Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 7/2019


BIULETYN

INFORMACYJNY


Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze

7 / 2019


Z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 9 lipca 2019 r.

1. Na listę członków LOIA wpisano 3 farmaceutów, skreślono 1 osobę.

2. Rada Aptekarska wydała pozytywne opinie do wniosków kandydatów na kierowników o stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia aptek:

1/ „Dr. Max” w Gorzowie Wlkp. ul. Marcinkowskiego 8;

2/ „Millenium” w Słubicach ul. Mickiewicza 5;

3/ „Pod Temidą” w Gorzowie Wlkp. ul. Mieszka I 45;

4/ „Pharmaland” w Zielonej Górze ul. Szosa Kisielińska 22;

5/ „Dr. Max” w Gorzowie Wlkp. ul. Pomorska 1;

6/ "Strywald na Manhattanie" w Gorzowie Wlkp. ul. Szarych Szeregów 38.

3. Sprawy różne.

Dwóch farmaceutów złożyło ślubowanie i odebrało dokument "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty".

Kolejne posiedzenie Prezydium ORA planowane jest na dzień 13 sierpnia 2019 r. - wnioski do rozpatrzenia należy przedłożyć najpóźniej do dnia 9 sierpnia.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Rejonowe zebrania wyborcze Delegatów na VIII kadencję LOIA


Uprzejmie informujemy, że

- Zebranie wyborcze Rejonu Sulęcińskiego w dniu 4 lipca 2019 r. - nie odbyło się, z powodu zbyt małej frekwencji członków. Zebranie zostanie powtórzone w miesiącu wrześniu.

- Zebranie wyborcze Rejonu Słubickiego planowane jest na dzień 5 września 2019 r. o godz. 16:00, w Restauracji "Anka" przy Placu Przyjaźni 7 w Słubicach.


Gorąco zachęcamy do udziału w zebraniach i wyboru Swoich Przedstawicieli.

Uprzejmie prosimy Organizatorów zebrań wyborczych, o przekazanie do biura LOIA wszystkich protokołów i materiałów.

----------------------------------------------------------------------------------------

Projekt Ustawy o zawodzie farmaceuty

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Uprzejmie proszę o przesyłanie do Izby Aptekarskiej do dnia 29.07.2019 r. pocztą email, wszelkich uwag i propozycji do przesłanego wcześniej projektu Ustawy o zawodzie farmaceuty.

Z poważaniem
mgr farm. Ryszard Kiedrowski
Prezes
Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Zielonej Górze

----------------------------------------------------------------------------------------

Spotkanie aptekarzy z p. Markiem Astem Posłem na Sejm RP

Spotkanie z Posłem odbyło się we Wschowie w dniu 23 lipca 2019 r., z inicjatywy mgr farm. Grażyny Kasprzyk ze Wschowy.
Spotkanie miało kameralny charakter, wzięło w nim udział pięciu farmaceutów, członków LOIA. Podczas spotkania przedstawiono i omówiono najważniejsze sprawy zawodowe, m. in.:
- Ustawę o zawodzie farmaceuty;
- opiekę farmaceutyczną;
- politykę lekową państwa w kontekście brakujących leków;
- sytuację ekonomiczną aptek prywatnych.

Spotkanie uważa się za bardzo owocne i korzystne w kwestii uzyskania poparcia dla przyjęcia ustawy.

LOIA poleca organizację takich spotkań z posłami w lokalnych okręgach lub wizyty na stałych dyżurach.
Każda inicjatywa będzie cenna dla osiagnięcia wspólnego celu.

-----------------------------------------------------------------------------------------


Przypominamy o uregulowaniu składek członkowskich
za pierwsze półrocze 2019 roku

Przypominamy i prosimy o uregulowanie zaległych składek - biuro izby wysyła pocztą email indywidualne pisma w sprawie.
Farmaceuci, którzy mają zaległość powyżej 6 miesięcy - otrzymują WEZWANIA do zapłaty należności.

-----------------------------------------------------------------------------------------


Zmiana agenta ubezpieczeniowego w TW Allianz

ubezpieczenie grupowe i OC


Witam,

Informuję, że zostałem wyznaczony do obsługi polisy ubezpieczenia grupowego Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej – polisa nr: 750/0004016

Jest to związane z tym, że po ciężkiej chorobie zmarł Państwa agent obsługujący a nasz kolega pan Zbigniew Mańkowski.

Z tego powodu konieczna była też zmiana konta, na które wpłacacie Państwo składki, wysokość składek i terminy wpłat nie ulegają zmianie.

Bardzo proszę o wpłatę już na nowe konto składek za sierpień!!!

Nr konta do wpłat w ING Bank: 88 1050 1911 1000 0097 1630 8540

Tytuł wpłaty: polisa 750/0004016

Właściciel konta – Andrzej Tutko

Postaram się dołożyć wszelkich starań aby Państwa polisa była obsługiwana bardzo dobrze,

Proszę również o kontakt ze mną w sprawie innych ubezpieczeń, które zawieraliście u pana Zbyszka lub potrzebujecie oferty na inne ubezpieczenia.

Andrzej Tutko tel. 604 427 028

Specjalista Ubezpieczeń Życiowych

mail: andrzej.tutko@port.allianz.pl

www.allianz.pl

Oddział Allianz w Gorzowie Wlkp.

ul. Ignacego Mościckiego 6

66-400 Gorzów Wielkopolski

-----------------------------------------------------------------------------------------


Porady prawne dla członków LOIA

Zapraszamy na dyżur porad prawnych udzielanych przez adwokat Maję Zawistowską.

Dyżur odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2019 r. w godzinach 10:00 - 13:00.

Prosimy o wcześniejsze umówienie się na rozmowę - osobistą lub telefoniczną - tel. 68 327 09 74.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Najnowsze przepisy prawne


1/ Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2019 r. poz. 50 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - ustalonego na dzień 1 lipca 2019 r.

http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/50/

2/ Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2019 r. poz. 51 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu - ustalonego na dzień 1 lipca 2019 r.
http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/51/

3/ Dziennik Ustaw RP z dnia 5 lipca 2019 poz. 1253 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1253

4/ Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2019 poz. 54 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – ustalonego na dzień 15 lipca 2019 r.
http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/54/

-----------------------------------------------------------------------------------------
***
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 3244083 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe