Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 3/2023
BIULETYN

INFORMACYJNY

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze
Nr 3/2023

Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 16 marca 2023 r.:

1. Z Rejestru Farmaceutów LOIA skreślono 2 farmaceutów i 3 wpisano.

2. Pozytywnie zaopiniowano wnioski WIF w przedmiocie spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki:

- "DOZ", Iłowa ul. Kościuszki 12;

- "Gemini", Poznań ul. Półwiejska 5.

3. Pozytywnie zaopiniowano wnioski dot. 2 kandydatów na opiekunów praktyk studenckich.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania preliminarza

budżetowego LOIA za 2022 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego LOIA za 2022 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia preliminarza budżetowego LOIA na 2023 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad XXXII Zjazdu LOIA.

8. Zapytanie LWIF w sprawie dot. tzw. "słupowania" farmaceutów.

9. Propozycja firmy NEUCA w sprawie organizacji szkolenia pt. "Obsługa pacjenta w dobie

opieki farmaceutycznej".

10. Sprawy różne:

- uwagi do projektu nowej strony internetowej LOIA;

- przyjęcie propozycji Mentor S.A. dot. rozszerzenia policy OC dla farmaceutów;

- i inne.

Dla rozpatrzenia spraw pilnych zwoływane są nadzwyczajne posiedzenia Rady Aptekarskiej lub posiedzenia Prezydium Rady.

______________________________________________________________________________

Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Aptekarskiej w 2023 roku

13 kwietnia
XXXII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Aptekarzy - 22-23 kwietnia 2023 r. w Hotelu "Folwark Pszczew" w Pszczewie, ul. Stefana Batorego 11.
18 maja
15 czerwca
14 września
12 października
16 listopada
7 grudnia
______________________________________________________________________________


Składki członkowskie 2023

Uwaga!


W związku z wprowadzeniem nowego programu komputerowego do rejestrowania składek członkowskich,

uprzejmie prosimy o wpisywanie w tytule przelewu tylko imię i nazwisko oraz numer prawa wykonywania zawodu farmaceuty ( 1xxxxxxx).

Prosimy o wykonywanie przelewów oddzielnie na każdego farmaceutę.
______________________________________________________________________________

Członkowie
Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

w Zielonej Górze


Okręgowa Rada Aptekarska w Zielonej Górze uprzejmie zaprasza do udziału w obradach

XXXII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze.


Zjazd odbędzie się w dniach 22-23 kwietnia 2023 roku w Hotelu „Folwark Pszczew” w Pszczewie przy ul. Stefana Batorego 11 (powiat międzyrzecki).

Rozpoczęcie Zjazdu planowane jest na godzinę 10:00.Serdecznie zapraszamy wszystkich Aptekarzy i prosimy o wcześniejsze wpisanie się na listę uczestników.

Zgłoszenia udziału przyjmuje biuro Izby tel. 68 327 09 74 lub e-mail'em: loia_zg@interia.pl - do dnia 13 kwietnia 2023 r.

W programie Zjazdu przewidziano:

- sprawozdania z działalności organów LOIA;

- wystąpienia gości,m.in. wiceprezesa NRA mgr M.Tomkowa, przedstawiciela NFZ, konsultantów wojewódzkich i innych;

- dyskusję na tematy zawodowe;

- wręczenie Medali LOIA;

- wykłady w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów, m.in. mgr M.Witkowskiego;

- wystąpienia przedstawicieli firm farmaceutycznych;

- uroczystą kolację z noclegiem ( nocleg płatny w kwocie 140 zł./os. w pokojach 2-os.; dla osób towarzyszących kolacja jest płatna - 150 zł.).Program, przebieg oraz regulamin obrad Zjazdu - przekażemy w późniejszym terminie, pocztą e-mail.

______________________________________________________________________________

Kontakt z Prezesem ORA


Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panią mgr farm. Darią Wielogórską-Rutką na numer telefonu 519 853 535.
W dniach 13 i 27 kwietnia 2023 r. - pani Prezes zaprasza na dyżur telefoniczny lub osobisty – po wcześniejszym umówieniu się.
______________________________________________________________________________

Kalendarium prac LOIA w 2023 r.

Marzec

1/ 03.03. - akcja propacjencka LOIA i LOW NFZ - "Piątek z Farmaceutą" (Gorzów Wlkp. I Zielona Góra)
2/ 08.03. - rozmowy z kandydatami na kierownika apteki
3/ 09.03. - dyżur Prezesa
4/ 16.03. - posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej
5/ 21-22.03. – Prezes: udział w posiedzeniu Naczelnej Rady Aptekarskiej w Warszawie
6/ 22.03. - szkolenie w Gorzowie Wlkp. - Pharma Nord
7/ 23.03. - dyżur Prezesa
8/ 24-26.03. - udział reprezentacji LOIA w krajowych rozgrywkach piłki nożnej halowej w
Chorzowie
9/ 25.03. - udział Prezesa i WicepresaORA w Zjeździe Izby Lekarskiej w Zielonej Górze
10/ 28.03. – dyżur Prawnika
11/ 29.03. - posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej z udziałem Prezesa i Skarbnika ORA
12/ 30.03. - ORA - 2 głosowania zdalne


_____________________________________________________________________________

Porady prawne dla członków LOIA

Zapraszamy na dyżur porad prawnych adwokat Mai Zawistowskiej w dniu 25 kwietnia 2023 r. w godz. 10:00 - 13:00 - kontakt telefoniczny.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się na rozmowę - tel. 68 327 09 74.

______________________________________________________________________________

Facebook LOIA - zachęcamy od odwiedzin i zapoznania się z bieżącymi informacjami

https://m.facebook.com/lubuskaokregowaizbaaptekarska/?locale2=pl_PL

______________________________________________________________________________

Najnowsze akty prawne

- DZ. URZ. Min. Zdr. 2023.19 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2023 r. o sprostowaniu błędu

Sprostowanie do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2023 r.
https://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2023/19/

- DZ. URZ. Min. Zdr. 2023.21 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

https://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2023/21/

- DZIENNIK USTAW 2023 R. POZ. 487 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/487

______________________________________________________________________________

***


 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 3223534 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe