Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 1/2022
BIULETYN

INFORMACYJNY

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze
Nr 1/2022

Z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 3 stycznia 2022 r.:

1. Wydano pozytywną opinię dotyczącą spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki "Centrum Zdrowia" w Strzelcach Krajeńskich przy ul. B. Chrobrego 7.
2. Na wniosek WIF w Poznaniu wydano pozytywną opinię dotyczącą spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki " Obornickie Centrum Zdrowia " w Obornikach.
3. Sprawy różne.

Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 13 stycznia 2021 r.:

1. Wykreślono z rejestru farmaceutów 1 osobę.
2. Wydano pozytywną opinię dotyczącą spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika dzialu farmacji szpitalnej NS ZOZ URO_LASER w SUlechowie przy ul. Zwycięstwa 1.
3. Pozytywnie zaopiniowano 2 wnioski o przedłużenie okresu edukacyjnego.
4. Podjęto uchwałę nr VIII/3/2022 w sprawie możliwości podejmowania przez członków Rady uchwał, stanowisk, apeli i innych, w drodze głosowania z użyciem środków komunikacji na odległość, jak zoom, e-mail i inne.
5. Sprawy różne.

Z nadzwyczajnego posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 28 stycznia 2021 r.:

1. Wpisano do Rejestru Farmaceutów LOIA 1 osobę.
2. Wydano pozytywną opinię w przedmiocie spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki "Asklepios" w Drezdenku przy ul. Piłsudskiego 38A.
3. Wydano pozytywną opinię w przedmiocie spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki szpitalnej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Walczaka 42.
4. Sprawy różne.

Kolejne posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej odbędzie się w dniu 17 lutego 2022 r.
Posiedzenia Prezydium ORA będą zwoływane w miarę potrzeb.
______________________________________________________________________________

Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Aptekarskiej w 2022 roku

2. 17 lutego
3. 17 marca
4. 21 kwietnia
5. 19 maja
6. 23 czerwca
7. 15 września
8. 13 października
9. 17 listopada
10. 15 grudnia
______________________________________________________________________________

Kontakt z Prezesem ORA

Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panią mgr farm. Darią Wielogórską-Rutką na numer telefonu 519 853 535.
W dniach 10 i 24 lutego - pani Prezes zaprasza na dyżur telefoniczny lub osobisty – po wcześniejszym umówieniu się.
______________________________________________________________________________

Kalendarium prac LOIA w 2022 r. - styczeń

03.01. – zdalne posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej
13.01. - dyżur Prezesa
13.01. – zdalne posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej
21.01. – dyżur Prawnika: telefoniczne porady
26.01. – Prezes: udział w zdalnym posiedzeniu NRA
27.01. - dyżur Prezesa
27.01 – Prezes – informacje medialne w sprawie wymazów w aptekach (TVP3,Radio Zachód,Radio ESKA)
28.01 – zdalne, nadzwyczajne posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej.
______________________________________________________________________________

Porady prawne dla członków LOIA

Zapraszamy na dyżur porad prawnych adwokat Mai Zawistowskiej w dniu 21 lutego 2021 r. w godz. 10:00 - 13:00 - kontakt telefoniczny.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się na rozmowę - tel. 68 327 09 74.

______________________________________________________________________________


Upublicznienie pracy specjalizacyjnej z dziedziny Farmacja Apteczna pana mgr farm. Jakuba Cieślaka

"Biologiczne markery diagnostyczne oceniające proces włóknienia wątroby" .

Zachęcamy do zapoznania się z pracą - w załączniku do niniejszego biuletynu.
______________________________________________________________________________

Facebook LOIA - zachęcamy od odwiedzin i zapoznania się z bieżącymi informacjami

https://m.facebook.com/lubuskaokregowaizbaaptekarska/?locale2=pl_PL

______________________________________________________________________________

Najnowsze akty prawne

- Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 2494 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie punktów edukacyjnych uzyskiwanych w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego oraz wzoru karty rozwoju zawodowego farmaceuty https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2494


- Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 2499 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2499


- Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 38 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/38


- Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 149 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/149


- Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 153 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/153


- Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 184 -Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie farmaceuty - https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/184

***
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 3244078 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe