Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 10/2014


BIULETYN


INFORMACYJNY


Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

w Zielonej Górze10 / 2014www.loia.zgora.pl

email: loia_zg@interia.pl

zielona-gora@oia.org.plZ posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w Zielonej Górze w dniu 16 października 2014 r.:Bezpośrednio przez posiedzeniem ORA odbyło się spotkanie z panią Iwoną Owsianowską - Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Lekami LOW NFZ. Tematem spotkania były m. in. zapisy najnowszych rozporządzeń MZ w sprawie recept lekarskich i środków odurzających – dyskutowano i wyjaśniano kwestie sporne. W związku z odmiennymi interpretacjami, NFZ i NRA wyślą do Ministra Zdrowia pisma z uwagami i propozycjami ich zmiany.

Pani Naczelnik Iwona Owsianowska przekazała wyjaśnienia, w związku z licznymi interwencjami naszej Izby, w sprawie wydłużonych terminów przesyłania zwrotnych komunikatów elektronicznych, ze zrealizowanych przez apteki recept lekarskich. LOW NFZ zakończył szczegółowe analizy przesyłanych komunikatów, które oprócz elektronicznego ich przetwarzania, pobieranego raz dziennie, były analizowane przez pracowników NFZ i porównywane z ordynacjami lekarskimi. Ta szczegółowa analiza wydłużała terminy zwrotu komunikatów. Pozytywne wyniki tych analiz spowodowały, z początkiem października br., przyspieszenie weryfikacji komunikatów. Komunikaty obecnie są wczytywane dwa razy dziennie, rano i popołudniu, i podlegają tylko weryfikacji elektronicznej.

LOW NFZ zwraca uwagę, że częstymi nieprawidłowościami w otrzymywanych z aptek komunikatach są: błędne numery PESEL pacjenta, daty wystawienia recepty, daty realizacji „od dnia” i kod oddziału NFZ ( nie poprawiamy tylko wpisujemy taki jaki jest na recepcie). LOW NFZ apeluje o uważne wczytywanie danych i korygowanie błędów.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Pozytywną rękojmię dotyczącą pełnienia funkcji kierownika uzyskali:

1/ mgr Mirosława Maj – apteka „Pszczewska” w Pszczewie ul. Plac Zamienno 4;

2/ mgr Małgorzata Gawliczek – apteka „Centrum Zdrowia” w Słubicach ul. Plac Przyjaźni 28;

3/ mgr Jacek Rejdych – hurtownia farmaceutyczna „MERCAPHARMA” w Gdyni ul. Akacjowa 21A/23;

4/ mgr Michał Czaja – apteka „Strywald na Matejki” w Gorzowie Wlkp. ul. J.Matejki 45A;

5/ mgr Ewa Drzymała – apteka „Pod Orłem” w Czerwieńsku ul. Strzeleckiej 4;

6/ mgr Anna Lisowska – apteka „Ziko” w Zielonej Górze ul. Żeromskiego 23;

7/ mgr Karolina Jańczak – apteka w Zielonej Górze ul. Fabrycznej 15a;

8/ mgr Agata Blitek-Kruzel – nowa apteka „W Pasażu” w Żarach ul. Moniuszki 11.

9/ mgr Monika Ruszkowska – nowa apteka „HYGEA 2 - Sulechów” w Sulechowie ul. gen. Sikorskiego 18a;

10/ mgr Anna Pacała – apteka „Centrum” w Gubinie ul. F. Chopina 4;

11/ mgr Iwona Bojanowska – nowa hurtownia farmaceutyczna JM FARMA w Sulechowie ul. Odrzańskiej 60;

ORA nie udzieliła rękojmi pani mgr Sabinie Śmiech – kandydatowi na kierownika apteki „Miętowa przy Ryneczku” w Zielonej Górze ul. A. Krzywoń 6.

2. ORA wydała pozytywne opinie do wniosków WIF o cofnięcie zezwolenia:

1/ na prowadzenie apteki „Przy Przychodni” w Zielonej Górze przy ul. Fabrycznej 23B.

2/ na prowadzenie apteki „Miętowa przy Ryneczku” w Zielonej Górze przy ul. A Krzywoń 6.

3. Nowi członkowie Izby:

1/ mgr Aleksandra Jeżewska – apteka „Centrum Zdrowia” w Żaganiu ul. Pl. Słowiański 14;

2/ mgr Kamil Jeżewski – apteka „Centrum Zdrowia” w Żarach ul. Podchorążych 41;

3/ mgr Agnieszka Nogala – kierownik – Apteka „Dbam o Zdrowie” w Międzyrzeczu ul. Konstytucji 3 Maja 2;

4/ mgr Michał Kieć – apteka „Centrum Zdrowia” w Żaganiu ul. Pl. Słowiański 14

4. Z listy członków LOIA została skreślona mgr Emilia Skrocka z Wrocławia.

5. Rada anulowała uchwałę Nr 113/2014 z dnia 13.09.2014r. – pani mgr Urszula Maciąg pozostaje na liście członków LOIA.ORA zapoznała się z listem otwartym pani mgr Joanny Olejnik z Gorzowa Wielkopolskiego ”Dokąd zmierza nasz zawód?”, skierowany w dużej mierze do młodszego pokolenia farmaceutów.

List zamieszczamy poniżej i zachęcamy do jego lektury.

Okręgowa Rada Aptekarska w Zielonej Górze od zawsze apelowała do członków o aktywny udział i pracę w strukturach naszego samorządu, a w szczególności zachęcała do tego, i zachęca, młode pokolenie aptekarzy. Rada z zadowoleniem wesprze działania np. utworzenia sekcji Młodych Aptekarzy, jako forum do wyrażenia swoich opinii i uwag oraz nowego spojrzenia na nasz zawód. Rada jest otwarta na konstruktywną współpracę ze wszystkimi, dla dobra samorządu i zawodu. Rozumiemy jednak, że łatwiej dyskutuje się z boku, trudniej zaś, gdy trzeba wykazać się w działaniu. Wówczas okazuje się, że chętnych brak.

 

***

 

Dokąd zmierza nasz zawód? 

 

     Jestem farmaceutką, której los naszego zawodu nie jet obojętny, co skłoniło mnie do napisania listu otwartego do Lubuskich aptekarzy oraz farmaceutów. Od dłuższego czasu zastanawiam, się jaką funkcję społeczną pełnimy w naszym kraju. Jesteśmy zawodem zaufania publicznego, zawodem medycznym oraz często pełnimy funkcję menagerów aptek, menagerów produktów leczniczych itp. Uniwersytety Medyczne ukształtowały nasze charaktery, uczono nas, że pacjent ma być w centrum naszej uwagi. Staram się spoglądać w przyszłość naszego zawodu, ponieważ przeszłość, w mojej ocenie, jako grupy zawodowej przegraliśmy. Podejmowane obecnie próby odzyskania aptek dla Aptekarzy są trudne do zrealizowanîa ponieważ, opór wielkich podmiotów jest potężny. Kondycja finansowa aptek jak i samych aptekarzy pogarsza się z miesiâca na miesiąc. Należy mieć również na uwadze, że kondycja aptek jest wypadkową kondycji budżetu państwa, który finansuje opiekę medyczną. Proponowane zmiany w prawie, nie wzmacniają naszego zawodu - zawodu aptekarza(farmaceuty). Nie są podejmowane inicjatywy mające na celu unormowania sposobu zatrudniania kierownika apteki i farmaceuty.  

      Naczelne Władze Samorządu nie widzą lub nie chcą widzieć przed jakimi problemami w dzisiejszych czasach stoją PRACOWNICY fachowi aptek, którzy stanowią coraz większą grupę. Farmaceuci dla dużych pracodawców stali się drogim towarem i tak też są traktowani. Zaryzykuje stwierdzenie, że Naczelna Rada Aptekarska, również nie troszczy się o nasz los - pracowników. W naszej ustawie o Izbach aptekarskich lub w ustawíe Prawo farmaceutyczne nie znajdziemy przepisu nakazującego zatrudnienie farmaceuty, co zaczyna być coraz częściój wykorzystywane przez przedsiębiorców. Jeśli nie ma kary, to po co mnożyć koszty? Dla przedsiębiorstwa, farmaceuta często jest zbędnym wydatkiern - balastem, przecież można go zastąpić tańszym technikiem, który wykona polecenia przełożonego (zarządu) bez mrugnięcia okiem. Technik nie posiada Prawa Wykonywania Zawodu, nie podlega dyscyplinie zawodowej, czy etyce aptekarza. Nasz zawód od dłuższego czasu w aptekach jest reprezentowany właśnie przez tę grupę zawodową, która nie musi mieć nawet zaliczonego egzaminu maturalnego. Takie są fakty i trudno z nimi dyskutować.

         Od dluższego czasu, obserwuje się kompletny brak zainteresowania Pracami Samorządu Aptekarskiego, przez młodych lub w średnim wieku, farrnaceutów. Pracownicy sieci i nie tyłko, nie identyfikujq się z NASZYM SAMORZĄDEM !!! Nie, widzą dla siebie miejsca, nie wykazują inicjatywy oraz níe interesuje ich życie publiczne. Brak chęci uczestnictwa farmaceutów, w tworzeniu dzisiejszej farmacji oraz brak chęci kreowania jutra będzie skutkował w przyszłości całkowitym upadkiem naszego zawodu. Dziś musimy zacząć walczyć o nasze miejsca pracy, o pewność  jutra, o unormowanie sposobu zatrudniania farmaceuty w aptece, czy przykładem farmaceutów niemieckich, o gwarantowaną płacę minimalną. Dominacja sieci aptek i dużych podmiotów jest faktem i nie możemy pomijać tego milczeniem. Spójrzmy jak w przeciągu 20 lat zmienił się sposób obsługi pacjenta? Jakim obecnie wytycznymi kierujemy się w trakcie pracy z pacjentem? Co jest od nas wymagane przez pracodawcę? Umiejętności i wiedza nie stanowią dziś o cenie farmaceuty jako pracownika. Mając na uwadze dobro nasżego zawodu apełuje do moich kofeżanek i kołegów po fachu ORGANIZUJCIE SIĘ, ZACZNIJCIE UCZESTNICZYĆ W ŻYCIU  SAMORZĄDU, WYKAZUJCIE INICJATYWĘ i przede wszystkim NIE BÓJCIE S!Ę.

TO OD NAS ZALEŻY JAKĄ DROGĄ PÓJDZIE SAMORZĄD APTEKARZY!!! To my powinniśmy być jego siłą. Jutro jest bardzo blisko, a na horyzoncie nie rysuje się świetlana przyszłość. Czy oddamy nasz zawód bez walki? Teraz jest czas, żeby zaczćć działać dla dobra PRACOWNIKÓW APTEK, DLA RENOMY FARMACEUTY nie przegapmy tego czasu!!! Bądźmy REALISTAMI!!

        Patrzmy w przyszłość kreowaną nam przez określoną grupę ludzí, których partykularne interesy nie pokrywają się z interesem farmaceutów świadczących pracę. Forsowane przez OIA projekty dotyczące powrotu specjalizacji 1 stopnia dla kierowników aptek, wydrenują nasze już i tak cienkie portfele. Pieniądze popłyną szerokim strumieniem do portfeli lobbystów. W mojej opinii powtórka wzoru aspiryny nie sprawi, że kierownik apteki będzie lepiej kierował swoją placówką, zmarnuje tylko energię i środki na nic nie wnoszące szkolenie, za które zapłaci z własnej kieszeni. Zobaczcie ile kosztujetaki kurs?!! 

Wybory do samorządu już za rok!!! Organizujcie się!!! Walczcie o swoją przyszłość!!!l Nie bądźcie bierni!!! Bo inni zadecydują za was!!! l przeforsują niekorzystne zmiany w waszym imieniu i z waszym "poparcíem". Kto nie jest przeciw jest za!!! 

 

Kierownik ateki

ogólnodostępnej

/-/ mgr farm. Joanna Olejnik

 

------------------------------------------------------------------------------

Kolejne posiedzenie ORA planowane jest na dzień 13 listopada 2014 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt z Prezesem LOIA

Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panem mgr farm. Ryszardem Kiedrowskim na numer kom. 662 445 443.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obowiązkowa informacja o dyżurnej aptece

Uprzejmie przypominamy, że w związku z realizacją obowiązku zapewnienia mieszkańcom dostępności do leku w porze nocnej, niedziele, dni wolne od pracy, każda apteka ma obowiązek zamieścić, w widocznym miejscu, aktualną informację o aptece dyżurującej.

Apteki w małych miejscowościach, w których dyżur nie jest pełniony, także zamieszczają informację o najbliższej aptece pełniącej dyżur.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkolenia ciągłe farmaceutów

Biuro Izby Aptekarskiej w Zielonej Górze zwraca się z uprzejmą prośbą do farmaceutów kończących okres edukacyjny w 2014 roku, o przesyłanie certyfikatów z ukończonych szkoleń. Izba ma obowiązek potwierdzić w karcie zakończenie szkolenia.

Przypominamy także o możliwości przedłużenia okresu edukacyjnego z ważnych powodów – w załączeniu wzór wniosku w sprawie.

Informacje o ilości zarejestrowanych punktów można uzyskać w biurze izby – tel. 68 327-09-74.Mgr farm. ______________________________________________

Adres zam.: _____________________________________________

________________________________________________________Prezes

Lubuskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej

w Zielonej GórzeW N I O S E K

Na podstawie § 7.6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych ( Dz. U. nr 132 poz. 1238 ) wnoszę o przedłużenie czasu odbywania ciągłego szkolenia, w związku z kończącym się okresem edukacyjnym w 2014 roku.

Uprzejmie informuję, że w obecnym okresie edukacyjnym uczestniczyłam/em w szkoleniach z potwierdzeniem uzyskania………………………. punktów edukacyjnych tzw. „miękkich” i ……………. punktów „twardych” ( kursy zakończone testem ).

Razem punktów…………./100

Uzasadnienie wniosku:………………………………………. ………………………………………….

( miejscowość, data ) ( podpis )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Najnowsze przepisy prawne

1. Dziennik Ustaw RP z dnia 8 października 2014 r. poz. 1360 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu".

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 23 października 2014 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1360/12. Dziennik Ustaw RP z dnia 21 października 2014 r. poz. 1429 - Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/14293. Dziennik Urzędowy MZ z dnia 22 października 2014 r. poz. 71 - Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2014 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - na dzień 1 listopada 2014 r.

http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2014/71/akt.pdf----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giełda Pracy - październik 2014

Aktualne oferty na naszej stronie: http://www.loia.zgora.pl/index.php?lng=pl&id=3----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2392610 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe