Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 4/2023
BIULETYN

INFORMACYJNY

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze
Nr 4/2023

Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 13 kwietnia 2023 r.:

1. ORA przyznała 2 farmaceutom PWZ i wpisała do Rejestru Farmaceutów LOIA.
2. Pozytywnie zaopiniowano wnioski WIF w przedmiocie spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki:
- "Centrum Zdrowia", Strzelce Krajeńskie ul. B. Chrobrego 7;
- "Apteka Rodzinna", Skwierzyna ul. 2 Lutego 15 A.
3. Wniosek LWIF o wydanie opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki "Łużycka" w Świebodzinie przy ul. Łużyckiej 39. Rada wstrzymała się z wydaniem opinii w sprawie z uwagi na powzięte wątpliwości i wystąpiła do LWIF z wnioskiem o dopuszczenie LOIA w charakterze strony do prowadzonego postępowania administracyjnego, wraz z wykazem dokumentów uzupełniających wniosek.
4. Wybór kandydatów do wyróżnień samorządowych NIA.
5. Uwagi do funkcjonalności nowej strony internetowej LOIA.
6. Uwagi do projektu Kodeksu Etyki Aptekarza RP.
7. Sprawy organizacyjne XXXII Zjazdu LOIA - c. d.
8. Sprawy organizacyjne wyborów delegatów IX Kadencji LOIA - c. d.
9. Sprawa ewentualnego "słupowania" farmaceutów wpisanych do RF LOIA.
10. Relacja Prezesa z posiedzenia NRA w dniach 21-22.03.2023 r.
11. Sprawy różne:
1/ Nowe druki PWZF, drukarka, ślubowanie.
2/ Rozliczenie finansowe udziału drużyny piłkarskiej LOIA w rozgrywkach 2023.
3/ Pismo w sprawie zapotrzebowań na Marihuanę Medyczną.
4/ Propozycja zmiany terminu IX Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego LOIA.
5/ Korespondencja z UM Zielona Góra w sprawie dyżurów aptek.
6/ Sprawa frekwencji farmaceutów na szkoleniu w Gorzowie Wielkopolskim.
- i inne.

Głosowania zdalne:

- 03.04.2023 r. - ORA: skreślenie z Rejestru Farmaceutów LOIA 1 farmaceuty;
- 05.04.2023 r. - ORA: przyznanie PWZF 1 farmaceucie i wpisanie do Rejestru Farmaceutów LOIA.
- 26.04.2023 r. - ORA: pozytywna opinia do wniosku WIF w przedmiocie spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki

"Medapteka", Gorzów Wielkopolski ul. Sikorskiego 118 A.


Dla rozpatrzenia spraw pilnych zwoływane są nadzwyczajne posiedzenia Rady Aptekarskiej, posiedzenia Prezydium Rady, a także przeprowadzane są głosowania zdalne.

_____________________________________________________________________________
Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Aptekarskiej w 2023 roku

18 maja
15 czerwca
14 września
12 października
16 listopada
7 grudnia
______________________________________________________________________________

Składki członkowskie 2023

Uwaga! 

W związku z wprowadzeniem nowego programu komputerowego do rejestrowania składek członkowskich, uprzejmie prosimy o wpisywanie w tytule przelewu tylko imię i nazwisko oraz numer prawa wykonywania zawodu farmaceuty ( 1xxxxxxx).

Prosimy o wykonywanie przelewów oddzielnie na każdego farmaceutę.

______________________________________________________________________________

XXXII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Aptekarzy LOIA

Zjazd odbył się w dniach 22-23 kwietnia 2023 roku w Hotelu „Folwark Pszczew” w Pszczewie, z udziałem 71 członków - w tym 42 delegatów wybranych na VIII kadencję.

Uczestnicy Zjazdu wysłuchali:

• Wystąpienia mgr Marka Tomków Wiceprezesa NRA
• Listu okolicznościowego od Wojewody Lubuskiego
• Wystąpienia dr n. farm. Mikołaja Konstantego Prezesa Śląskiej Rady Aptekarskiej
• Wystąpienia p. Przemysława Szeląga - przedstawiciela LOW NFZ
• Wystąpienia mgr Karoliny Gaweł Konsultanta Wojewódzkiego ds. farmacji klinicznej
• Wystąpienia p. Leszka Guga "Cena to nie wszystko. Jakie ludzie podejmują decyzje."
• Wystąpienia mgr Agnieszka Stankiewicz - Wstęp do usługi "Nowy Lek"
• Wystąpienia p. Mecenas Mai Zawistowskiej
• Wystąpienia mgr Mariana Witkowskiego
• Wykładu dr Darii Smułek "Zastosowanie melatoniny egzogennej w leczeniu zaburzeń snu pacjentów po 55 roku życia"
• Wystąpienia przedstawiciela Grupy Farmina
• Wystąpienia przedstawiciela firm GSK .
Podczas obrad Zjazdu zostały wręczonetrzem farmaceutom Medale LOlA "Zasłużony dla Aptekarstwa Lubuskiego" oraz miało miejsce Ślubowanie z przyznaniem PWZF.
Zjazd przyjął sprawozdania z działalności organów LOIA, a także sprawozdanie finansowe za 2022 rok i preliminarz budżetowy na rok 2023.

__________________________________________________________________________

Kontakt z Prezesem ORA


Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panią mgr farm. Darią Wielogórską-Rutką na numer telefonu 519 853 535.
W dniach 17 i 29 maja 2023 r. - pani Prezes zaprasza na dyżur telefoniczny lub osobisty – po wcześniejszym umówieniu się.
______________________________________________________________________________

Kalendarium prac LOIA w 2023 r.

Kwiecień
1/ 03.04. - ORA: głosowanie zdalne
2/ 05.04. - ORA: 2 głosowania zdalne
3/ 07.04. - akcja LOIA i LOW NFZ - "Piątek z Farmaceutą"
4/ 13.04. - rozmowy z kandydatami na kierowników aptek
5/ 13.04. - posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej
6/ 13.04. - dyżur Prezesa
7/ 17.04. - Prezes: udział w spotkaniu kierowników aptek w Świebodzinie w sprawie dyżurów
8/ 22.04. - XXXII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Aptekarzy LOIA w Pszczewie
9/ 25.04. – dyżur Prawnika
10/ 26.04. - ORA: głosowanie zdalne
11/ 27.04. – dyżur Prezesa

______________________________________________________________________________

Porady prawne dla członków LOIA

Zapraszamy na dyżur porad prawnych adwokat Mai Zawistowskiej w dniu 22 maja 2023 r. w godz. 10:00 - 13:00 - kontakt telefoniczny.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się na rozmowę - tel. 68 327 09 74.

______________________________________________________________________________

Facebook LOIA - zachęcamy od odwiedzin i zapoznania się z bieżącymi informacjami

https://m.facebook.com/lubuskaokregowaizbaaptekarska/?locale2=pl_PL

______________________________________________________________________________

Najnowsze akty prawne


- DZIENNIK USTAW 2023 R. POZ. 663 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/663

- DZIENNIK USTAW 2023 R. POZ. 744 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/744

- DZ. URZ. Min. Zdr. 2023.28 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu

https://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2023/28/


- DZ. URZ. Min. Zdr. 2023.29 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

https://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2023/29/

- DZIENNIK USTAW 2023 R. POZ. 785

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/785

______________________________________________________________________________

***


 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 3223560 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe