Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
Biuletyn Informacyjny nr 2/2014

BIULETYN

INFORMACYJNY

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze


2 / 2014


www.loia.zgora.pl
e-mail: loia_zg@interia.pl 
zielona-gora@oia.org.plZ posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w Zielonej Górze w dniu 13 lutego 2014 r.:

1. Pozytywną rękojmię dotyczącą pełnienia stanowiska kierownika uzyskali:

1/ mgr Sebastian Mazur – nowa apteka „Alchemik” we Wschowie ul. Wolsztyńska 18 A;
2/ mgr Agata Stefaniak – „Super Apteka” w Gorzowie Wlkp. ul. Górczyńska 23;
3/ mgr Helena Przybylska – nowa apteka „Poznańska” w Krośnie Odrz. ul. Poznańska 13a;
4/ mgr Magdalena Mielnicka – apteka „Mediq pod Basztą” w Gubinie ul. 3-go Maja 1;
5/ mgr Joanna Olejnik – apteka „Strywald Przy Orbi” w Gorzowie Wlkp. ul. Marcinkowskiego 90 A;
6/ mgr Piotr Suchowacki – Hurtownia Farmaceutyczna ACP Pharma w Zielonej Górze al. Wojska Polskiego 37;
7/ mgr Jadwiga Wiszniewska – Hurtownia Farmaceutyczna (Polski Tytoń) w Gorzowie ul. Piłkarska 21 ( zmiana lokalizacji apteki);

2. Na listę członków LOIA wpisano:
- mgr Agatę Jaszkul – apteka „Strywald na Gwiaździstej” w Gorzowie Wlkp. ul. Gwiaździsta 16 i stwierdzono PWZF.

3. ORA opracowała Prowizorium Budżetowe na 2014 rok - do przyjęcia przez Zjazd Sprawozdawczy LOIA.

Kolejne posiedzenie ORA planowane jest na dzień 13 marca 2014 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt z Prezesem LOIA

Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panem mgr farm. Ryszardem Kiedrowskim na numer kom. 662 445 443.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrole WIF


Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska w Zielonej Górze otrzymała informację, że WIF w ostatnim okresie zwraca szczególną uwagę na:

• obowiązkową obecność magistra farmacji w aptece;
• zmrożone i oszronione lodówki do przechowywania leków.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Najnowsze przepisy prawne

W Dzienniku Urzędowym MZ pozycja 42/2014 opublikowano Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2014 r.

Link do aktu: http://dziennikmz.mz.gov.pl/actdetails.html;jsessionid=C826234AFDD654C40C1A77F87B24F6C7?year=2014&act=42*******

INFORMACJA PRASOWA w związku ze zmianami w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2014 r.

W wyniku zakończenia trwających w resorcie prac konsultacyjnych, których prowadzenie zasygnalizowane zostało w komunikacie z dnia 19 lutego 2014 r. informuję, że w porównaniu do projektu z dnia 19 lutego 2014 r., w opublikowanym Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2014 r. zaszły następujące zmiany:

W ZAKRESIE LISTY APTECZNEJ:
- dla 1 produktu zawierającego lewetiracetam w postaci roztworu doustnego nastąpił spadek urzędowej ceny zbytu o 8,72 zł;

- dla 4 produktów nastąpiły zmiany cen detalicznych, w tym dla 3 leków zawierających wigabatrynę nastąpił wzrost ceny detalicznej o 1,76 zł, natomiast dla 1 leku zawierającego lewetiracetam nastąpił spadek ceny detalicznej o 9,15 zł;

- dla 3 produktów (2 zawierających wigabatrynę oraz 1 zawierającego lewetiracetam) nastąpiły spadki dopłat pacjentów od 9,15 zł do 70,31 zł.


Jednocześnie przypominamy, że każdy pacjent powinien być poinformowany przez aptekarza o możliwości nabycia tańszego zamiennika leku, przepisanego przez lekarza. Większość leków posiada swoje tańsze odpowiedniki, które nie powodują żadnej różnicy terapeutycznej. Warto skorzystać z prawa do informacji o tańszym leku.

Link do info:

http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q101&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=0&ma=033241


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Członkowie
Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze
Wszyscy


K O M U N I K A T


Okręgowa Rada Aptekarska w Zielonej Górze uprzejmie zawiadamia o organizowanym

XXIII Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczym
Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze.

Zjazd odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2014 r. ( w sobotę ) w Hotelu „DANA” w Zielonej Górze przy al. Wojska Polskiego 79. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 10:30.

W Zjeździe obowiązkowo uczestniczą Delegaci VI kadencji LOIA.

Osoby, które chcą wziąć udział w Zjeździe proszone są o wcześniejsze wpisanie się na listę uczestników. Telefoniczne zgłoszenia przyjmuje biura Izby ( 68 327 09 74 ) do dnia 24 marca 2014 r.


W programie Zjazdu przewidziano:
- roczne sprawozdania z działalności LOIA;
- wykłady w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów;
- dyskusję ;
- wystąpienia przedstawicieli firm farmaceutycznych;
( szczegółowy program przekażemy w późniejszym terminie ).


Serdecznie zapraszamy !


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Giełda Pracy - luty 2014

Aktualne oferty na naszej stronie: http://www.loia.zgora.pl/index.php?lng=pl&id=31----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2097219 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe