wybrał skład organów samorządu na najbliższą kadencję
Zjazd powołał na funkcję Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Zielonej Górze

panią mgr farm. Darię Wielogórską - Rutkę.

Funkcję Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej powierzono pani mgr farm. Zycie Derewlanko - Chomiak.

Skład organów na VIII kadencję:
 
 
15.11.2019r. - Na portalu e-dukacja opublikowano sympozjum szkoleniowe –„ Usługa farmaceutyczna zdrowe serce”
Sympozjum oferowane w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 2 punkty szkoleniowych z puli punktów "miękkich". Warunkiem zaliczenia jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line.
Szczegółowa informacja https://e-dukacja.pl/course.php?idco=148&tool=files

Wiceprezes ORA w Krakowie
Mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

 
 
14.11.2019r. - Dz. U. Ministra Zdrowia z 2019 r. poz. 94 - obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych br
Treść aktu dostępna na stronie: http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/94/
« 1 ... 8 9 10 11 12 ... 58 »
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2212841 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe