Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
24.10.2019r. - Dz. U. MZ 2019 r. poz. 88 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - ustalonego na dzień 1 listo
Treść aktu dostępna na stronie: http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/88/
 
 
17.10.2019r. - Dz. U. RP 2019 r. poz. 1971 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept.
Treść aktu dostepna na stronie http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1971/1

 
 
09.10.2019 r. - Dz. U. RP 2019 r. poz. 1905 - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Treść aktu dostępna na stronie http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1905
 
 
13.09.2019r. - Dz. U. MZ 2019 r. poz. 74 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2019 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępnoś
Link do treści obwieszczenia: http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/74/
 
 
13.09.2019 r. - Dziennik Ustaw RP 2019 r. poz. 1745 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych.
Link do treści obwieszczenia: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1745/1
 
 
02.09.2019 r. - Wykaz leków refundowanych z ustaloną urzędową ceną zbytu - obowiązujący od 1 września 2019 r.
Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2019 r. poz. 64 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu - ustalonego na dzień 1 września 2019 r.

Link do treści obwieszczenia: http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/64/
 
 
02.09.2019r. - Wykaz leków refundowanych obowiązujący z dniem 1 września 2019 r.
Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2019 r. poz. 65 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - ustalonego na dzień 1 września 2019 r.

Link do treści obwieszczenia: http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/65/

 
 
20.08.2019 r. - Dziennik Ustaw RP 2019 r. poz. 1555 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego
W załączniku nr 1 do rozporządzenia przedstawiono wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Treść aktu dostępna na stronie: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1555
 
 
20.08.2019r. - Dziennik ustaw RP 2019 poz. 1542 - zmiana Ustawy - Prawo farmaceutyczne
Informujemy o opublikowaniu w Dzienniku Ustaw RP 2019 r. poz. 1542 - Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne.

Treść aktu dostępna na stronie: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1542/1 

 
 
08.07.2019r. - Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2019 poz. 54 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych
Treść aktu dostępna na stronie http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/54/
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 13 »
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2214636 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe