Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 12/2023

BIULETYN

INFORMACYJNY

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze
Nr 12/2023Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 7 grudnia 2023 r.:1. Skreślenie farmaceuty z RF LOIA.

2. Pozytywna opinia do wniosków farmaceuty w przedmiocie spełniania warunków pełnienia funkcji zastępcy kierownika apteki "DOZ" w Zielonej Górze, ul. Anieli Krzywoń 4 A.

3. Pozytywna opinia do wniosku WIF w Poznaniu przedmiocie spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki "Moderna 9" w Lesznie, ul. Skarbowa 2 A.

4. Pozytywna opinia do wniosków farmaceuty w przedmiocie spełniania warunków pełnienia funkcji zastępcy kierownika apteki "Dr.Max" w Żarach, ul. Przeładunkowa 2.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu posiedzeń ORA w 2024 roku.

6.Podsumowanie przebiegu obrad IX Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Aptekarzy LOIA - sprawozdanie finansowe.

7. Dyżury aptek 2024 - dyskusja dot. obowiązujących przepisów i lokalne problemy aptekarzy.

8.Sprawa wznowienia polisy ubezpieczeniowej OC Farm. - nowa oferta.

- i inne.Głosowania zdalne Rady Aptekarskiej:

- 11.12. - wpisanie farmaceuty do RF LOIA;

- 15.12. - pozytywna opinia do wniosku WIF w Gorzowie Wlkp. w przedmiocie spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki "Linea VIta" w Kostrzynie, ul. Żeglarska 1;

- 15.12. - pozytywna opinia do wniosku WIF w Gorzowie Wlkp. w przedmiocie spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki w Przytocznej, ul. Główna 1A;

- 19.12. - pozytywna opinia do wniosku WIF w Gorzowie Wlkp. w przedmiocie spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki "Apteka DOZ 99" w Zielonej Górze, ul. Staszica 9 AB;

- 27.12. - pozytywna opinia do wniosku WIF w Gorzowie Wlkp. w przedmiocie spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki "Apteka DOZ" w Zielonej Górze, ul. Chopina 21.Dla rozpatrzenia spraw pilnych zwoływane są nadzwyczajne posiedzenia Rady Aptekarskiej, posiedzenia Prezydium Rady,

oraz przeprowadzane są głosowania zdalne._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Aptekarskiej w 2024 roku:11 stycznia
8 lutego
14 marca
4 kwietnia
9 maja
13 czerwca
12 września
17 października
7 listopada
12 grudnia


XXXIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Aptekarzy LOIA odbędzie się w dniach 13-14 kwietnia 2024 r._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Kontakt z Prezesem ORA


Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panią mgr farm. Darią Wielogórską-Rutką na numer telefonu 519 853 535.
W dniach 15 i 25 stycznia 2024 r. - pani Prezes zaprasza na dyżur telefoniczny lub osobisty – po wcześniejszym umówieniu się.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kalendarium prac LOIA - grudzień 2023 r.1/ 01.12. - LOIA i LOW NFZ - "Piątek z Farmaceutą" w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.

2/ 07.12. - Zespół ORA ds. rękojmi - rozmowy z farmaceutami

3/ 07.12. - posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej

4/ 11.12. - dyżur Prawnika

5/ 12.12. - dyżur Prezesa

6/ 13.12. - Prezes -posiedzenie NRA w Warszawie

7/ 14.12. - Prezes - posiedzenie Rady LOW NFZ

8/ 15.12. - Zespół ORA ds. rękojmi - rozmowy z farmaceutami

9/ 15.12. - ORA: 2 głosowania zdalne

10/ 19.12. - Zespół ORA ds. rękojmi - rozmowy z farmaceutami

11/ 19.12. - ORA: głosowanie zdalne

12/ 21.12. - dyżur Prezesa_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Porady prawne dla członków LOIA

Zapraszamy na dyżur porad prawnych adwokat Mai Zawistowskiej w dniu 29 stycznia 2024 r. w godz. 10:00 - 13:00 - kontakt telefoniczny.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się na rozmowę - tel. 68 327 09 74.


________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________

Facebook LOIA - zachęcamy od odwiedzin i zapoznania się z bieżącymi informacjami

https://m.facebook.com/lubuskaokregowaizbaaptekarska/?locale2=pl_PL

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Najnowsze akty prawne

- DZ. URZ. Min. Zdr. 2023.110 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia (mz.gov.pl)

- DZ. URZ. Min. Zdr. 2023.111 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, dla których ustalono cenę zbytu netto
https://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2023/111/


- DZ. URZ. Min. Zdr. 2023.112 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
https://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2023/112/

- DZ. URZ. Min. Zdr. 2023.115 - Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - według stanu na dzień 1 stycznia 2023 r.

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia (mz.gov.pl)- Dz. U. 2023.2819 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2819
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

***


 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 3223553 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe