Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 10/2020

BIULETYN
INFORMACYJNY

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze
Nr 10/2020

Relacja z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 15 października 2020 r.:

1. Z listy członków skreślono 1 farmaceutę i 1 wpisano.

2 . Wydano pozytywne opinie do wniosków ws. objęcia funkcji kierownika apteki ogólnodostępnej:

1/ „Akademicka” w Zielonej Górze ul. Niecała 2G;
2/ „Dr. Max” w Żarach ul. Przeładunkowa 2.

3. Podsumowanie prac XXIX Zjazdu Sprawozdawczego LOIA.

4. Relacja Prezesa z posiedzenia NRA w dniu 22 września br. oraz z uroczystości Ślubowania i Wręczenia PWZF w dniu 26 września.

5. Sprawy różne:

1/ sprawozdanie ze zdalnego spotkania w sprawie nielegalnego przejmowania aptek – mgr Wojciech Pawłowski;
2/ akcja “Rak nie wybiera” – mgr Agnieszka Stankiewicz;
3/ akcja “Farmaceuci Pacjentom” – kontynuacja;
4/ pismo LWIF w sprawie szkoleń dla farmaceutów z zakresu obowiązującego prawa;
5/ dyżury aptek – problemy, rozwiązania;
6/ "Strategia na rzecz rozwoju aptek" – porozumienie MZ i NIA;
7/ Porozumienie z Ministrem Cyfryzacji w sprawie e-PUAP;
8/ zmiany w budżecie - ubezpieczenie OC dla członków LOIA.

Kolejne posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej odbędzie się w dniu 19 listopada 2020 r. - wnioski do rozpatrzenia prosimy przekazywać najpóźniej do dnia 16 listopada.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Aptekarskiej w 2020 roku

- 19 listopada
- 17 grudnia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej dla członków LOIA !

Okręgowa Rada Aptekarska w Zielonej Górze podjęła w dniu 15 października 2020 r. uchwałę nr VIII/115/2020 w sprawie zawarcia umowy z Mentor S.A. w Toruniu na objęcie ochroną ubezpieczeniową OC wszystkich aktywnych zawodowo członków LOIA. Zawarcie umowy na ubezpieczenie OC jest odpowiedzią na oczekiwania licznej grupy członków naszego samorządu, udzielenia im pomocy i wsparcia, z przeznaczeniem na ten cel części obowiązkowej składki członkowskiej. Udało się to m.in. w związku z oszczędnościami, które w tym roku udało się poczynić i które wynikają również z obecnej sytuacji epidemicznej. Część z Państwa jest ubezpieczona w innych towarzystwach ubezpieczeniowych. W sytuacji, kiedy będzie trzeba skorzystać z takiego ubezpieczenia – należy wybrać jedno z nich.

Z ubezpieczenia będą mogli skorzystać wyłącznie członkowie nie zalegający z zapłatą składek.

Ochrona ubezpieczeniowa biegnie od dnia 1 listopada 2020 r.

Prosimy o pilne uregulowanie zaległych składek i bieżące ich opłacanie!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szkolenia Ciągłe Farmaceutów

Uprzejmie przypominamy, że dobiega końca okres edukacyjny 2015-2020. Prosimy o przesyłanie certyfikatów z ukończonych szkoleń. Biuro izby sukcesywnie wysyła pocztą e-mail wykaz zgłoszonych szkoleń i uzyskanych punktów edukacyjnych.
Umotywowane wnioski o przedłużenie okresu edukacyjnego, należy kierować do Rady Aptekarskiej do końca bieżącego roku.

Przedłużenie szkolenia nie zwalnia z obowiązku rozpoczęcia i realizacji kolejnego okresu edukacyjnego.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt z Prezesem ORA

Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panią mgr farm. Darią Wielogórską-Rutką na numer telefonu 519 853 535.

W dniach 12 i 26 listopada 2020 r. w godz. 11:00-12:30 - pani Prezes zaprasza na dyżur telefoniczny lub osobisty – po wcześniejszym umówieniu się.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalendarium prac LOIA - 2020 r. - Październik

1/ 07.10 – V-ce Prezes J. Oleksa – spotkanie ws. dyżurów w Powiecie Gorzowskim
2/ 08.10. - dyżur Prezesa
3/14.10. – Sekretarz ORA – udział w zdalnym spotkaniu NIA dot. przejęć aptek
4/ 14.10. – Prezes – rozmowy tel. z kandydatami na kierowników i nowymi członkami
5/ 15.10. – zdalne posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej
6/ 15.10. – Ślubowanie i wręczenie PWZF – 5 farm.
7/ 15.10. – Prezes - zdalne spotkanie z kierownikami aptek – Powiat Międzyrzecki
8/ 21.10. – Prawnik LOIA – udział w zdalnym spotkaniu prawników OIA dot. przejęć aptek
9/ 22.10. – Rzecznik i Z-ca – przesłuchanie świadka
10/ 27.10. – Prezes – udział w zdalnym posiedzeniu NRA
11/ 27.10. – dyżur Prawnika - – telefoniczne porady dla członków
12/ 29.10. - dyżur Prezesa
13/ 30.10. - Rzecznik - udział w szkoleniu on-line dla rzeczników oia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Porady prawne dla członków LOIA

Zapraszamy na dyżur porad prawnych adwokat Mai Zawistowskiej w dniu 16 listopada 2020 r. w godz. 10:00 - 13:00 - kontakt telefoniczny.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się na rozmowę - tel. 68 327 09 74.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Facebook LOIA - zachęcamy od odwiedzin i zapoznania się z bieżącymi informacjami.

https://m.facebook.com/lubuskaokregowaizbaaptekarska/?locale2=pl_PL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Najnowsze przepisy prawne

1/ Dz. U. MZ 2020 r. poz. 88 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - ustalonego na dzień 1 listopada 2020 r. - http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2020/88/

2/ Dz. U. MZ 2020 r. poz. 89 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu - ustalonego na dzień 1 listopada 2020 r. - http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2020/89/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2503244 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe