Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 10/2019

BIULETYN

INFORMACYJNY


Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze

10 / 2019


Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 17 października 2019 r.

1. Na listę czlonków LOIA wpisano dwóch farmaceutów.

2. Z listy członków LOIA skreślono dwóch farmaceutów.

3. Rada Aptekarska wydała pozytywne opinie do wniosków kandydatów na kierowników dot. stwierdzenia rękojmi należytego prowadzenia:
- aptek:
1/ „Zdrojowa” w Zielonej Górze ul. Zdrojowa 2;
2/ szpitalnej w Sulęcinie ul. Witosa 4;
3/ „Przy Szpitalu” w Gubinie ul. Śląska 37A;
4/ „Centrum Leków” w Myśliborzu ul. Warszawska 2a;
5/ „Centrum” w Rakoniewicach ul. Ogrodowa 11;
- hurtowni farmaceutycznej:
6/ „Ethifarm” w Poznaniu ul. Bułgarska 65A.


4. ORA wstrzymała się z wydaniem opinii do wniosku LWIF w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki, do czasu uzyskania dodatkowych wyjaśnień w sprawie.

5. ORA podjęła uchwały w sprawie ustalenia projektu porządku i regulaminu obrad VIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Aptekarzy LOIA - ( tekst uchwał dostępny w zakładce aktualności )

6. Spotkanie z przedstawicielami Towarzystwa Ubezpieczeniowego MENTOR – ubezpieczenia dla aptekarzy.

7. Sprawy różne.


Kolejne posiedzenie Rady Aptekarskiej planowane jest na dzień 15 listopada 2019 r. - wnioski do rozpatrzenia należy przedłożyć najpóźniej do dnia 8 listopada.

-----------------------------------------------------------------------------------------


VIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Aptekarzy
Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze,

Gronów, dnia 16 listopada 2019 r.

Program ramowyObrady -…..............................................................................................................10:00-14:00


- Otwarcie Zjazdu

- Wybór Przewodniczącego Zjazdu i Komisji Zjazdowych

- Sprawozdania organów VII kadencji

- Wybory organów na VIII kadencję

- Wystąpienia Przedstawicieli firm farmaceutycznych

Przerwa - obiad........................................................................................................14:00-15:00Obrady...................................................................................15:00-19:00- Wybory organów na VIII kadencję - c.d.

- Pierwsze posiedzenia organów VIII kadencji

- Dyskusja i wolne wnioski

- Zakończenie ZjazduUroczysta kolacja - ……………………………………………………………...19:00- 01:00


----------------------------------------------------------------------------------------

Przypominamy o składkach członkowskich


Przypominamy i prosimy o uregulowanie zaległych składek!
Polecamy złożenie stałego zlecenia w banku na nr konta: 98 1500 1810 1218 1000 8384 0000.

Wysokość składki członkowskiej:

1/ 70,00 zł. – dla sprawujących funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej, hurtowni farmaceutycznej;

2/ 40,00 zł. – dla sprawujących funkcję kierownika apteki szpitalnej, działu farmacji szpitalnej, inspektora ds. gospodarki lekiem;

3/ 30,00 zł – dla pozostałych farmaceutów.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Porady prawne dla członków LOIA


Zapraszamy na dyżur porad prawnych udzielanych przez adwokat Maję Zawistowską.

Dyżur odbędzie się w dniu 21 listopada 2019 r. w godzinach 10:00 - 13:00.

Prosimy o wcześniejsze umówienie się na rozmowę - osobistą lub telefoniczną - tel. 68 327 09 74.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Najnowsze przepisy prawne

1/ Dz. U. RP 2019 r. poz. 1905 - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1905

2/ Dz. U. RP 2019 r. poz. 1971 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1971/1

3/ Dz. U. MZ 2019 r. poz. 88 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - ustalonego na dzień 1 listopada 2019 r.
http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/88/

4/ Dz. U. MZ 2019 r. poz. 89 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu - ustalonego na dzień 1 listopada 2019 r.
http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/89/
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 3244087 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe