Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 12/2022
BIULETYN

INFORMACYJNY

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze
Nr 12/2022

Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 8 grudnia 2022 r.:

1. Z rejestru farmaceutów LOIA skreślono 1 farmaceutę i 2 farmaceutów wpisano.

2. Wydano pozytywne opinie do wniosków WIF w przedmiocie spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika aptek:

1/ "Zdrowie", Świebodzin ul. Kościelna 9;

2/ "Centrum Zdrowia", Żagań Pl. Słowiański 14;

3/ "Stara Farmacja", Chrzypsko Wielkie ul. Kwiatowa 15.

3. ORA wstrzymała się z wydaniem opinii do wniosku o podjęciu się obowiązków kierownika apteki ogólnodostępnej - do czasu wywiązania się przez farmaceutę z obowiązku ustawicznego rozwoju zawodowego.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia członków emerytów i rencistów w opłacania składki członkowskiej w 2023 r. - 94 farmaceutów ( od tylu osób nie jest przekazywana comiesięczna składka na rzecz NIA) .

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy ORA na 2023 r .

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu posiedzeń ORA w 2023 roku.

7. Sprawy organizacyjne XXXII Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy LOIA w 2023 r. - c.d.

8. Odpowiedź LWIF na wniosek o udzielenie informacji publicznej - ponowne wystąpienie o wnioskowane informacje.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu programu komputerowego OIA Manager: Rejestr Farmaceutów i Rejestr Składek.

10. Sprawy różne, m. in.:

- Zakaz reklamy.

- Dyskusja w sprawie dyżurów aptek - pismo w sprawie skierowane do Wicewojewody Lubuskiego.Głosowania zdalne ORA:1/ 12.12.2022 r. - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru oferenta i zlecenia wykonania nowej strony internetowej LOIA.

2/ 20.12.2022 r. - Podjęcie uchwały w sprawie wydania pozytywnej opinii do wniosku WIF w przedmiocie spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki "Centrum Zdrowia" w Złotowie, ul. Nieznanego Żołnierza 39.

3/ 22.12.2022 r. - Podjęcie uchwał w sprawie skreślenia z Rejestru Farmaceutów LOIA 1 farmaceuty i wpisania 2.Dla rozpatrzenia spraw pilnych zwoływane są posiedzenia Prezydium Rady.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Aptekarskiej w 2023 roku

19 stycznia
16 lutego
16 marca
13 kwietnia
18 maja
15 czerwca
14 września
12 października
16 listopada
7 grudnia
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Składki członkowskie 2023

Uwaga!

W związku z wprowadzeniem nowego programu komputerowego do rejestrowania składek członkowskich,
uprzejmie prosimy o wpisywanie w tytule przelewu tylko imię i nazwisko oraz numer prawa wykonywania zawodu farmaceuty ( 1xxxxxxx).
Prosimy o wykonywanie przelewów oddzielnie na każdego farmaceutę.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Składki członkowskie za 2022 rok
LOIA przypomina o opłacie składek członkowskich.

Wysokość miesięcznych składek:

- kierownik apteki - 70 zł.

- kierownik apteki szpitalnej - 40 zł.

- farmaceuci nie pełniący w/w funkcji - 40 zł.

Numer konta bankowego: 98 1500 1810 1218 1000 8384 0000

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kontakt z Prezesem ORA

Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panią mgr farm. Darią Wielogórską-Rutką na numer telefonu 519 853 535.
W dniach 12 i 26 stycznia 2023 r. - pani Prezes zaprasza na dyżur telefoniczny lub osobisty – po wcześniejszym umówieniu się.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kalendarium prac LOIA w 2022 r.

Grudzień

1/ 02.12. - akcja propacjencka LOIA i LOW NFZ - "Piątek z Farmaceutą"

2/ 08.12. - posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej

3/ 08.12. - dyżur Prezesa

4/ 12.12. - Prezes: udział w posiedzeniu Rady LOW NFZ

5/ 14.12. – Prezes: udział w posiedzeniu Naczelnej Rady Aptekarskiej w Warszawie

6/ 15.12. - Skarbnicy i członkowie Komisji Rewizyjnej: udział w szkoleniu on-line

7/ 15.12. – dyżur Prawnika

8/ 20.12.- ORA: głosowanie zdalne

9/ 22.12. - dyżur Prezesa

10/ 22.12 – ORA: głosowania zdalnePoniżej przedstawiamy Kalendarium prac LOIA za cały 2022 rok.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Porady prawne dla członków LOIA

Zapraszamy na dyżur porad prawnych adwokat Mai Zawistowskiej w dniu 30 stycznia 2023 r. w godz. 10:00 - 13:00 - kontakt telefoniczny.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się na rozmowę - tel. 68 327 09 74.


________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________

Facebook LOIA - zachęcamy od odwiedzin i zapoznania się z bieżącymi informacjami

https://m.facebook.com/lubuskaokregowaizbaaptekarska/?locale2=pl_PL

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Najnowsze akty prawne- DZ. URZ. Min. Zdr. 2022.131 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu
http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2022/131/

- DZ. URZ. Min. Zdr. 2022.132 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2022/132/

- Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 2713 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2713
- DZ. URZ. Min. Zdr. 2022.136 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2022/136/

- Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 2835 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2835- DZIENNIK USTAW 2023 R. POZ. 13 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/13____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

***Kalendarium prac

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

w Zielonej Górze

w 2022 rokuStyczeń

1/ 03.01. – zdalne posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej

2/ 13.01. - dyżur Prezesa

3/ 13.01. – zdalne posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej

4/ 21.01. – dyżur Prawnika: telefoniczne porady

5/ 26.01. – Prezes: udział w zdalnym posiedzeniu NRA

6/ 27.01. - dyżur Prezesa

7/ 27.01 – Prezes – informacje medialne w sprawie wymazów w aptekach (TVP3, Radio

Zachód, Radio ESKA)

8/ 28.01 – zdalne, nadzwyczajne posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej.Luty

1/ 10.02. - dyżur Prezesa

2/ 11.02. - Prezes: udział w XXX Światowym Dniu Chorego w Zielonej Górze

3/ 11.02. - Prezes - spotkanie z przedstawicielem ABW

4/ 17.02. – zdalne posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej

5/ 17.02. - Prezes - spotkanie z wicewojewodą lubuskim p. Olimpią Tomczuk-Iwko

6/ 21.02. – dyżur Prawnika: telefoniczne porady

7/ 22.02. - Prezes: zdalne posiedzenie Rady LOW NFZ

8/ 24.02. - dyżur PrezesaMarzec

1/ 07.03. – zdalne posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej

2/ 10.03. - dyżur Prezesa

3/ 12.03. - mobilny punkt pomocy farmaceutycznej w Zielonej Górze

4/ 15.03. - mobilne punkty pomocy farmaceutycznej

5/ 17.03. – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej

6/ 22.03. - Prezes: spotkanie z organizacjami pomocowymi i samorządowymi ws. pomocy

obywatelom Ukrainy w woj. lubuskim

7/ 24.03. – dyżur Prawnika

8/ 24.03. - dyżur Prezesa

9/ 24.03. – mobilne punkty pomocy farmaceutycznej

10/ 30-31.03. - Prezes: udział w posiedzeniu NRA w WarszawieKwiecień

1/ 07.04. - dyżur Prezesa

2/ 07.04. - Rzecznik - 2 przesłuchania

3/ 08.04. - mobilny punkt pomocy farmaceutycznej

4/ 11.04. – zdalne posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej

5/ 12.04. - mobilny punkt pomocy farmaceutycznej

6/ 21.04. – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej

7/ 26.04. – dyżur Prawnika

8/ 28.04. - dyżur Prezesa

9/ 28.04. - mobilny punkt pomocy farmaceutycznej

Maj

1/ 06.05. – zdalne posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej

2/ 19.05. – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej

3/ 19.05. - dyżur Prezesa

4. 21-22.05. - Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę

5/ 24.05. – dyżur Prawnika

6/ 24.05. - Prezes: udział w posiedzeniu NRA w Warszawie

7/ 26.05. - dyżur PrezesaCzerwiec

1/ 03.06. - Uroczystość Ślubowania i wręczenia PWZF

2/ 02.06. - Prezes - posiedzenie Rady LOW NFZ

3/ 07.06. – zdalne posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej

4/ 08.06. - posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej

5/ 15.06. - dyżur Prezesa

6/ 20.06. – dyżur Prawnika

7/ 22.06. – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej

8/ 23.06. - Prezes - posiedzenie Rady LOW NFZ

9/ 30.06. - dyżur PrezesaLipiec

1/ 13.07. - dyżur Prezesa

2/ 20.07. - dyżur Prezesa

3/ 21.07. – dyżur Prawnika

4/ 29.07. – zdalne posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady AptekarskiejSierpień

1/ 02.08. – zdalne głosowanie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej

2/ 16.08. - dyżur Prezesa

3/ 18.08. – zdalne głosowanie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej

4/ 29.08. – dyżur Prawnika

5/ 30.08. - dyżur PrezesaWrzesień

1/ 01.09. – zdalne głosowanie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej

2/ 08.09. - dyżur Prezesa

3/ 13.09. - Prezes: udział w zdalnym posiedzeniu NRA

4/ 15.09. – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej

5/ 22.09. - dyżur Prezesa

6/ 28.09. – dyżur PrawnikaPaździernik

1/ 04.10. – Rzecznik i Zastępca: przesłuchania świadków

2/ 04.10. - Prezes i farmaceuci LOIA - udział w spotkaniu Urzędu Miasta Nowej Soli z seniorami

3/ 06.10. - dyżur Prezesa

4/ 08-09.10. - XXXI Zjazd Sprawozdawczy LOIA w Jesionce

5/ 13.10. – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej

6/ 18.10 – Prezes – udział w uroczystości „Lubuski Samarytanin” w Świebodzinie

7/ 19.10. - Prezes - spotkanie w Urzędzie Miasta ZG w sprawie dyżurów aptek

8/ 20.10. - dyżur Prezesa

9/ 20.10. - Prezes - udział w spotkaniu on-line kierowników aptek w Zielonej Górze w sprawie dyżurów

10/ 24.10. - Prezes - spotkanie z Wicewojewodą w sprawie dyżurów aptek w woj. lubuskim

11/ 24.10. - Prezes -udział w posiedzeniu Rady LOW NFZ

12/ 26.10. - Prezes - udział w spotkaniu UM ZG i kierowników aptek w sprawie dyżurów

13/ 26.10. - Prezes - udział on-line w posiedzeniu NRA

14/ 27.10. – dyżur PrawnikaListopad

1/ 04.11. - akcja propacjencka LOIA i LOW NFZ - "Piątek z Farmaceutą"

2/ 07.11. – Sąd Aptekarski - rozprawa

3/ 07.11. - nadzwyczajne posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej

4/ 10.11. - dyżur Prezesa

5/ 17.11. – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej

6/ 18.11.- Prezes: wywiad dla Radia Zachód na temat antybiotykoterapii

7/ 24.11. - Prezes: udział w posiedzeniu Rady LOW NFZ i spotkanie z seniorami

8/ 24.11. - dyżur Prezesa

9/ 24.11. – dyżur Prawnika

10/ 25.11. - Prezes: udział w gali "Hipokrates Lubuski 2022"

11/ 30.11 – Prezes - Radio Index - wywiad na temat dyżurów z Zielonej Górze i sesji Rady Miasta

12/ 30.11 – ORA: głosowanie zdalneGrudzień

1/ 02.12. - akcja propacjencka LOIA i LOW NFZ - "Piątek z Farmaceutą"

2/ 08.12. - posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej

3/ 08.12. - dyżur Prezesa

4/ 12.12. - Prezes: udział w posiedzeniu Rady LOW NFZ

5/ 14.12. – Prezes: udział w posiedzeniu Naczelnej Rady Aptekarskiej w Warszawie

6/ 15.12. - Skarbnicy i członkowie Komisji Rewizyjnej: udział w szkoleniu on-line

7/ 15.12. – dyżur Prawnika

8/ 22.12. - dyżur Prezesa

9/ 22.12 – ORA: głosowania zdalne


 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 3021776 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe