Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 2/2022
BIULETYN

INFORMACYJNY

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze
Nr 2/2022


Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 17 lutego 2021 r.:

1. Z rejestru farmaceutów skreślono 2 osoby i 2 osoby wpisano.
2. Wydano pozytywne opinie dotyczące spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika aptek ogólnodostępnych:
1/ "Dbam o Zdrowie" w Międzyrzeczu przy ul. Konstytucji 3 Maja 2;
2/ "Nasza" w Krzemieniewie przy ul. Zielonej 10;
3/ "Dbam o Zdrowie" w Świebodzinie przy ul. Matejki 1;
4/ "Przyjazna" w Strzelcach Krajeńskich przy ul. B. Chrobrego 2.

3. Apel do Aptekarzy R. P. w sprawie Patrona Roku 2022 mgr farm. Ignacego Łukasiewicza.
4. Analiza zmian w rozporządzeniu MZ o ustawicznym rozwoju zawodowym farmaceutów.
5. Sprawy różne.

Kolejne posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej odbędzie się w dniu 17 marca 2022 r.
Posiedzenia Prezydium ORA będą zwoływane w miarę potrzeb.
______________________________________________________________________________

Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Aptekarskiej w 2022 roku

3. 17 marca
4. 21 kwietnia
5. 19 maja
6. 23 czerwca
7. 15 września
8. 13 października
9. 17 listopada
10. 15 grudnia
______________________________________________________________________________

Ustawiczny rozwój zawodowy farmaceuty - zmiany w przepisach

Z dniem 15 stycznia 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie punktów edukacyjnych uzyskiwanych w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego oraz wzoru karty rozwoju zawodowego farmaceuty, opublikowane w Dzienniku Ustaw 2021 r. poz. 2494 - treść aktu dostępna w załączniku lub na stronie https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2494

Najważniejsze zmiany:


1. aktualne nazewnictwo: ustawiczny rozwój zawodowy ( było: ciagłe szkolenia farmaceutów);

2. okres rozliczeniowy trwa 5 lat bez możliwości przedłużania;

3. do zaliczenia okresu rozliczeniowego wymagane jest uzyskanie 100 punktów edukacyjnych: 50 za udział w kursach ( byłe punkty twarde) i 50 za inne formy ( byłe punkty miękkie);

4. w terminie do 30 dni od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego - należy przedłożyć w izbie aptekarskiej dokumenty potwierdzające uzyskane punkty edukacyjne.

______________________________________________________________________________

Kontakt z Prezesem ORA

Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panią mgr farm. Darią Wielogórską-Rutką na numer telefonu 519 853 535.
W dniach 10 i 24 marca - pani Prezes zaprasza na dyżur telefoniczny lub osobisty – po wcześniejszym umówieniu się.
______________________________________________________________________________

Kalendarium prac LOIA w 2022 r. - luty

1/ 10.02. - dyżur Prezesa
2/ 11.02. - Prezes: udział w XXX Światowym Dniu Chorego w Zielonej Górze
3/ 17.02. – zdalne posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej
4/ 17.02. – Prezes – spotkanie z wicewojewodą Olimpią Tomczyk-Iwko
5/ 21.02. – dyżur Prawnika: telefoniczne porady
6/ 22.02. - Prezes: zdalne posiedzenie Rady LOW NFZ
7/ 24.02. - dyżur Prezesa

______________________________________________________________________________

Porady prawne dla członków LOIA

Zapraszamy na dyżur porad prawnych adwokat Mai Zawistowskiej w dniu 24 marca 2022 r. w godz. 10:00 - 13:00 - kontakt telefoniczny.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się na rozmowę - tel. 68 327 09 74.

______________________________________________________________________________

Facebook LOIA - zachęcamy od odwiedzin i zapoznania się z bieżącymi informacjami

https://m.facebook.com/lubuskaokregowaizbaaptekarska/?locale2=pl_PL

______________________________________________________________________________

Najnowsze akty prawne

- Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 208 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/208

- Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 274 -Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/274

- Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 41 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/412

- Dz. Urz. Min. Zdr. 2022.17 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2022/17/

- Dz. Urz. Min. Zdr. 2022.18 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2022/18/

***
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 3244124 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe