Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 1/2023

BIULETYN

INFORMACYJNY

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze
Nr 1/2023

Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 19 stycznia 2023 r.:

1. Z rejestru farmaceutów LOIA skreślono 3 farmaceutów, 2 farmaceutów wpisano.
2. Stwierdzono 1 PWZF.
3. Podjęcie uchwaływ sprawie zwołania XXXII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy LOIA w Pszczewie - treść poniżej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczania delegacji członkom LOIA - według stawek obowiązujących zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 22.12.2022 r. w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych ( Dz. U. 2023 r. poz. 5).
5. Podjęcie uchwały w sprawie zapytania LWIF o stanowisko ORA dotyczące opieki farmaceutycznej i terminu "farmaceuta" - sprawa ogólnokrajowa, wymagająca opinii wyższych organów.
6. Podjęcie uchwały w sprawe składek członkowskich inspektorów WIF - umorzenie części zaległości.
7. Dyskusja nad założeniami do budżetu LOIA na 2023 rok.
8. Relacja Prezesa ze spotkania z Wicewojewodą Lubuskim.
9. Sprawy różne - dyskusja dot. bieżących problemów aptek: braki leków, dyżury, inflacja, i inne.


Głosowania zdalne:

- 02.01.2023 r. - ORA: podjęcie uchwały w sprawie wydania pozytywnej opinii do wniosku WIF w przedmiocie spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki "Centrum"
w Rakoniewicach, ul. Ogrodowa 11A.
- 24.01.2023 r. - Prezydium ORA: podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia informacji publicznej.

Dla rozpatrzenia spraw pilnych zwoływane są posiedzenia Prezydium Rady.

______________________________________________________________________________

Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Aptekarskiej w 2023 roku

16 lutego
16 marca
13 kwietnia
18 maja
15 czerwca
14 września
12 października
16 listopada
7 grudnia
______________________________________________________________________________

Składki członkowskie 2023

Uwaga!

W związku z wprowadzeniem nowego programu komputerowego do rejestrowania składek członkowskich,

uprzejmie prosimy o wpisywanie w tytule przelewu tylko imię i nazwisko oraz numer prawa wykonywania zawodu farmaceuty ( 1xxxxxxx).

Prosimy o wykonywanie przelewów oddzielnie na każdego farmaceutę.

______________________________________________________________________________

Uchwała Nr VIII/8/2023
Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Zielonej Górze
z dnia 19 stycznia 2023 r.

w sprawie zwołania XXXII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy
Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

Na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich ( Dz. U. 2021 r. poz. 1850) oraz § 3 ust. 9 Regulaminu działania Lubuskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, przyjętego Uchwałą Nr VIII/14/2020 z dnia 19 września 2020 r. XXIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Okręgowa Rada Aptekarska uchwala, co następuje:

§ 1.
Zwołuje się XXXII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Aptekarzy w dniach 22-23 kwietnia 2023 r. Miejsce Zjazdu: Hotel "Folwark Pszczew" w Pszczewie, ul. Stefana Batorego 11.

§ 2.
W Zjeździe obowiązkowo uczestniczą delegaci wybrani na VIII kadencję LOIA oraz członkowie LOIA i zaproszeni goście.

§ 3.
Rozpoczęcie Zjazdu:
- godz. 10:00 – I termin,
- godz. 10:15 – II termin.

§ 4.
Materiały zjazdowe zostaną przekazane delegatom pocztą elektroniczną.

§ 5.
Organizację Zjazdu powierza się Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej pod kierunkiem Prezesa ORA.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zgodnie z wyżej przywołanym art. 26 Ustawy o izbach aptekarskich oraz § 3 ust. 9 Regulaminu działania Lubuskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, Okręgowa Rada Aptekarska zwołuje corocznie Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Aptekarzy LOIA oraz zabezpiecza merytorycznie i formalnie prawidłowy przebieg obrad.

______________________________________________________________________________


Upublicznienie pracy specjalizacyjnej pani mgr farm. Justyny Serafińskiej z dziedziny Farmacja Szpitalna

Tytuł: "Sytuacje awaryjne. Postępowanie w przypadku niezamierzonego kontaktu z lekiem cytostatycznym w aptece szpitalnej oraz działach szpitala."

Zachęcamy do zapoznania się z pracą, dostępną pod linkiem
https://drive.google.com/file/d/1mqcluStwD-iH1H3ROuSNg0dNUSy6kTe1/view?usp=sharing

______________________________________________________________________________


Upublicznienie pracy specjalizacyjnej pani mgr farm. Żanety Werle-Ziętarskiej z dziedziny Farmacja Szpitalna

Tytuł: "Rola doustnej suplementacji argininy w leczeniu ran przewlekłych."

Zachęcamy do zapoznania się z pracą, dostępną pod linkiem
https://drive.google.com/file/d/1SnXQHttVEDlMX9E9OQUQWuO0hZZzSNWS/view?usp=sharing

______________________________________________________________________________

Kontakt z Prezesem ORA

Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panią mgr farm. Darią Wielogórską-Rutką na numer telefonu 519 853 535.
W dniach 16 i 23 lutego 2023 r. - pani Prezes zaprasza na dyżur telefoniczny lub osobisty – po wcześniejszym umówieniu się.
______________________________________________________________________________

Kalendarium prac LOIA w 2023 r.

Styczeń

1/ 02.01. - ORA - głosowanie zdalne
2/ 12.01. - dyżur Prezesa
3/ 13.01. - akcja propacjencka LOIA i LOW NFZ - "Piątek z Farmaceutą"
4/ 18.01. - Prezes: udział w spotkaniu z Wicewojewodą Lubuskim w sprawie problemów
lubuskiej farmacji
5/ 19.01. - Rzecznik: udział w szkoleniu rzeczników izb aptekarskich
6/ 19.01. - posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej
7/ 24.01. - Prezydium ORA - głosowanie zdalne
8/ 24.01. - Mecenas Maja Zawistowska: udział w szkoleniu prawników izb aptekarskich
9/ 25.01. – Prezes: udział w posiedzeniu Naczelnej Rady Aptekarskiej w Warszawie
10/ 26.01. - Prezes: udział w posiedzeniu Rady LOW NFZ
11/ 26.01. - dyżur Prezesa
12/ 30.01. – dyżur Prawnika

______________________________________________________________________________

Porady prawne dla członków LOIA

Zapraszamy na dyżur porad prawnych adwokat Mai Zawistowskiej w dniu 27 lutego 2023 r. w godz. 10:00 - 13:00 - kontakt telefoniczny.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się na rozmowę - tel. 68 327 09 74.

______________________________________________________________________________

Facebook LOIA - zachęcamy od odwiedzin i zapoznania się z bieżącymi informacjami

https://m.facebook.com/lubuskaokregowaizbaaptekarska/?locale2=pl_PL

______________________________________________________________________________

Najnowsze akty prawne


- DZ. URZ. Min. Zdr. 2023.3 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2023 r. o sprostowaniu błędu
Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia (mz.gov.pl)

- DZIENNIK USTAW 2023 R. POZ. 69 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/69


- DZIENNIK USTAW 2023 R. POZ. 79 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/79


- DZ. URZ. Min. Zdr. 2023.4 - Obwieszczenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie poinformowania o możliwości zwrotu produktu leczniczego do apteki
https://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2023/4/


- DZ. URZ. Min. Zdr. 2023.7 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - na dzień 16 stycznia 2023 r.
https://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2023/7/


- DZIENNIK USTAW 2023 R. POZ. 172 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/172

______________________________________________________________________________

***


 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 3268739 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe