Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 9/2023
BIULETYN

INFORMACYJNY

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze
Nr 9/2023


Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 14 września2023 r.:1. Z Rejestru Farmaceutów LOIA skreślono 2 farmaceutów.

2. Pozytywnie zaopiniowano wnioski WIF w przedmiocie spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki:

- "Max", Nowa sól os. Konstytucji 3 Maja 5;

- "Moderna 4", Kargowa ul. Kościelna 33.

3. Pozytywnie zaopiniowano wniosek dot. kandydata na opiekuna praktyki studenckiej.

4. ORA, zgodnie z zapisami Uchwały Prezydium NRA nr K/VIII/11/2023 dot. odmowy udostępnienia informacji publicznej, ponownie rozpatrzyła wniosek i podtrzymała wcześniejszą decyzję odmowną.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ujednolicenia tekstu uchwały o składkach członkowskich.

6. Sprawy organizacyjne IX Zjazdu LOIA.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania IX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Aptekarzy LOIA. / w zał. /

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu obrad IX Zjazdu. / w zał. /
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu porządku obrad IX Zjazdu. / w zał. /
10. Informacja Rzecznika OZ o skierowaniu do OSA wniosku o ukaranie farmaceuty.
11. Sprawy różne:
1/ Medale NIA przyznane członkom LOIA;
2/ Dyżury w Zielonej Górze - polityka informacyjna;

3/ i inne.


Głosowanie zdalne Rady Aptekarskiej:

- 07.09. - pozytywna opinia do wniosku WIF w Gorzowie Wlkp. przedmiocie spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki "Łużycka", Świebodzin ul. Łużycka 39.Dla rozpatrzenia spraw pilnych zwoływane są nadzwyczajne posiedzenia Rady Aptekarskiej, posiedzenia Prezydium Rady,

oraz przeprowadzane są głosowania zdalne.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uchwała Nr VIII/82/2023
Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Zielonej Górze
z dnia 14 września 2023 r.


w sprawie zwołania IX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
Aptekarzy Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej


Na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich ( tekst jedn. Dz. U. 2021 r. poz. 1850) oraz § 3. pkt. 9 Regulaminu działania Lubuskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, przyjętego Uchwałą Nr VIII/14/2020 z dnia 19 września 2020 r. VIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Aptekarzy Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Okręgowa Rada Aptekarska uchwala, co następuje:


§ 1.
Zwołuje się IX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Aptekarzy LOIA w dniach 25-26 listopada 2023 r.
Miejsce Zjazdu: Hotel „Tanzanit” w Jesionce nr 57 k/ Kalska.

Rozpoczęcie Zjazdu:
- godz. 10:00 – I termin,
- godz. 10:15 – II termin.

§ 2.
Organizację Zjazdu, o którym mowa w § 1., zabezpiecza biuro izby aptekarskiej pod kierunkiem Prezesa ORA.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zapraszamy na rejonowe zebrania wyborcze delegatów na IX kadencję działalności LOIA:

- Rejon Żagański - 03.10.2023 o godz. 20:15 - Restauracja "Bartosz" w Żaganiu, ul. Żarska 46;

- Rejon Nowosolski - 04.10.2023 o godz. 20:30 - Klub Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Soli, ul. 1 Maja 18;

- Rejon Krośnieński - 07.10.2023 o godz. 15:00 - Restauracja Bosko w Gubinie, ul. Dąbrowskiego 23.

- Rejon Żarski - 09.10.2023 o godz. 20:30 - Zajazd "Anatol" w Żarach przy ul. Skarbowej 9.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Aptekarskiej w 2023 roku

12 października
16 listopada
7 grudnia
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Kontakt z Prezesem ORA


Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panią mgr farm. Darią Wielogórską-Rutką na numer telefonu 519 853 535.
W dniach 12 i 26 października 2023 r. - pani Prezes zaprasza na dyżur telefoniczny lub osobisty – po wcześniejszym umówieniu się.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kalendarium prac LOIA w 2023 r. - wrzesień


1 01.09. - akcja LOIA i LOW NFZ - "Piątek z Farmaceutą" w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze
2/ 05.09. - Prezes: udział w posiedzeniu Kapituły "Lubuski Samarytanin"
3/ 07.09. - Zespół ORA ds. rękojmi - rozmowa z farmaceutą
4/ 07.09. - ORA: głosowanie zdalne
5/ 13.09. - dyżur Prezesa
6/ 13.09. - Zespół ORA ds. rękojmi - rozmowy z farmaceutami
7/ 14.09. - posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej
8/ 26.09. - Zebranie wyborcze delegatów Rejonu Sulechowsko- Świebodzińskiego
9/ 27.09. - Zebranie wyborcze delegatów Rejonu Strzelecko - Drezdeneckiego
10/ 27.09. - dyżur Prawnika
11/ 28.09. - dyżur Prezesa


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Porady prawne dla członków LOIA

Zapraszamy na dyżur porad prawnych adwokat Mai Zawistowskiej w dniu 17 października 2023 r. w godz. 10:00 - 13:00 - kontakt telefoniczny.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się na rozmowę - tel. 68 327 09 74.


________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________

Facebook LOIA - zachęcamy od odwiedzin i zapoznania się z bieżącymi informacjami

https://m.facebook.com/lubuskaokregowaizbaaptekarska/?locale2=pl_PL

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Najnowsze akty prawne
- DZIENNIK USTAW 2023 R. POZ. 1938 - Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1938

- DZIENNIK USTAW 2023 R. POZ. 1939 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1939

- DZ. URZ. Min. Zdr. 2023.84 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2023 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
https://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2023/84/


- DZIENNIK USTAW 2023 R. POZ. 1972 - Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1972

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

***


 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 3223623 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe