Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 5/2022
BIULETYN

INFORMACYJNY

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze
Nr 5/2022

Z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 6 maja 2022 r.:


1. Z rejestru farmaceutów skreślono 1 osobę.
2. Pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek o wydanie PWZF i wpisano 1 osobę do rejestru farmaceutów.
3. Wydano pozytywne opinie dotyczące spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki ogólnodostępnej:
1/ "Dbam o Zdrowie" w Świebodzinie przy ul. Strzeleckiej 1;
2/ "Arnica" w Nowej Soli przy ul. Piaskowej 3.
4. Sprawy organizacji uroczystości ślubowania i wręczenia PWZF.
5. Sprawy różne.


Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 19 maja 2022 r.:

1. Z rejestru farmaceutów skreślono 1 osobę.

2. Wydano pozytywne opinie dotyczące spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki ogólnodostępnej:

1/ "Dr. Max" w Gorzowie Wlkp. przy ul. Marcinkowskiego 8;
2/ "Ziko" w Gorzowie Wlkp. przy ul. Marcinkowskiego 90A;
3/ "Centrum Zdrowia" w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 115;
4/ "Eskulap" w Jasieniu przy ul. Powstańców Warszawskich 2;
5/ "Przyjazna" w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Chrobrego 2;
6/ "Łużycka" w Żarach przy ul. Strzelców 10;
7/ "Nowa" w Słubicach przy ul. Mickiewicza 21/2;
8/ "Medapteka" w Gdańsku przy ul. Zofii Nałkowskiej 1;
9/ "Apteka Nova Nad Zalewem" w Złotoryi przy ul. Kaczawskiej 2A.

3. Podjęto uchwałę w sprawie z wołania XXXI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy LOIA

w dniach 8-9 października 2022 r. w Jesionce K/ Kolska.

4. Sprawy różne.

Kolejne posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 r.
Posiedzenia Prezydium Rady będą zwoływane w miarę potrzeb.
_____________________________________________________ ________________________

Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Aptekarskiej w 2022 roku

6. 23 czerwca
7. 15 września
8. 13 października
9. 17 listopada
10. 15 grudnia
______________________________________________________________________________

Uchwała Nr VIII/46/2022
Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Zielonej Górze
z dnia 19 maja 2022 r.

w sprawie zwołania XXXI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego
Aptekarzy Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

Na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich ( Dz. U. 2021 r. poz. 1850) oraz § 3 ust. 9 Regulaminu działania Lubuskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, przyjętego Uchwałą Nr VIII/14/2020 z dnia 19 września 2020 r. XXIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Okręgowa Rada Aptekarska uchwala, co następuje:

§ 1.
Zwołuje się XXXI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Aptekarzy w dniach 8-9 października 2022 r. Miejsce Zjazdu: Hotel "TANZANIT" w Jesionce nr 57 ( powiat nowosolski, gmina Kolsko).

§ 2.
W Zjeździe obowiązkowo uczestniczą delegaci wybrani na VIII kadencję LOIA oraz członkowie LOIA i zaproszeni goście.

§ 3.
Rozpoczęcie Zjazdu:
- godz. 10:00 – I termin,
- godz. 10:15 – II termin.

§ 4.
Materiały zjazdowe zostaną przekazane delegatom pocztą elektroniczną.

§ 5.
Organizację Zjazdu powierza się Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej pod kierunkiem Prezesa ORA.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Zgodnie z wyżej przywołanym art. 26 Ustawy o izbach aptekarskich oraz § 3 ust. 9 Regulaminu działania Lubuskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, Okręgowa Rada Aptekarska zwołuje corocznie Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Aptekarzy LOIA oraz zabezpiecza merytorycznie i formalnie prawidłowy przebieg obrad.

_____________________________________________________________________________

Kontakt z Prezesem ORA

Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panią mgr farm. Darią Wielogórską-Rutką na numer telefonu 519 853 535.
W dniach 15 i 30 czerwca - pani Prezes zaprasza na dyżur telefoniczny lub osobisty – po wcześniejszym umówieniu się.
______________________________________________________________________________

Kalendarium prac LOIA w 2022 r. - maj

1/ 06.05. – zdalne posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej
2/ 19.05. – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej
3/ 19.05. - dyżur Prezesa
4/ 21-22.05 - Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę
5/ 24.05. – dyżur Prawnika
6/ 24 -25.05. - Prezes: udział w posiedzeniu NRA w Warszawie
7/ 26.05. - dyżur Prezesa

______________________________________________________________________________

Porady prawne dla członków LOIA

Zapraszamy na dyżur porad prawnych adwokat Mai Zawistowskiej w dniu 20 czerwca 2022 r. w godz. 10:00 - 13:00 - kontakt telefoniczny.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się na rozmowę - tel. 68 327 09 74.

______________________________________________________________________________

Facebook LOIA - zachęcamy od odwiedzin i zapoznania się z bieżącymi informacjami

https://m.facebook.com/lubuskaokregowaizbaaptekarska/?locale2=pl_PL

______________________________________________________________________________

Najnowsze akty prawne

- Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 932 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów -https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/932
- Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 950 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty” - https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/950
- Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 972 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych - https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/972
- Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 974 - Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych - https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/974
- Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 1077 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych - https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1077
______________________________________________________________________________
***
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 3244094 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe