Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 6/2019
BIULETYN

INFORMACYJNY


Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze

6 / 2019


Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 13 czerwca 2019 r.:

1. Rada Aptekarska wydała pozytywne opinie do wniosków kandydatów na kierowników o stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia aptek:

1/ „Dr. Max” w Gorzowie Wlkp. ul. Górczyńska 19;
2/ „Nasza” w Gubinie ul. Kossaka 1;

2. ORA pozytywnie zaopiniowała kandydatury trzech farmaceutów na opiekunów 6-miesięcznych praktyk studenckich.

3. W posiedzeniu wziął udział mgr Adam Chojnacki - Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, który omówił m. in.:
- sprawę sprzedaży leków na fakturę do podmiotów takich jak DPS i innych - bez wydania formalnego komunikatu w sprawie;
- problem odwróconego łańcucha dystrybucji produtów leczniczych;
- kwestię bezwzględnego utrzymania w aptekach właściwej temperatury pomieszczeń w których znajdują się leki - maksymalnie do 25 stopni C ( powyżej tej temp. leki nadają się do utylizacji ), z wyłączeniem leków których charakterystyka przewiduje niższe temperatury przechowywania;

- problemy aptek szpitalnych.

4. Sprawy różne.

Trzech farmaceutów złożyło ślubowanie i odebrało dokument "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty".

W dniu 9 lipca 2019 r. odbędzie się posiedzenie Prezydium ORA - wnioski do rozpatrzenia należy przedłożyć najpóźniej do dnia 5 lipca.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Rejonowe zebrania wyborcze Delegatów na VIII kadencję LOIA


Uprzejmie informujemy, że w Rejonach Wyborczych: Sulechowskim, Żagańskim, Zielonogórskim, Nowosolsko - Wschowskim, Międzyrzeckim, Świebodzińskim, Żarskim, Gorzowskim, Strzelecko - Drezdeneckim i Krośnieńskim - zebrania wyborcze już się odbyły i wyłoniono nowych Delegatów.

- Zebranie wyborcze Rejonu Sulęcińskiego odbędzie się w dniu 4 lipca 2019 r. o godz. 12:45 w Restauracji "Hetman" w Sulęcinie przy ul. S. Żeromskiego 72.

- Zebranie wyborcze Rejonu Słubickiego planowane jest w miesiącu wrześniu.

Gorąco zachęcamy do udziału w zebraniach i wyboru Swoich Przedstawicieli.

-----------------------------------------------------------------------------------------


Przypominamy o uregulowaniu składek członkowskich
za pierwsze półrocze 2019 roku


Przypominamy i prosimy o uregulowanie zaległych składek - biuro izby już wysyła pocztą email indywidualne pisma w sprawie.
Farmaceuci, którzy mają zaległość powyżej 6 miesięcy - otrzymają WEZWANIA do zapłaty należności.

-----------------------------------------------------------------------------------------


Porady prawne dla członków LOIA


Zapraszamy na dyżur porad prawnych udzielanych przez adwokat Maję Zawistowską.

Dyżur odbędzie się w dniu 16 lipca 2019 r. w godzinach 10:00 - 13:00.

Prosimy o wcześniejsze umówienie się na rozmowę - osobistą lub telefoniczną - tel. 68 327 09 74.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Najnowsze przepisy prawne


1/ Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2019 r. poz. 44 - Obwieszczenie z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - według stanu na dzień 1 stycznia 2019 r. - http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/44/

2/ Dziennik Ustawa RP 2019 r. poz. 1096 - Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw - http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1096/1

3/ Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 lipca 2019 r. - https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-lipca-2019-r
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 3244108 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe