Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 9/2021

BIULETYN

INFORMACYJNY

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze
Nr 9 /2021

Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 16 września 2021 r.:
1. Na listę członków LOIA wpisano 1 farmaceutę i 1 farmaceutę wykreślono.

2. Pozytywnie zaopiniowano zmianę kierownika apteki w Szpitalu Międzyrzeckim w Międzyrzeczu przy ul. Konstytucji 3 Maja 35.

3. Na wniosek WIF w Gorzowie Wlkp. wydano pozytywną opinię dotyczącą spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki:
- "Apteka z Misiem" w Gubinie przy ul. 3 Maja 10;
- "Stylowa" w Żaganiu przy ul. Księżnej Żaganny 19.

4. Na wniosek Dolnośląskiego WIF wydano pozytywną opinię dotyczącą spełniania warunków pełnienia funkcji kierownika apteki ogólnodostępnej "Piastowska" w Głogowie przy ul. Rycerskiej 21a.

5. Pozytywnie zaopiniowano 1 wniosek dot. sprawowania opieki nad stażem studenckim.

6. Podjęto uchwały w sprawach:
1/ przyjęcia projektu regulaminu obrad Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy;
2/ przyjęcia projektu przebiegu obrad XXX Zjazdu Aptekarzy;
3/ zmiany regulaminu zamieszczania ogłoszeń na stronie internetowej LOIA.

7. Sprawy różne:
- relacja Prezesa z posiedzenia NRA;
- skarga pacjenta;
- oferta LUX-MED - pakiet medyczny – analiza i poszukiwanie korzystnych ofert;
- ostateczne ustalenia dotyczące Zjazdu Sprawozdawczego;
- szkolenie podyplomowe farmaceutów na terenie woj. lubuskiego – strategia na przyszłość.

Kolejne posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej odbędzie się w dniu 21 października 2021 r.

______________________________________________________________________________


W dniu 10 września 2021 r. odbyła się uroczystość nadania i poświęcenia Sztandaru LOIA

Obchodzona w bieżącym roku XXX Rocznica działalności Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Zielonej Górze, stała się okazją do spotkania i zjednoczenia pod własnym Sztandarem - symbolem, znakiem rozpoznawczym, manifestem tradycji i wspólnych wartości.

Zgodnie z wielowiekową, polską tradycją, Sztandar został nadany i poświęcony w dniu 10 września 2001 r. podczas uroczystości w kościele p.w. św. Jadwigi w Zielonej Górze, której przewodniczył ks. biskup Tadeusz Lityński. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Farmaceuci LOIA, byli Prezesi Okręgowej Rady Aptekarskiej Edward Bujnowicz, Ryszard Kiedrowski i Stanisław Maciej Sawczyn, Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak, Prezes Rady Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Dorota Suchecka.
Podczas uroczystości Farmaceuci ponowili ślubowanie, które od tej pory będzie zawsze składane w obecności sztandaru.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Obecnym na uroczystości, szczególnie tym bezpośrednio zaangażowanym, a tych z Państwa, którzy nie mogli przybyć, zachęcamy do zapoznania się z relacją :
- "Gazety Lubuskiej" dostępnej na stronie https://gazetalubuska.pl/lubuska-izba-aptekarska-ma-30-lat-i-sztandar-ktory-laczy-pokolenia/ar/c11-15797322
- Radia Zachód https://www.rzg.pl/179551/179551/
- TVP3 https://www.gorzow.tvp.pl/55813610/po-30-latach-dzialalnosci-lubuska-okregowa-izba-aptekarska-otrzymala-wlasny-sztandar

______________________________________________________________________________

W dniu 25 września 2021 roku
odbył się XXX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Aptekarzy LOIA


Zjazd odbył się w Hotelu "Tanzanit" w Jesionce k/Kolska z udziałem członków LOIA i zaproszonych gości: Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia PIotra Brombera, Prezesa Naczelnej Rady

Aptekarskiej Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej, Dyrektora Wydziału Zdrowia LUW Bożeny Chudak.

Po wystąpieniach gości odbyło się wręczenie wyróżnionym Farmaceutom Lubuskim Medali NIA oraz Medali LOIA „Zasłużony dla Aptekarstwa Lubuskiego”. Po raz pierwszy odbyło się przed Sztandarem LOIA ślubowanie i wręczenie PWZF młodym adeptom farmacji.

Zgodnie z przyjętym porządkiem i regulaminem obrad, Zjazd przyjął i zatwierdził sprawozdania organów LOIA oraz udzielił absolutorium Okręgowej Radzie Aptekarskiej za 2020 rok.

Uczestnicy Zjazdu wysłuchali wykładów:

- “Praktyczne wskazówki i przykładowe narzędzia wspierające realizację założeń opieki farmaceutycznej, w oparciu o Raport “Opieka Farmaceutyczna” wydany przez Ministerstwo Zdrowia w styczniu 2021 roku.” – dr P. Merks, I. Dębińska, J. Dunal.

- “Zmiany w realizacji recept po 1 lipca 2021 roku” – panel dyskusyjny - mgr farm. Marian Witkowski.

Sponsorem głównym Zjazdu była Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. w Łodzi.

Pozostali sponsorzy:

Farmina Sp. z o.o. w Krakowie, Apteneo Sp. z o.o. we Wrocławiu, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA w Toruniu, Oleofarm Sp. o.o. we Wrocławiu, American Way Sp. z o.o. w Rybnie, Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. w Warszawie, Novama Cloud Sp. z o.o. sp. j. w Łodzi, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. w Warszawie, Biogened SA w Łodzi, Fagron Sp. z o.o. w Krakowie, Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. w Zakroczymie, EkaMedica Sp. z o.o. i Sp. K. w Kozach.

Wszystkim Sponsorom składamy serdeczne podziękowania!
______________________________________________________________________________

Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Aptekarskiej w 2021 roku

21 października
18 listopada
16 grudnia
______________________________________________________________________________

Kontakt z Prezesem ORA

Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panią mgr farm. Darią Wielogórską-Rutką na numer telefonu 519 853 535.
W dniach 14 i 28 października w godz. 11:00 - 12:30 - pani Prezes zaprasza na dyżur telefoniczny lub osobisty – po wcześniejszym umówieniu się.
____________________________________________________________________________

Kalendarium prac LOIA w 2021 r. - wrzesień

10.09. - Uroczystość nadania i poświęcenia Sztandaru LOIA
14-15.09. - Prezes: zdalne posiedzenie NRA
16.09. - posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej
16.09. - dyżur Prezesa
23-24.09. - Przewodnicząca OSA i Z-ca Rzecznika: udział w szkoleniu w NIA
23.09. - dyżur Prezesa
25-26.09. - XXX Zjazd Sprawozdawczy Aptekarzy LOIA w Jesionce
28.09. - dyżur Prawnika: telefoniczne porady dla członków

______________________________________________________________________________

Porady prawne dla członków LOIA

Zapraszamy na dyżur porad prawnych adwokat Mai Zawistowskiej w dniu 25 października 2021 r. w godz. 10:00 - 13:00 - kontakt telefoniczny.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się na rozmowę - tel. 68 327 09 74.

______________________________________________________________________________

Facebook LOIA - zachęcamy od odwiedzin i zapoznania się z bieżącymi informacjami

https://m.facebook.com/lubuskaokregowaizbaaptekarska/?locale2=pl_PL

______________________________________________________________________________

Najnowsze przepisy prawne


- Dz. U. Min. Zd. 2021.71 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2021/71/

- Dz. U. Min. Zd. 2021.74 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2021 r. w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta - http://dziennikmz.mz.gov.pl/GetActPdf.ashx?year=2021&book=0&position=74


***

 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 3244107 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe