Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 11/2023
BIULETYN

INFORMACYJNY

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze
Nr 11/2023


Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 16 listopada 2023 r.:1. Wpisanie farmaceuty do RF LOIA.

2. Pozytywne opinie do wniosków WIF w Gorzowie Wlkp. w przedmiocie spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika aptek:

- "Alba" w Zielonej Górze, ul. Rzeźniczaka 3a;

- "Linea Vita" w Kostrzynie, ul. Żeglarska 1.

3. Podjęcie uchwały ws. zwolnienia z opłacania składek członkowskich w 2024 r. farmaceutów nie wykonujących zawodu.

4. Podsumowanie rejonowych wyborów delegatów na IX kadencję LOIA.

5. Sprawy organizacyjne IX Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Aptekarzy LOIA.

6. Sprawa przejęć aptek przez sieci apteczne.

7. Dyżury aptek 2024.

- i inne.Głosowania zdalne Rady Aptekarskiej:

- 09.11. - pozytywna opinia do wniosku WIF we Wrocławiu przedmiocie spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki "Magnolia" w Wałbrzychu;

- 09.11. - pozytywna opinia do wniosku WIF w Gorzowie Wlkp. w przedmiocie spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki "DOZ" w Żarach, ul. Śródmiejska 25;

- 09.11. - wyrażenie zgody na odbycie przez farmaceutę przeszkolenia uzupełniającego po dłuższej przerwie w wykonywaniu zawodu;

- 22.11. - pozytywna opinia do wniosku WIF w Gorzowie Wlkp. w przedmiocie spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki "Dr.Max" w Zielonej Górze, ul. Wyszyńskiego 32D/10;

- 28.11. - wpisanie farmaceuty do RF LOIA;

- 29.11. - skreślenie farmaceuty z RF LOIA.

- 29.11. - pozytywna opinia do wniosku farmaceuty w przedmiocie spełniania warunków pełnienia funkcji osoby odpowiedzialnej za prowadzenie hurtowni farmaceutycznej "WITA-MED"

w Zielonej Górze, ul. Zacisze 16.Dla rozpatrzenia spraw pilnych zwoływane są nadzwyczajne posiedzenia Rady Aptekarskiej, posiedzenia Prezydium Rady,

oraz przeprowadzane są głosowania zdalne.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________IX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Aptekarzy
Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze.Zjazd odbył się w dniach 25-26 listopada 2023 roku w Hotelu „Tanzanit" w Jesionce nr 57 k/Kolska.

Przybyło 76 farmaceutów, w tym 62 delegatów IX kadencji na 70 wybranych w wyborach rejonowych.Zjazd przyjął kadencyjne sprawozdania z działalności organów LOIA oraz udzielił absolutorium ustępującej Okręgowej Radzie Aptekarskiej za okres VIII kadencji.


Zjazd dokonał wyboru organów LOIA na IX kadencję działalności ( lata 2024-2027):- Prezes Okręgowej Rady Aptekatskiej - mgr farm. Daria Wielogórska-Rutka- Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - mgr farm. Zyta Derewlanko-Chomiak- Zastępcy Rzecznika:

1. mgr farm. Kamzol Anita

2. mgr farm. Szczepańska Alina

3. mgr farm. Walasek Joanna- Okręgowa Rada Aptekarska:

1. mgr farm. Wielogórska-Rutka Daria- Prezes

2. mgr farm. Dąbrowska Lidia

3. mgr farm. Dudek Martyna

4. mgr farm. Dudziak–Kamyszek Barbara

5. mgr farm. Gaweł Karolina

6. mgr farm. Głogowski Jarosław

7. mgr farm. Grabowska-Herchi Beata

8. mgr farm. Jańczak Karolina

9. mgr farm. Łuckiewicz–Borowiec Ewa

10. mgr farm. Oleksa Jędrzej

11. mgr farm. Pająk Monika

12. mgr farm. Pawłowski Wojciech

13. mgr farm. Przybysz Anna

14. mgr farm. Romaneczko Agnieszka

15. mgr farm. Wolf Kamil- Prezydium Rady Aptekarskiej (wybrane podczas I posiedzenia Rady Aptekarskiej) :

1. mgr farm. Wielogórska-Rutka Daria - Prezes

2. mgr farm. Łuckiewicz-Borowiec Ewa – Z-ca Prezesa

3. mgr farm. Oleksa Jędrzej - Z-ca Prezesa

4. mgr farm. Dąbrowska Lidia – Sekretarz

5. mgr farm. Dudziak-Kamyszek Barbara – Z-ca Sekretarza

6. mgr farm. Wolf Kamil – Skarbnik

7. mgr farm. Głogowski Jarosław – Z-ca Skarbnika

8. mgr farm. Jańczak Karolina – Członek

9. mgr farm. Romaneczko Agnieszka – CzłonekOkręgowy Sąd Aptekarski:

1. mgr farm. Pawłowska Helena - Przewodnicząca

2. mgr farm. Pieńkowska Maria – Z-ca Przewodniczącej

3. mgr farm. Dysierowicz Dariusz

4. mgr farm. Kowalska-Szatkowska Joanna

5. mgr farm. Miler-Kopeć Teresa

6. mgr farm. Naskrent Mateusz

7. mgr farm. Poźniak Grzegorz

8. mgr farm. Rosiak Piotr

9. mgr farm. Sandak Barbara

10. mgr farm. Skóra MartaOkręgowa Komisja Rewizyjna:

1. mgr farm. Oleksa Alicja – Przewodnicząca

2. mgr farm. Terlecka Martyna - Sekretarz

3. mgr farm. Wysocka-Golińska Danuta - Z-ca PrzewodniczącejDelegaci na IX krajowy Zjazd Aptekarzy ( 26-28.01.2024 r. w Warszawie):

1. mgr farm. Jańczak Karolina

2. mgr farm. Łuckiewicz-Borowiec Ewa

3. mgr farm. Oleksa Jędrzej

4. mgr farm. Romaneczko Agnieszka

5. mgr farm. Wielogórska-Rutka Daria

6. mgr farm. Wolf Kamil

Wszystkim Farmaceutom wybranym do organów LOIA serdecznie gratulujemy!

Dziękujemy bardzo licznym Sponsorom Zjazdu:

1. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S. A. w Toruniu

2. CHDE Polska S. A. w Rzeszowie

3. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. w Poznaniu

4. Farmina Sp. z o.o. w Krakowie

5. Oleofarm Sp. z o.o. we Wrocławiu

6. Hurtownia Farm. HURTAP S. A. w Łęczycy

7. Grupa FARMACOL w Katowicach

8. USP Zdrowie w Warszawie

9. Fresenius Kabi Polska w Warszawie

10. Smypharm mgr farm. Bartosz Smyczyński w Żarach

11. Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o. w Warszawie

12. NEUCA S. A. w Toruniu

13. Onesano S. A. w Chorzowie

14. Polpharma S. A. w Starogardzie Gdańskim

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w 2023 roku

7 grudnia
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Kontakt z Prezesem ORA


Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panią mgr farm. Darią Wielogórską-Rutką na numer telefonu 519 853 535.
W dniach 12 i 21 grudnia 2023 r. - pani Prezes zaprasza na dyżur telefoniczny lub osobisty – po wcześniejszym umówieniu się.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kalendarium prac LOIA w 2023 r.Listopad

1/ 09.11. - dyżur Prezesa

2/ 09.11. - Zespół ORA ds. rękojmi - rozmowy z farmaceutami

3/ 09.11. - ORA: 3 głosowania zdalne

4/ 14.11. - dyżur Prawnika

5/ 16.11. - posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej

6/ 21.11. - Zespół ORA ds. rękojmi - rozmowa z farmaceutą

7/ 22.11. - ORA: głosowanie zdalne

8/ 22.11. - webinar "Nowe, dobrowolne i płatne dyżury aptek - nadzieje, obawy i proste procedury."

9/ 23.11. - dyżur Prezesa

10/ 25-26.11. - IX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Aptekarzy LOIA w Jesionce

11/ 28.11. - ORA: głosowanie zdalne

12/ 29.11. - ORA: 2 głosowania zdalne_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Porady prawne dla członków LOIA

Zapraszamy na dyżur porad prawnych adwokat Mai Zawistowskiej w dniu 11 grudnia 2023 r. w godz. 10:00 - 13:00 - kontakt telefoniczny.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się na rozmowę - tel. 68 327 09 74.


________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________

Facebook LOIA - zachęcamy od odwiedzin i zapoznania się z bieżącymi informacjami

https://m.facebook.com/lubuskaokregowaizbaaptekarska/?locale2=pl_PL

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Najnowsze akty prawne- DZIENNIK USTAW 2023 R. POZ. 2372 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2372- DZIENNIK USTAW 2023 R. POZ. 2461 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2461- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych

Dziennik Ustaw 2023 r. poz. 2486

- DZIENNIK USTAW 2023 R. POZ. 2533 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2533

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

***

 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 3223668 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe