Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 12/2019

BIULETYN
INFORMACYJNY
Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze
12 /2019Szanowni Państwo!
Koleżanki i Koledzy Farmaceuci!

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
chciałabym życzyć nam wszystkim,
aby radość przepełniła nasze serca,
miłość i pokój królowały przy rodzinnym stole, a
doświadczenie czystego dobra dało nadzieję na przyszłość...
Niech Nowy Rok 2020 będzie łatwiejszy, spokojniejszy,
a zmiany tylko na lepsze!


mgr farm. Daria Wielogórska-Rutka
Prezes ORA


Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 12 grudnia 2019 r.:

1. Skreślenie z listy członków jednego farmaceuty i wpisanie jednej osoby.

2. Rada Aptekarska wydała pozytywne opinie do wniosków kandydatów ws. objęcia funkcji kierownika:

- apteki ogólnodostępnej:

1/ „Korax” w Słońsku ul. 3 Lutego 60;

2/ w Łęknicy ul. Graniczna 8;

3/ „Cefarm 36,6” w Szczecinie ul. Jagiellońska 16a;

4/ „Pod Wagą” we Wschowie ul. Niepodległości 19;

- hurtowni farmaceutycznej:

5/ „Ethifarm” w Swadzimiu ul. Wschodnia 7A.

3. ORA wydała, na wniosek LWIF, pozytywną opinię w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki "Dr. Max" w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Gorczyńskiej 19.

4. Rada wykonała orzeczenie Okręgowego Sądu Aptekarskiego w Zielonej Górze w przedmiocie określenia terminu wykonania kary zawieszenia PWZF.


5. ORA podjęła uchwały w sprawach:

1/ podpisywania uchwał podjętych przez ORA;

2/ wyboru Prezydium ORA;

3/ określenia zasad zwrotu kosztów delegacji członkom organów LOIA;

4/ wynagrodzenia dla Prezesa ORA;

5/ ustalenia harmonogramu posiedzeń ORA w 2020 roku.

6. Sprawy różne.

Kolejne posiedzenie Rady Aptekarskiej planowane jest na dzień 16 stycznia 2020 r. - wnioski do rozpatrzenia należy przedłożyć najpóźniej do dnia 10 stycznia.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Aptekarskiej na rok 2020

1/ 16 stycznia

2/ 20 lutego

3/ 12 marca

4/ 16 kwietnia

5/ 14 maja

6/ 18 czerwca

7/ 17 września

8/ 15 października

9/ 19 listopada

10/ 17 grudnia

- XXIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Aptekarzy LOIA odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2020 r. w Hotelu „Grape Town” w Zielonej Górze.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej

Okręgowa Rada Aptekarska mocą Uchwały nr VIII/11/2019 powołała Prezydium w składzie:

- Prezes – mgr farm. Daria Wielogórska-Rutka

- Zastępca Prezesa – mgr farm. Wojciech Rutkowski

- Zastępca Prezesa – mgr farm. Ewa Łuckiewicz-Borowiec

- Zastępca Prezesa – mgr farm. Jędrzej Oleksa

- Sekretarz – mgr farm. – mgr farm. Wojciech Pawłowski

- Zastępca Sekretarza – mgr farm. Agnieszka Stankiewicz

- Skarbnik – mgr farm. – mgr farm. Barbara Dudziak-Kamyszek

- Zastępca Skarbnika – mgr farm. Kamil Wolf

Członek - mgr farm. Karolina Jańczak

-----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt z Prezesem ORA


Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panią mgr farm. Darią Wielogórską-Rutką na numer telefonu 519 853 535.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 9 stycznia 2020 r. w godz. 10:30 - 12:30 - pani Prezes będzie pełniła dyżur w siedzibie izby.

Zapraszamy do kontaktu osobiście lub telefonicznie.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Kalendarium prac LOIA


Listopad 2019

1/73 – 05.11. – szkolenie z e-recepty w Zielonej Górze

2/74 - 12.11. – Zespół ds. rękojmi - 6 kandydatów

3/75 – 15.11. - Zespół ds. rękojmi – 1 kandydat

4/76 –15.11. – posiedzenie ORA

5/77 – 16.11. – VIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Aptekarzy LOIA w Gronowie

6/78 – 21.11. – spotkanie Rzeczników OZ – przekazanie spraw

7/79 – 21.11. – dyżur Prawnika – porady dla członków

8/80 – 28.11. – posiedzenie Okręgowej Komisji RewizyjnejGrudzień 2019

1/81 – 02.12. – spotkanie Prezesów ORA – przekazanie spraw

2/82 – 05.12. – Prezes – udział w spotkaniu aptekarzy w Żaganiu ws. dyżurów aptek

3/83 – 06.12. - Prezes – udział w spotkaniu aptekarzy w Sulęcinie ws. dyżurów aptek

4/84 – 10.12. – Prezesi ORA – posiedzenie NRA w Warszawie

5/85 – 12.12. – Posiedzenie plenarne Rzecznika OZ i Zastępców

6/86 - 12.12. – Zespół ds. rękojmi - 3 kandydatów

7/87 –12.12. – posiedzenie ORA

8/88 - 17.12. - mgr Wojciech Pawłowski - opracowanie programu informatycznego - przekazanie ankiet do aptek

9/89 – 17.12. – dyżur Prawnika – porady dla członków

10/90 – 18.12. – Prezes – wywiad dla „Gazety Regionalnej” w Żaganiu – sprawa dyżurów

11/91 – 19.12. – Prezes – udział w posiedzeniu Rady LOW NFZ

12/92 – 19.12. – Rzecznik – przesłuchanie 3 świadków

-----------------------------------------------------------------------------------------

Przypominamy o składkach członkowskich!

Przypominamy i prosimy o uregulowanie zaległych składek za 2019 rok!


Polecamy złożenie stałego zlecenia w banku na nr konta: 98 1500 1810 1218 1000 8384 0000.

Wysokość składki członkowskiej:
1/ 70,00 zł. – dla sprawujących funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej, hurtowni farmaceutycznej;
2/ 40,00 zł. – dla sprawujących funkcję kierownika apteki szpitalnej, działu farmacji szpitalnej, inspektora ds. gospodarki lekiem;
3/ 30,00 zł – dla pozostałych farmaceutów.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Porady prawne dla członków LOIA

Zapraszamy na dyżur porad prawnych udzielanych przez adwokat Maję Zawistowską.

Dyżur odbędzie się w dniu 23 stycznia 2020 r. w godzinach 10:00 - 13:00.

Prosimy o wcześniejsze umówienie się na rozmowę - osobistą lub telefoniczną - tel. 68 327 09 74.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Najnowsze przepisy prawne


1/ Dz. U. 2019 r. poz. 2395 - Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 6 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2395/1

2/ Dz. U. MZ 2019 r. poz. 101 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - na dzień 15 grudnia 2019 r.
http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/101/

3/ Dz. U. MZ z 2019 r. poz. 104 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu - na dzień 1 stycznia 2020 r.
http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/104/

-----------------------------------------------------------------------------------------
***


 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 3095098 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe