Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 2/2020

BIULETYN
INFORMACYJNY
Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze
Nr 2 /2020


Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 20 lutego 2020 r.:

1. Wpisano na listę członków LOIA czterech farmaceutów, skreślono jedną osobę.

2. Wydano trzy zaświadczenia o Prawie Wykonywania Zawodu Farmaceuty.

3. Wydano pozytywne opinie do wniosków kandydatów ws. objęcia funkcji kierownika:

- aptek ogólnodostępnych:

1/ „Rajska” – Świebodzin ul. Sukiennicza 22;

2/ „Ziko Apteka” – Gorzów Wlkp. ul. Kazimierza Wielkiego 86;

- aptek szpitalnych:

3/ SPZOZ - Torzym ul. Wojska Polskiego 52;

4/ SPZOZ – Sulechów ul. Zwycięstwa 1;

5/ Szpital Wojewódzki – Gorzów Wlkp. ul. Dekerta 1;

- hurtowni weterynaryjnej:

6/ „Multi-Wet” - Zielona Góra ul. Miodowa 1.

4. Wydano pozytywną opinię w sprawie sprawowania funkcji opiekuna praktyki studenckiej.

5. Rada Aptekarska podjęła uchwałę w sprawie zwołania XXIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy LOIA w dniu 25.04.2020 r. w Zielonej Górze.

6. Rada podjęła uchwałę o uhonorowaniu czterech aptekarzy - obchodzącym w 2020 roku Jubileusz 50-lecia pracy zawodowej - Medalem LOIA "Zasłużony dla Aptekarstwa Lubuskiego". Medale zostaną wręczone na XXIX Zjeździe Aptekarzy.

7. Sprawy różne:

- organizacja szkoleń zawodowych dla farmaceutów;

- ewentualna organizacja obchodów Jubileuszu 75-lecia Aptekarstwa Polskiego na Ziemiach Zachodnich;

- dyskusja nad poprawkami do budżetu LOIA 2020;

- dyskusja nad rozpoczęciem dzialalności godpodarczej przez LOIA;

- współpraca z LOW NFZ w zakresie udzielania porad farmceutycznych w prowadzonych programach zdrowotnych dla pacjentów.

Kolejne posiedzenie Rady Aptekarskiej planowane jest na dzień 11 marca 2020 r. - wnioski do rozpatrzenia należy przedłożyć najpóźniej do dnia 6 marca br.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Aptekarskiej w 2020 roku

- 11 marca
- 16 kwietnia
- 14 maja
- 18 czerwca
- 17 września
- 15 października
- 19 listopada
- 17 grudniaXXIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Aptekarzy LOIA odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2020 r. w Hotelu „Grape Town” w Zielonej Górze.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt z Prezesem ORA

Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panią mgr farm. Darią Wielogórską-Rutką na numer telefonu 519 853 535.

W dniach 5 i 26 marca 2020 r. w godz. 11:00-12:30 - pani Prezes będzie pełniła dyżur w siedzibie izby.

Zapraszamy do kontaktu osobiście lub telefonicznie.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Kalendarium prac LOIA - 2020 r.

Luty
1/ 11.02. – Rzecznik – przesłuchanie
2/ 13.02. - dyżur Prezesa
3/ 13.02. – Spotkanie kierowników aptek szpitalnych
4/ 18.02. – dyżur Prawnika – porady dla członków
5/ 18.02. – Zespół ds. rękojmi - 6 kandydatów
6/ 18.02. – Bank Santander – spotkanie ws. upoważnienia do konta
7/ 18.02. – Prezes – spotkanie z przedstawicielem NEUCA dot. szkoleń dla farmaceutów
8/ 19.02. – Prezes – zeznania jako świadek na Policji w Żarach ws. członka LOIA
9/ 20.02. – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej
10/ 22.02. – szkolenie dla farmaceutów w Zielonej Górze (Merck )
11/ 26.02. – Prezes – wywiad dla Gazety Lubuskiej ws. masek ochronnych - koronawirus
12/ 27.02. - dyżur Prezesa
13/ 28.02. - szkolenie dla farmaceutów w Zielonej Górze ( Bezpieczny Pacjent )

-----------------------------------------------------------------------------------------

Porady prawne dla członków LOIA

Zapraszamy na dyżur porad prawnych udzielanych przez adwokat Maję Zawistowską.
Dyżur odbędzie się w dniu 19 marca 2020 r. w godzinach 10:00 - 13:00.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się na rozmowę - osobistą lub telefoniczną - tel. 68 327 09 74.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr VIII/31/2020
Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Zielonej Górze
z dnia 20 lutego 2020 r.

w sprawie zwołania XXIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego
Aptekarzy Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

Na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1496) oraz § 3 ust. 9 Regulaminu działania Lubuskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, przyjętego Uchwałą Nr VII/24/2015 z dnia 17 października 2015 r. VII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Aptekarzy Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Okręgowa Rada Aptekarska uchwala, co następuje:

§ 1.
Zwołuje się XXIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Aptekarzy w dniu 25 kwietnia 2020 r.
Miejsce Zjazdu: Hotel „Grape Town” w Zielonej Górze przy al. Wojska Polskiego 79.

Rozpoczęcie Zjazdu:
- godz. 10:00 – I termin,
- godz. 10:15 – II termin.

§ 2.

Organizację Zjazdu, o którym mowa w § 1., zabezpiecza biuro izby aptekarskiej pod kierunkiem Prezesa ORA.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Zgodnie z wyżej przywołanym art. 26 Ustawy o izbach aptekarskich oraz § 3 ust. 9 Regulaminu działania Lubuskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, Okręgowa Rada Aptekarska zwołuje corocznie Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Aptekarzy LOIA oraz zabezpiecza merytorycznie i formalnie prawidłowy przebieg obrad.


-----------------------------------------------------------------------------------------

Najnowsze przepisy prawne

- Dz. U. MZ 2020 r. poz. 9 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - na dzień 15 lutego 2020 r. - treść aktu: http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2020/9/

- Dz. U. MZ 2020 r. poz. 11 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - ustalonego na dzień 1 marca 2020 r. - treść aktu: http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2020/11/

- Dz. U. MZ 2020 r. poz. 12 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu - ustalonego na dzień 1 marca 2020 r. - treść aktu: http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2020/12/


-----------------------------------------------------------------------------------------
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2503261 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe