Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
Biuletyn Informacyjny nr 4/2020
BIULETYN
INFORMACYJNY
Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze
Nr 4/2020


Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 16 kwietnia 2020 r.:

W związku z ogłoszonym stanem epidemii, obowiązującym zakazem zgronadzeń oraz nakazem pozostawania w bezpiecznej odległości - Rada Aptekarska obradowała w formie zdalnej, z wykorzystaniem elektonicznego komunikatora. W pierwszej kolejności Rada podjęła uchwałę w sprawie zdalnej formy przebiegu posiedzenia oraz prawomocności uchwał podejmowanychw takim trybie.

1. Na listę członków LOIA wpisano ośmiu farmaceutów i wydano osiem zaświadczeń o Prawie Wykonywania Zawodu Farmaceuty.

2. Wydano pozytywne opinie do wniosków kandydatów ws. objęcia funkcji kierownika aptek ogólnodostępnych:
1/ „Centrum Zdrowia” w Szprotawie ul. Rynek 1;
2/ „Dr. Max” w Krośnie Odrzańskim ul. Poznańska 13A;
3/ „Dr. Max” w Gorzowie Wlkp. ul. Konstytucji 3 Maja 102;
4/ w Przewozie ul. Wojska Polskiego 13;
5/ „Euro-Apteka” w Sulęcinie ul. Poznańska 4;
6/ „Centrum” w Gubinie ul. Chopina 4;
7/ „Peritus” w Zielonej Górze ul. Energetyków 2A.

3. Rada Aptekarska podjęła uchwały w sprawach:
1/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok;
2/ przeznaczenia środków finansowych na cel charytatywny związany z wprowadzonym stanem epidemii - tj. zakup po 50 przyłbic dla szpitali w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze.

4. Sprawy różne:
- propozycja pełnienia dyżurów telefonicznych przez farmaceutów dla pacjentów;
- wysłanie pism do Rad Powiatów w sprawie dostosowania uchwał dot. pracy i dyżurów aptek do obecnych realiów, tj. możliwości aptek i potrzeb pacjentów w czasie stanu epidemii, co miałoby skutkować zawieszeniem lub zniesieniem dyżurów nocnych;
- dyskusja na temat stosowanych i koniecznych zabezpieczeniach w aptekach oraz przestrzeganiu tzw. “godzin seniorskich”;
- e-recepty farmaceutyczne;
- perspektywa pracy Rady Aptekarskiej w nowych warunkach epidemiologicznych.


Kolejne posiedzenie Rady Aptekarskiej odbędzie się w dniu 14 maja 2020 r. - wnioski do rozpatrzenia należy przedłożyć najpóźniej do 8 maja br.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Aptekarskiej w 2020 roku

- 14 maja
- 18 czerwca
- 17 września
- 15 października
- 19 listopada
- 17 grudnia

-----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt z Prezesem ORA

Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panią mgr farm. Darią Wielogórską-Rutką na numer telefonu 519 853 535.

W dniach 7 i 28 maja 2020 r. w godz. 11:00-12:30 - ze względu na obecną sytuację - pani Prezes będzie pełniła dyżur telefoniczny.

Zapraszamy do kontaktu.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Kalendarium prac LOIA - 2020 r.

Kwiecień

1/ 02.04. - dyżur Prezesa

2/ 14-15.04. – Prezes – rozmowy tel. z kandydatami na kierowników i nowymi członkami

3/ 16.04. – zdalne posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej

4/ 27.04. – dyżur Prawnika – telefoniczne porady dla członków

-----------------------------------------------------------------------------------------
Porady prawne dla członków LOIA

Zapraszamy na dyżur porad prawnych adwokat Mai Zawistowskiej w dniu 25 maja 2020 r. w godz. 10:00 - 13:00 - obecnie kontakt telefoniczny.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się na rozmowę - tel. 68 327 09 74.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Facebook LOIA

Uprzejmie informujemy, że strona LOIA na Facebook-u jest ponownie aktywna. Będziemy rozwijać tę formę komunikacji i przekazywać również tą drogą bieżące informacje.

https://m.facebook.com/lubuskaokregowaizbaaptekarska/?locale2=pl_PL
-----------------------------------------------------------------------------------------
Najnowsze przepisy prawne

1/ Dz. U. 2020 poz. 566 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/566

2/ Dz. U. MZ 2020 poz. 27 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej -http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2020/27/

3/ Dz. U. MZ 2020 poz. 28 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta - http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2020/28/

4/ Dz. U. 2020 poz. 574 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 31 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/574

5/ Dz. U. 2020 poz. 577 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/577

6/ Dz. U. 2020 poz. 624 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/624
7/ Dz. U. 2020 poz. 673 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/673

8/ Dz. U. MZ z 2020 r. poz. 32 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - ustalonego na dzień 17 kwietnia 2020 r. - http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2020/32/

9/ Dz. U. z 2020 r. poz. 690 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recep - rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r. - http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/690

10/ Dz. U. 2020 poz. 750 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/750

-----------------------------------------------------------------------------------------
*** 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2361703 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe