Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 6/2014


BIULETYN


INFORMACYJNY


Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

w Zielonej Górze

6 / 2014

www.loia.zgora.pl

e-mail: loia_zg@interia.pl

zielona-gora@oia.org.pl

Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w Zielonej Górze w dniu 26 czerwca 2014 r.:1. Pozytywną rękojmię dotyczącą pełnienia funkcji kierownika uzyskali:

1/ mgr Magdalena Mielnicka – nowa apteka „Centrum Zdrowia” w Żarach ul. Podchorążych 41;

2/ mgr Tomasz Wyrwicki – apteka „Mediq Pod Basztą” w Gubinie ul. 3. Maja 1;

3/ mgr Radosław Frankowski – apteka „Mediq” w Zielonej Górze ul. Zyty 26;

4/ mgr Paulina Dysiewicz – apteka „Śródmiejska Mediq” w Nowej Soli ul. Piłsudskiego 10;

5/ mgr Anna Pacała – nowa apteka „Miętowa Przy Ryneczku” w Zielonej Górze ul. Anieli Krzywoń 6;

6/ mgr Ewa Sibilska – nowa apteka „Wazów 42” w Zielonej Górze ul. Wazów 42;

7/ mgr Marzena Kucowicz – nowa apteka w Zgorzelcu ul. S. Staszica 4 ( woj. dolnośląskie);

8/ mgr Fatima Sadek – apteka „Super-Pharm” w Gorzowie Wlkp. ul. Przemysłowa 2;

9/ mgr Ewa Turska – nowa apteka „Centrum Zdrowia” w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 115;

10/ mgr Anna Lisowska – nowa Hurtownia Farmaceutyczna Farma JM w Babimoście ul. Konstytucji 3-go Maja 5 A.2. Nowi członkowie Izby:1/ mgr Barbara Wielgus – kierownik - Apteka „Prima” w Krośnie Odrz. ul. Piastów 10 N;

2/ mgr Łukasz Kania – kierownik - apteka „Arnica” w Sulechowie Pl. B.W Pluty 2 ;* przyjęcie i stwierdzenie PWZF:

3/ mgr Małgorzata Mańkowska – apteka „Mediq Piaskowa” w Witnicy ul. Piaskowa 4;

4/ mgr Paulina Krępa – apteka „Centrum Zdrowia” w Żaganiu Pl. Słowiański 14;3. Z listy członków Izby skreślono: mgr Ewelina Zużewicz z Zielonej Góry.4. ORA podjęła uchwałę o odznaczeniu Medalem „Zasłużony dla Aptekarstwa Lubuskiego” za długoletnią pracę w zawodzie aptekarza:

- panią mgr farm. Janinę Lewandowską z Gorzowa Wlkp.

- panią mgr farm. Irenę Łochińską z Gorzowa Wlkp.

- panią mgr farm. Marię Weiss z Sulechowa.

Medale zostaną wręczone na Spotkaniu Aptekarzy LOIA w dniu 13 września 2014 r. w Gronowie.5. Upoważnienie dla Prezesa ORA i Prezydium do występowania w imieniu ORA w okresie wakacyjnym.6. Przyjęcie Regulaminu działania Okręgowego Sądu Aptekarskiego w Zielonej Górze.7. Sprawy różne:Kolejne posiedzenie ORA planowane jest na dzień 13 września 2014 r.

Sprawy pilne będą rozpatrywane na bieżąco, w trybie ustalonym na czas między posiedzeniami ORA.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informacje z LOW NFZ i WIF

Przed formalnym posiedzeniem członkowie ORA spotkali się z zaproszonymi gośćmi:

- panią Iwoną Owsianowską – Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Lekami LOW NFZ w Zielonej Górze,

- panem Adamem Chojnackim – Lubuskim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym w Gorzowie Wlkp.Pani Iwona Owsianowska:LOW NFZ dziękuje aptekarzom za dotychczasową, dobrą współpracę.

W związku ze zmianą przez NFZ procedury przyjmowania zestawień refundacyjnych od aptek, istotne są:

* walidacja komunikatu – sprawdzanie czy komunikat zawiera wszystkie wymagane dane;

* weryfikacja komunikatu – sprawdzanie poprawności danych.

„Weryfikacja” komunikatu wydłużyła proces o 2 dni ( np. sprawdzanie numeru PESEL, numeru PWZ lekarza) - działania te wykonuje system informatyczny.LOW NFZ będzie prowadził, zgodnie z zarządzeniem Centrali NFZ, także weryfikację wsteczną, np. za rok ubiegły, tak jak ma to miejsce wobec świadczeniodawców – lekarzy.Ważne jest zwrócenie uwagi na status powrotnego komunikatu z Funduszu, po przesłaniu zestawienia refundacyjnego.

Jeśli komunikat posiada status „nie przetworzony” – należy wysłać go ponownie.Fundusz zachęca aptekarzy do korzystania z możliwości dokonywania korekt do przesłanych już sprawozdań - w okresie 3 miesięcy od złożenia.

- nie należy przedkładać do refundacji recept 100 %;

- nie należy usuwać z przesłanego sprawozdania recept, tylko przesłać do niego korektę.Fundusz przypomina o konieczności zgłaszania przez portal nowych pracowników apteki ( nie tylko kierownika). Jest to obowiązek wynikający z zawartej z Funduszem umowy, do treści której Fundusz często się odwołuje.

Realizować recepty może tylko pracownik apteki zgłoszony do Funduszu.LOW NFZ prosi, by pisma kierowane z aptek do Funduszu opatrywać numerem sprawy której dotyczy, lub podać numer apteki czy umowy z LOW NFZ.Fundusz przeprowadził analizę recept na leki recepturowe – często podawane są złe gramatury.Po audycie przeprowadzonym w LOW NFZ są wytyczne w sprawie tzw. nieuchronności kar finansowych. NFZ, zgodnie z ogólnymi warunkami umów z aptekami, musi je nakładać.

Pan Adam Chojnacki:Omówił tryb postępowania kontrolnego w aptekach, kwestie formalne wynikające z ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej. Aptekarze skarżą się, że LOW NFZ lekceważy obowiązujące w tej sprawie przepisy prawne.Inspekcji udało się zablokować nazwy reklamowe apteki – w woj. lubuskim nie ma żadnej mimo starań przedsiębiorców. Np. w woj. śląskim jest 86 aptek z kontrowersyjnymi nazwami np. apteka tanich leków itp. Nie ma niestety też żadnego orzecznictwa odnośnie nazw aptek.Ograniczenie do posiadania 1 % aptek w województwie weszło do ustawy w 2002 roku i jest w obecnie w trakcie wyjaśniania.


Sprawa aptek szpitalnych i leków onkologicznych. Apteki mają problemy z dyrektorami finansowymi, którzy ograniczając zapasy magazynowe, zagrażają bezpieczeństwu lekowemu pacjentów, za które odpowiada kierownik apteki. Kierownicy aptek szpitalnych winni być w randze ordynatorów, i tak też opłacani.Wydawanie leków z kategorii Rp. bez ważnej recepty jest niedopuszczalne.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spotkanie Aptekarzy LOIA 13-14 września 2014 r.Przypominamy,W dniach 13 -14 września 2014 r. w Hotelu „Bukowy Dworek” w Gronowie odbędzie się Spotkanie Aptekarzy LOIA.

Po części formalnej, wieczorem, planowany jest grill.

Już teraz serdecznie zapraszamy. Biuro izby przyjmuje zapisy pod numerem telefonu: 68 327 09 74.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontakt z Prezesem LOIAUprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panem mgr farm. Ryszardem Kiedrowskim na numer kom. 662 445 443.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Składki członkowskie

Uprzejmie przypominamy o konieczności uregulowania składek członkowskich za pierwsze półrocze 2014 roku!


W najbliższych dniach biuro Izby będzie wysyłać imienne przypomnienia i wezwania do zapłaty zaległości.

Pod numerem tel. 68 327 09 74 można uzyskać informację o aktualnym stanie zadłużenia.Apelujemy i prosimy o systematyczne wpłaty!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akcja „Leki deficytowe”Szanowni Państwo,Dziękuję wszystkim kierownikom aptek, którzy włączyli się do naszej akcji i przesłali wnioskowane informacje.

Na 325 aptek w województwie dane otrzymaliśmy z 38 jednostek, co wskazuje, że akcja nie spotkała się z dużym odzewem.

Brak produktu leczniczego Clexane ( dystrybutor: Sanofi-Aventis), to główny problem aptek.Na posiedzeniu NRA w dniu 24.06.2014 r. przekazałem zebrane informacje Prezesowi NRA z wnioskiem o pilną interwencję.Z poważaniem

Ryszard Kiedrowski

Prezes ORA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Najnowsze przepisy prawne1. Dziennik Ustaw RP z dnia 9 czerwca 2014 r. poz. 765 – Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 24 czerwca 2014 r.Link do aktu:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/765/12. Dziennik Urzędowy MZ z dnia 25.06.2014 r. pozycja 56 Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2014 r.Link do aktu:http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2014/56/akt.pdfhttp://dziennikmz.mz.gov.pl/actdetails.html;jsessionid=6EC97CF618AE26E770D85E1C84C9C2C4?year=2014&act=56

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giełda Pracy - czerwiec 2014Aktualne oferty na naszej stronie: http://www.loia.zgora.pl/index.php?lng=pl&id=31------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2392595 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe