Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 12/2021
BIULETYN

INFORMACYJNY

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze
Nr 12/2021

Z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 9 grudnia 2021 r.:

1. Do Rejestru Farmaceutów woj. lubuskiego wpisano 1 farmaceutę i 1 osobę wykreślono.
2. Wydano pozytywną opinię dotyczącą spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki wraz z jej przejęciem.
3. Sprawy różne.

Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 16 grudnia 2021 r.:

1. ORA oddaliła do uzupełnienia wniosek farmaceuty o wydanie opinii dotyczącej spełniania warunków pełnienia funkcji zastępcy kierownika apteki.
2. Na wniosek WIF w Gorzowie Wlkp. wydano pozytywną opinię dotyczącą spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki "DR. Max" w Zielonej Górze przy ul. Okulickiego 37.
3. Pozytywnie zaopiniowano 1 wniosek o przedłużenie okresu edukacyjnego, 1 wniosek oddalono.
4. ORA przyjęła plan pracy i harmonogram posiedzeń na 2022 rok.
5. Zapoznanie się z postanowienie m Prokuratury w Zielonej Górze o umorzeniu śledztwa ws. leków silnie działających - dot. m.in. Oxycontin.
6. ORA zdecydowała o zleceniu wykonania kolejnych 20 sztuk Medali LOIA "Zasłużony dla Aptekarstwa Lubuskiego".
7. Sprawy różne.

Kolejne posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej odbędzie się w dniu 13 stycznia 2022 r.
Posiedzenia Prezydium ORA będą zwoływane w miarę potrzeb.
______________________________________________________________________________

Uchwała Nr VIII/ 83/2021
Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Zielonej Górze
z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu posiedzeń
Okręgowej Rady Aptekarskiej w 2022 roku

Na podstawie art. 29 Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1850) oraz § 7 ust. 2 Regulaminu działania Lubuskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, przyjętego Uchwałą Nr VIII/14/2020 z dnia 19 września 2020 r. XXIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Okręgowa Rada Aptekarska uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Aptekarskiej na rok 2022:
1. 13 stycznia
2. 17 lutego
3. 17 marca
4. 21 kwietnia
5. 19 maja
6. 23 czerwca
7. 15 września
8. 13 października
9. 17 listopada
10. 15 grudnia

§ 2.
Z ważnych przyczyn, Prezes może zmienić termin posiedzenia Rady Aptekarskiej lub zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady, poza ustalonym harmonogramem – zgodnie z § 7 pkt 3 Regulaminu działania Rady.

§ 3.
Ustala się zwołanie XXXI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy LOIA na dni 7-8.05.2022 r. oraz Spotkanie Aptekarzy LOIA na dzień 08.10.2022 r.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
______________________________________________________________________________
Kontakt z Prezesem ORA

Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panią mgr farm. Darią Wielogórską-Rutką na numer telefonu 519 853 535.
W dniach 13 i 20 stycznia - pani Prezes zaprasza na dyżur telefoniczny lub osobisty – po wcześniejszym umówieniu się.
______________________________________________________________________________

Kalendarium prac LOIA w 2021 r. - grudzień

09.12. - zdalne posiedzenie Prezydium ORA
09.12. - dyżur Prezesa
14.12. - Zastępcy Rzecznika - przesłuchanie świadka
15.12. - Prezes - zdalne posiedzenie NRA
15.12. - Rzecznik - udział w szkoleniu
16.12. - zdalne posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej
16.12. - dyżur Prezesa
17.12. - dyżur Prawnika: telefoniczne porady dla członków
______________________________________________________________________________

Porady prawne dla członków LOIA

Zapraszamy na dyżur porad prawnych adwokat Mai Zawistowskiej w dniu 21 stycznia 2021 r. w godz. 10:00 - 13:00 - kontakt telefoniczny.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się na rozmowę - tel. 68 327 09 74.

______________________________________________________________________________

Facebook LOIA - zachęcamy od odwiedzin i zapoznania się z bieżącymi informacjami

https://m.facebook.com/lubuskaokregowaizbaaptekarska/?locale2=pl_PL

______________________________________________________________________________

Najnowsze akty prawne

- Dz. Urz. MZ 2021.94 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta
http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2021/94/

- Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 2306 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 - https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2306

- Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 2342 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych - https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2342

- Dz. Urz. MZ 2021 poz. 100 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2021/100/

- Dz. Urz. MZ 2021 poz. 101 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu - http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2021/101/
- Dz. U. 2021 poz. 2398 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2398

- Dz. U. 2021 poz. 2441 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2441

- Dz. Urz. MZ 20021 poz. 109 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2021/109/

***
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 3244105 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe