Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 7/2022
BIULETYN

INFORMACYJNY

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze
Nr 7/2022

Z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 29 lipca 2022 r.:

1. Z rejestru farmaceutów skreślono 1 osobę i 1 wpisano.

2. Wydano pozytywną opinię dotyczącą spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki ogólnodostępnej apteki "Eskulap" w Iłowej przy Pl. Wolności 22.
3. Sprawy różne.

W okresie wakacyjno - urlopowym zwoływane będą posiedzenia Prezydium Rady - w miarę potrzeb.
Kolejne, planowe posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej odbędzie się w dniu 15 września 2022 r.
_____________________________________________________________________________

Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Aptekarskiej w 2022 roku

7. 15 września
8. 13 października
9. 17 listopada
10. 15 grudnia
______________________________________________________________________________

Składki członkowskie !

Uprzejmie przypominamy o systematycznym opłacaniu składek członkowskich i prosimy o pilne uregulowanie zaległości za okres 01-07/2022 r.

Wysokość składek:
- Kierownik apteki, hurtowni - 70 zł.
- Farmaceuta, kierownik apteki szpitalnej - 40 zł.

Konto bankowe LOIA: 98 1500 1810 1218 1000 8384 0000.
Indywidualne przypomnienia zostały wysłane pocztą e-mail!

______________________________________________________________________________

Członkowie
Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze

K O M U N I K A T

Okręgowa Rada Aptekarska w Zielonej Górze uprzejmie zawiadamia o zwołaniu

XXXI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy
Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze.


Zjazd odbędzie się w dniach 8-9 października 2022 roku w Hotelu „Tanzanit” w Jesionce nr 57 k/Kolska ( powiat nowosolski).

Rozpoczęcie Zjazdu planowane jest na godzinę 10:00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Aptekarzy i prosimy o wcześniejsze wpisanie się na listę uczestników. Zgłoszenia udziału przyjmuje biuro Izby tel. 68 327 09 74 lub e-mail loia_zg@interia.pl do dnia 20 września 2022 r.

W programie Zjazdu przewidziano
- sprawozdania z działalności organów LOIA;
- wystąpienia gości;
- dyskusję na tematy zawodowe;
- wręczenie Medali LOIA i NIA;
- wykłady w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów;
- wystąpienia przedstawicieli firm farmaceutycznych;
- kolację w Karczmie Grillowej z noclegiem

( nocleg płatny w kwocie 160 zł./os. w pokojach 2-os.; dla osób towarzyszących kolacja jest płatna - 150 zł.).

Ramowy program, przebieg oraz Regulamin obrad Zjazdu przekażemy w późniejszym terminie pocztą e-mail.

Serdecznie zapraszamy !

Z poważaniem
mgr farm. Daria Wielogórska-Rutka
Prezes
Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Zielonej Górze

______________________________________________________________________________

Kontakt z Prezesem ORA

Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panią mgr farm. Darią Wielogórską-Rutką na numer telefonu 519 853 535.
W dniach 16 i 30 sierpnia - pani Prezes zaprasza na dyżur telefoniczny lub osobisty – po wcześniejszym umówieniu się.
______________________________________________________________________________

Kalendarium prac LOIA w 2022 r. - lipiec

1/ 13.07. - dyżur Prezesa
2/ 20.07. - dyżur Prezesa
3/ 21.07. – dyżur Prawnika
4/ 29.07. – zdalne posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej

______________________________________________________________________________

Porady prawne dla członków LOIA

Zapraszamy na dyżur porad prawnych adwokat Mai Zawistowskiej w dniu 29 sierpnia 2022 r. w godz. 10:00 - 13:00 - kontakt telefoniczny.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się na rozmowę - tel. 68 327 09 74.

______________________________________________________________________________

Facebook LOIA - zachęcamy od odwiedzin i zapoznania się z bieżącymi informacjami

https://m.facebook.com/lubuskaokregowaizbaaptekarska/?locale2=pl_PL
______________________________________________________________________________

Najnowsze akty prawne

- Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 1344 - Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie farmaceuty
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1344

- Dziennik MZ 2022 r. poz. 64 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - od 1 lipca 2022 r.
http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2022/67/

- Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 1410 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID -19
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1410

- DZ. URZ. Min. Zdr. 2022.70 - Obwieszczenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie poinformowania o możliwości zwrotu produktu leczniczego do apteki - http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2022/70/

- DZ. URZ. Min. Zdr. 2022.76 - Obwieszczenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie poinformowania o możliwości zwrotu produktu leczniczego do apteki
http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2022/76/

- Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 1554 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1554
______________________________________________________________________________
***
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2749695 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe