Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
29.12.2021r. - Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 2441 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

Treść aktu dostępna na stronie https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2441
 
 
27.12.2021r. - Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 2398 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
Treść aktu dostępna na stronie https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2398

§12a. 1. Obowiązkowi szczepień przeciwko COVID-19 podlegają:

1) osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, 1773 i 2120) w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego;

2) osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;

3) studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141 i 2232).

 
 
21.12.2021r. - Dz. Urz. MZ 2021 poz. 100 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych od 01.01.2022 r.


Treść aktu dostępna na stronie http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2021/100/

Dz. Urz. MZ 2021 poz. 101

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu

Treść aktu dostępna na stronie http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2021/101/
 
 
20.12.2021r. - Dz. U. 2021 r. poz. 2342 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych

Treść aktu dostępna na stronie https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2342
 
 
25.10.2021r. - Dz. U. MZ 2021.82 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Treść aktu dostępna na stronie: http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2021/82/


- Dz. U. MZ 2021.81 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu - http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2021/81/
 
 
13.10.2021r. - Dz. U. 2021 r. poz. 1850 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich

Treść aktu dostępna na stronie
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1850
 
 
23.08.2021r. - Dz. U. MZ 2021 r. poz. 65 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
Wykaz ustalono na dzień 1 września 2021 r.
Treść aktu na stronie: http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2021/65/


Dz. U. MZ 2021 r. poz. 64 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu - od dnia 1 września 2021 r.

Treść aktu na stronie: http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2021/64/
 
 
05.08.2021r. - Dz. U. MZ: Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytori
Treść aktu dostępna na stronie - http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2021/57/
 
 
13.07.2021 r. - Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 1254 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego
Treść aktu dostępna na stronie https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1254
 
 
23.06.2021r. - Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 1114 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Treść aktu dostępna na stronie: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1114
« 1 2 3 4 5 6 ... 10 »
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 3021787 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe