Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 4/2022
BIULETYN

INFORMACYJNY

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze
Nr 4/2022

Z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 11 kwietnia 2022 r.:


1. Z rejestru farmaceutów skreślono 2 osoby.

2. Pozytywnie rozpatrzono 8 wniosków o wydanie PWZF i wpisano 8 osób do rejestru farmaceutów.

3. Wydano pozytywną opinię dotyczące spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki

"Dbam o Zdrowie" w Zielonej Górze przy ul. Anieli Krzywoń 4a.

4. Sprawy różne.Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 21 kwietnia 2022 r.:

1. Rozpatrzono 4 wnioski o wydanie PWZF i wpisano 5 osób do rejestru farmaceutów.

2. Wydano pozytywne opinie dotyczące spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki ogólnodostępnej:

1/ "Apteka Z Misiem" w Żarach przy ul. Śródmiejskiej 25 - apteka wznawia działalność;

2/ "Zdrowie" w Świebodzinie przy ul. Kościelnej 9.

3. Rada Aptekarska wstrzymała się z wydaniem opinii w przedmiocie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki "Nasza Apteka" w Gorzowie Wlkp. przy ul. F. Walczaka 23, z pominięciem ograniczeń demo i geograficznych - uznając wniosek za bezzasadny, po otrzymej już zgodzie MZ na udzielenie zezwolenia przez WIF. Jednocześnie, Rada wydała pozytywną opinię kandydatowi na funkcję kierownika apteki, dotyczącą spełniania wymaganych warunków.

4. Rada Aptekarska wydała negatywną opinię do wniosku WWIF, dotyczącą spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki ogólnodostępnej przez wskazanego kandydata, w związku z nałożeniem kary na farmaceutę przez Sąd Aptekarski, za popełnione przewinienia zawodowe, i wymagany jeszcze czas do zatarcia się wzmianki o ukaraniu.

5. Pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek o zaopiniowanie kandydata na opiekuna stażu studenckiego.

6. Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego LOIA za 2021 rok.

7. Zdecydowano o zakończeniu współpracy z firmą DATUM w zakresie serwisowania programu rejestru farmaceutów i rozliczania składek LOIA, w związku z zamiarem zakupu nowego oprogramowania.

8. Relacja Prezesa z posiedzenia NRA w dniach 30-31 marca 2022 r.

9. Sprawy różne.

Kolejne posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej odbędzie się w dniu 19 maja 2022 r.
Posiedzenia Prezydium ORA będą zwoływane w miarę potrzeb.
______________________________________________________________________________

Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Aptekarskiej w 2022 roku

5. 19 maja
6. 23 czerwca
7. 15 września
8. 13 października
9. 17 listopada
10. 15 grudnia
______________________________________________________________________________

Inicjatywa "Farmaceuci Ukrainie "

Skarbonka akcji Farmaceuci Ukrainie: https://zrzutka.pl/pomoc-ukrainie-farmaceuci-org/s/farmaceuciukrainie

Więcej informacji o inicjatywie Farmaceuci Ukrainie: https://farmaceuciukrainie.pl 

Z poważaniem,

Organizatorzy akcji „Farmaceuci Ukrainie” 

farmaceuciukrainie.pl

kontakt@farmaceuciukrainie.pl

mgr farm. Agnieszka Stankiewicz

tel. 794-104-444,

mgr farm. Olga Sierpniowska

tel. 793-568-455

Kolejne wydarzenie:

16 maja 2022
1. Emilia Gąsińska "Zostań milionerem interakcji - nietypowa powtórka z farmakologii"
2. Marzena Justyna Mierzejewska: "Alergia - jak farmaceuta może wspomóc terapię pacjenta"
3. Szymon Jaworski: "Pacjent geriatryczny - podstawy przeglądu lekowego, część druga"
______________________________________________________________________________

Kontakt z Prezesem ORA

Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panią mgr farm. Darią Wielogórską-Rutką na numer telefonu 519 853 535.
W dniach 19 i 26 maja - pani Prezes zaprasza na dyżur telefoniczny lub osobisty – po wcześniejszym umówieniu się.
______________________________________________________________________________

Kalendarium prac LOIA w 2022 r. - kwiecień

1/ 07.04. - dyżur Prezesa

2/ 07.04. - Rzecznik - 2 przesłuchania

3/ 08.04. - mobilny punkt pomocy farmaceutycznej

4/ 11.04. – zdalne posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej

5/ 12.04. - mobilny punkt pomocy farmaceutycznej

6/ 21.04. – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej

7/ 26.04. – dyżur Prawnika

8/ 28.04. - dyżur Prezesa

9/ 28.04. - mobilny punkt pomocy farmaceutycznej
______________________________________________________________________________

Porady prawne dla członków LOIA

Zapraszamy na dyżur porad prawnych adwokat Mai Zawistowskiej w dniu 24 maja 2022 r. w godz. 10:00 - 13:00 - kontakt telefoniczny.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się na rozmowę - tel. 68 327 09 74.

______________________________________________________________________________

Facebook LOIA - zachęcamy od odwiedzin i zapoznania się z bieżącymi informacjami

https://m.facebook.com/lubuskaokregowaizbaaptekarska/?locale2=pl_PL

______________________________________________________________________________

Najnowsze akty prawne

- Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 784 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie praktyki zawodowej w aptece - https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/784

- DZ. URZ. Min. Zdr. 2022.37 - Obwieszczenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie poinformowania o możliwości zwrotu produktu leczniczego do apteki - http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2022/37/

- Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 852 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych - https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/852

- DZ. URZ. Min. Zdr. 2022.40 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu - http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2022/40/

- DZ. URZ. Min. Zdr. 2022.43 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2022/41/

- DZ. URZ. Min. Zdr. 2022.43 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2022/43/

______________________________________________________________________________


***
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 3244086 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe