Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 10/2021
BIULETYN

INFORMACYJNY

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze
Nr 10/2021
Z posiedzienia Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 15 października 2021 r.:

1. Na listę członków LOIA wpisano2 farmaceutów, skreślono 1 osobę.

Z posiedzienia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 21 października 2021 r.:

1. Na wniosek WIF w Gorzowie Wlkp. wydano pozytywną opinię dotyczącą spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki:

- "Dr. Max" w Sulechowie przy ul. Sikorskiego 18a;

- "Centrum" w Gubinie przy ul. Chopina 4.

2. Pozytywnie zaopiniowano3 wnioski dot. przedłużenia okresu edukacyjnego.

3. Sprawy różne:

- Orzeczenie Naczelnego Sądu Aptekarskiego - do wiadomości i wykonania;
- Rozpatrzenie wniosku farmaceuty dot. odpłatności za ogłoszenia na "Giełdzie Pracy LOIA";
- Nowe zasady NIA dot. wpisów i skreśleń z rejestrów OIA;
- Sprawa rocznego planowania dyżurów aptek;
- Dyżury 2022 w Zielonej Górze - protest aptekarzy.Z posiedzienia Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 28 października 2021 r.:

1. Na listę członków LOIA wpisano2 farmaceutów.

2. Pozytywnie zaopiniowano wnioski o wydanie opinii dotyczącej spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika działu farmacji szpitalnej:

- Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze;

- Zachodnie Centrum Medyczne w Krośnie Odrz.Kolejne posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej odbędzie się w dniu 18 listopada 2021 r.

Posiedzenie Prezydium ORA zwoływane są w miarę potrzeb.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Szkolenia ciągłe 2017-2021Uprzejmie przypominamy o kończącym sie okresie edukacyjnym 2017-2021 - prosimy o przekazywanie do biura LOIA certyfikatów z ukończonych szkoleń.

Po zgromadzeniu wymaganej liczby punktów - okres edukacyjny zostanie zakończony potwierdzeniem w Karcie Szkoleń i odesłaniem jej wraz z certyfikatami do farmaceuty.

Na kolejny okres wystawiamy nową kartę.W szczególnych przypadkach, na pisemny wniosek farmaceuty, Rada Aptekarska może wyrazić zgodę na przedłużenie okresu edukacyjnego o 1 rok lub 2 lata.

Niestety, przedłużenie nie zwalnia z realizacji kolejnego, 5-letniego obowiązku szkoleniowego.Wnioski o przedłużenie obecnego okresu edukacyjnego można składać wyłącznie do końca bieżącego roku!

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Aptekarskiej w 2021 roku

18 listopada
16 grudnia
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kontakt z Prezesem ORA

Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panią mgr farm. Darią Wielogórską-Rutką na numer telefonu 519 853 535.
W dniach 18 i 25 listopada - pani Prezes zaprasza na dyżur telefoniczny lub osobisty – po wcześniejszym umówieniu się.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kalendarium prac LOIA w 2021 r. - październik01.10. - Mecenas - zdalne spotkanie prawników OIA

03.10. - Prezes - udział w Zjezdzie Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Zielonej Górze

05.10. - Prezes - udział w Gali Konkursu "Dobry Samarytanin" w Głogowie

06.10. - Spotkanie aptekarzy w Starostwie Gorzowskim - praca aptek w 2022 r.

12.10. - Zastępcy Rzecznika - przesłuchania 2 świadków

14.10. - dyżur Prezesa

15.10. - zdalne posiedzenie Prezydium ORA

21.10. - posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej

23.10. - Prezes: udział w Zjeździe Izby Dolnośląskiej we Wrocławiu

25.10. - dyżur Prawnika: telefoniczne porady dla członków

27.10. - Prezes - zdalne posiedzenie NRA

28.10. - zdalne posiedzenie Prezydium ORA

28.10. - dyżur Prezesa______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Porady prawne dla członków LOIA

Zapraszamy na dyżur porad prawnych adwokat Mai Zawistowskiej w dniu 2 2 listopada 2021 r. w godz. 10:00 - 13:00 - kontakt telefoniczny.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się na rozmowę - tel. 68 327 09 74.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Facebook LOIA - zachęcamy od odwiedzin i zapoznania się z bieżącymi informacjami

https://m.facebook.com/lubuskaokregowaizbaaptekarska/?locale2=pl_PL

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Najnowsze przepisy prawne- Dz. U. Min. Zd. 2021.77 - Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2021 r. w sprawie powołania Zespolu do spraw wypracowania rozwiązań w zakresie farmacji klinicznej oraz działalności farmaceutów w podmiotach leczniczych wraz wykazem badań diagnostycznych wykonywanich przez farmaceutów. zespołu do spraw wypracowania rozwiązań w zakresie farmacji szpitalnej.

W załączeniu - Dz. U. MZ 2021 poz. 77 - http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2021/77/- Dz. U. 2021.1850 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1850- Dz. U. MZ 2021.81 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu - http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2021/81/- Dz. U. MZ 2021.82 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2021/82/- Dz. U. 2021.1922 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2021 r. w sprawie składu i sposobu działania komisji orzekającej oraz trybu orzekania o stanie zdrowia farmaceuty - https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1922- Dz. U. MZ 2021.86 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2021/86/- Dz. U. 2021.1977 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo farmaceutyczne - https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1977***
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 3244119 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe