Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 4/2007

Biuletyn nr 4/2007

BIULETYN

INFORMACYJNY

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze


4/ 2007


www.loia.zgora.pl
e-mail: loia_zg@interia.pl

Zielona Góra, 24.04.2007r.

Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w Zielonej Górze w dniu 12.04.2007r. :

1. Wydanie opinii dotyczącej kandydata na kierownika apteki ogólnodostępnej, hurtowni farmaceutycznej:

1/ mgr Ewa Grechowicz – apteka w Cybince przy ul. Słubickiej 5a - opinia pozytywna;
2/ mgr Józefa Piotrowicz - Gradowska – apteka „ Przy Ryneczku ” w Zielonej Górze - opinia pozytywna;
3/ mgr Janina Michałek – apteka w Zielonej Górze na os. Pomorskim 5a – opinia pozytywna;
4/ mgr Tomasz Wolman - apteka w Gorzowie Wlkp. przy ul. Górczyńskiej 23 – wymagane uzupełnienie dokumentów;
5/ mgr Grzegorz Pusiarski – nowa hurtownia farmaceutyczna w Szprotawie przy ul. Andersa 13;
6/ mgr Janina Marcinowska – Maciejak – apteka „ Na Zatorzu „ w Nowej Soli – opinia pozytywna.

2. Na listę członków LOIA zostali wpisani:
1/ mgr Małgorzata Głazik z Zielonej Góry ( przyznano PWZF );
2/ mgr Anita Wojciech z Zielonej Góry ( przyznano PWZF ).

3. Wybory LOIA 2007 – omówienie uchwał NRA w sprawie.

4. Omówienie zmian do rozporządzenia MZ w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów ( Dz. U nr 59 z 2007r. poz. 403, treść zamieszczona na www.loia.zgora.pl w zakładce Ciągłe szkolenia farmaceutów ) oraz dołączona do korespondencji.

------------------------------------------------------------------------------


Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 4 z dnia 15 marca 2007r. poz. 12 zamieszczone zostało Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej .
Wykaz przedstawia stan na dzień 31 stycznia 2007r. i stanowi osobny załącznik do obwieszczenia.
Wykaz w cenie 237,30 zł. ( wraz z kosztami wysyłki ) można zamówić w
Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym w Warszawie
Dział Wydawnictw
tel. 0-22 831 79 63

------------------------------------------------------------------------------

XVI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy LOIA
21.04.2007r.

Zjazd odbył się w Centrum Konferencyjnym „ Ambasador „ w Płotach k/ Zielonej Góry.
Udział w Zjeździe wzięło 120 członków Izby, w tym 45 delegatów.
Zjazd sponsorowali i zaszczycili :
* Hurtownia Farmaceutyczna – Premium Farm z Torunia * 3M Viscoplast * Hartmann Polska * Lek Polska - za co serdecznie dziękujemy.

Zebrani mieli możliwość wysłuchania ciekawych wykładów :
* mgr Andrzeja Wróbla z NRA, który przedstawił statystyczne ujęcie polskiej farmacji, obecne zmiany w przepisach prawnych, konsolidację farmaceutycznego rynku hurtowego i prace NRA.
* dr Agnieszki Rajskiej – Neumann z Poznania pt.: „ Interakcje i działania niepożądane leków w geriatrii.” oraz „ Analiza farmaceutyczna recept lekarskich.”
* dr Katarzyny Korzeniowskiej z Poznania pt.: „ Zmiany farmakokinetyki i farmakodynamiki leków u osób w wieku podeszłym.”

Mgr Andrzej Wróbel – Prezes NRA uroczyście wręczył mgr Annie Pozarzyckiej z Gorzowa Wlkp. Medal im. Bronisława Koskowskiego, w uznaniu zasług i wkładu pracy na rzecz naszego samorządu aptekarskiego.

Na Zjeździe zostały złożone przez wszystkie organy Izby sprawozdania z działalności za ostatni rok. Zjazd sprawozdania przyjął i udzielił absolutorium Okręgowej Radzie Aptekarskiej.

------------------------------------------------------------------------------
Giełda Pracy


* Apteka w Zielonej Górze zatrudni magistra farm. ( na godziny dodatkowe ) oraz technika farm. ( na etat ), tel. kom. 601 828 210.
* Zatrudnimy magistra farm. i technika farm ( może być na staż ), tel. kom. 603 137 168.
* Apteka „ Melisa „ w Gorzowie Wlkp. zatrudni technika farm. po stażu, tel. 0-95 723 17 11.
* Apteka „ Pod Lwami „ w Szprotawie zatrudni magistra farm. , tel. 0-68 376 21 95.
* Apteka w Gorzowie Wlkp. zatrudni kierownika na bardzo dobrych warunkach, tel. kom. 500 185 633.
* Zatrudnimy technika farm. na stanowisko kierownika punktu aptecznego w Toporowie, tel. 0-68 382 38 57.

( ogłoszenia w „ Giełdzie Pracy ” są bezpłatne )
------------------------------------------------------------------------------

***
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 3095125 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe