Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 11/2021
BIULETYN

INFORMACYJNY

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze
Nr 1 1/2021
Z posiedzienia Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 9 listopada 2021 r.:

1. Na listę członków LOIA wpisano 1 farmaceutę.

2. Na wniosek WIF w Szczecinie wydano pozytywną opinię dotyczącą spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki

"Dr. Max" w Barlinku przy ul. Niepodległości 17.Z posiedzienia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 18 listopada 2021 r.:

1. Na listę członków LOIA wpisano2 farmaceutów.

2. Na wniosek WIF w Gorzowie Wlkp. wydano pozytywną opinię dotyczącą spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki:

1/ "Dr. Max" w Sulechowie przy ul. Sikorskiego 18a;

2/ "Dbam o Zdrowie" w Gubinie przy ul. 3 Maja 10;

3/ "Dr Max" w Zielonej Górze przy ul. Okulickiego 37.3. ORA pozytywnie rozpatrzyła 2 wnioski w sprawie przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

4. Wydano pozytywną opinię dotyczącej spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika działu farmacji szpitalnej:

1/ Lubuskie Centrum Ortopedii w Świebodzinie;

2/ Hospicjum Św. Kamili w Gorzowie Wlkp.

5. ORA podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia 93 członków emerytów i rencistów z opłacania składek członkowskich w 2022 roku.6. Pozytywnie zaopiniowano kandydaturę mgr Karoliny Gaweł na funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie farmacji klinicznej.

7. Pozytywnie zaopiniowano 1 wniosek dot. przedłużenia okresu edukacyjnego.

8. ORA podjęła uchwałę o przyznaniu punktów edykacyjnych za udział w szkoleniach z kwalifikacji i wykonywania szczepień p/Covid.9. Sprawy różne:

- ORA podjęła uchwałę o przekazaniu 600 zł. dla Towarzystwa Przyjacił Dziecie w Zielonej Gorze na organizację "Mikołajek 2021".Z nadzwyczajnego posiedzienia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 26 listopada 2021 r.:

1. Na listę członków LOIA wpisano 1 farmaceutę, skreślono 1 osobę.

Kolejne posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej odbędzie się w dniu 16 grudnia 2021 r.

Posiedzenia Prezydium ORA zwoływane są w miarę potrzeb.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Składki członkowskie za 2021 rokLOIA uprzejmie przypomina o konieczności zapłaty składek członkowskich.

Wszyscy farmaceuci zalegający z zapłatą, otrzymali na swoje skrzynki e-mail pisma przypominające lub wezwania do zapłaty.Wysokość miesięcznych składek:

- kierownik apteki - 70 zł.

- kierownik apteki szpitalnej - 40 zł.

- farmaceuci nie pełniący w/w funkcji - 40 zł.Numer konta bankowego: 98 1500 1810 1218 1000 8384 0000

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Szkolenie ciągłe 2017-2021Wnioski o przedłużenie obecnego okresu edukacyjnego można składać wyłącznie do końca bieżącego roku!____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Uchwała Nr VIII/78/2021
Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Zielonej Górze

z dnia 18 listopada 2021 r.

w sprawie włączenia szkoleń z zakresu kwalifikowania do szczepień przeciw COVID-19 i wykonywania szczepień - w cykl ciągłych szkoleń dla farmaceutówNa podstawie art. 29 pkt 1, w związku z art. 7 pkt 12b Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1850) oraz zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych, Okręgowa Rada Aptekarska uchwala, co następuje:


§ 1.

Rada zdecydowała o przyznaniu punktów edukacyjnych miękkich za udział farmaceuty w szkoleniu związanym z kwalifikowaniem do szczepień przeciw COVID-19 i z wykonywania szczepień: 1 punkt za 1 godzinę szkolenia teoretycznego lub kursu praktycznego.§ 2.

Ilość punktów za ukończenie:

1. szkolenia z kwalifikacji pacjenta do szczepienia - 6;

2. szkolenia teoretycznego z wykonywania szczepień - 7;

3. kursu praktycznego z wykonywania szczepień - 4.§ 3.

Punkty edukacyjne zostaną wpisane w Kartę Ciągłego Szkolenia po przedłożeniu Zaświadczenia Ukończenia Szkolenia wydanego przez CMKP.§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UzasadnienieOkręgowa Rada Aptekarska, w ramach posiadanych uprawnień oraz w odpowiedzi na oczekiwania farmaceutów podnoszących kwalifikacje zawodowe zgodnie z przyznanymi im uprawnieniami, zdecydowała o przyznaniu punktów edukacyjnych za udział w szkoleniach z zakresu kwalifikowania do szczepień przeciw COVID-19 i wykonywania szczepień.

Prosimy o przekazywanie kopii certyfikatów z ukończonych szkoleń do biura LOIA !____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Kontakt z Prezesem ORA

Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panią mgr farm. Darią Wielogórską-Rutką na numer telefonu 519 853 535.
W dniach 9 i 16 grudnia - pani Prezes zaprasza na dyżur telefoniczny lub osobisty – po wcześniejszym umówieniu się.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kalendarium prac LOIA w 2021 r. - listopad05.11. - Prezes: udział w zebraniu kierowników aptek w Zielonej Górze - dyżury

09.11. - zdalne posiedzenie Prezydium ORA

18.11. - dyżur Prezesa

18.11. - posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej

22.11. - dyżur Prawnika: telefoniczne porady dla członków

25.11. - dyżur Prezesa

25.11. - Prezes: udział w zebraniu kierowników aptek w Pow. Międzyrzeckim - dyżury

26.11. - zdalne posiedzenie Prezydium ORA

30.11. - Zastępcy Rzecznika - przesłuchanie farmaceuty

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Porady prawne dla członków LOIA

Zapraszamy na dyżur porad prawnych adwokat Mai Zawistowskiej w dniu 17 grudnia 2021 r. w godz. 10:00 - 13:00 - kontakt telefoniczny.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się na rozmowę - tel. 68 327 09 74.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Facebook LOIA - zachęcamy od odwiedzin i zapoznania się z bieżącymi informacjami

https://m.facebook.com/lubuskaokregowaizbaaptekarska/?locale2=pl_PL

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


***
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 3244126 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe