Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 5/2019
BIULETYN

INFORMACYJNY


Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze

5 / 2019


Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 16 maja 2019 r.

1. ORA wpisała na listę członków dwóch farmaceutów i wydała dwa prawa wykonywania zawodu.

2. Rada Aptekarska wydała pozytywne opinie do wniosków kandydatów na kierowników o stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia aptek:

1/ „LFH-Morelowa” w Zielonej Górze ul. Morelowa 34;
2/ „Strywald przy Orbi” w Gorzowie Wlkp. ul. Marcinkowskiego 90 A;
3/ „Apteka z Misiem” w Żarach ul. Śródmiejska 25;
4/ „Centrum Zdrowia" w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 115;
5/ „Zdrowie” w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Kolejowa 15a;
6/ „Dbam o Zdrowie” w Słubicach ul. A. Asnyka 15 A;
7/ „Linea Vita” w Kostrzynie ul. Żeglarska 1;
8/ apteka szpitalna ZOZ w Nowej Soli ul. Chałubińskiego 7;
9/ „Słoneczna” w Pępowie Pl. Cyryla Ratajskiego 7.

3. ORA pozytywnie zaopiniowała kandydatury trzech farmaceutów na opiekunów 6-miesięcznych praktyk studenckich.

4. Sprawy różne.

Pięciu farmaceutów złożyło ślubowanie i odebrało dokumenty prawa wykonywania zawodu.

Kolejne posiedzenie ORA planowane jest na dzień 13 czerwca 2019 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Rejonowe zebrania wyborcze na Delegatów VIII kadecnji LOIA


1/ Zebranie wyborcze Rejonu Sulechowskiego odbyło się w dniu 28 maja 2019 r. o godz. 18:30 w Kawiarni "Coffee Toffee" w Sulechowie na Osiedlu Nadodrzańskim 3c.

2/ Zebranie wyborcze Rejonu Żagańskiego odbyło się w dniu 29 maja 2019 r. o godz. 20:00 w Pensjonacie "Bartosz" w Żaganiu przy ul. Żarskiej 46.


3/ Zebranie wyborcze Rejonu Zielonogórskiego odbędzie się w dniu 5 czerwca 2019 r. o godz. 10:30 w Restauracji " Kasyno 434" w Zielonej Górze przy ul. Chrobrego 35/41.


4/ Zebranie wyborcze Rejonu Nowosolsko - Wschowskiego odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 r. o godz. 19:00 w Restauracji "Retro" w Nowej Soli przy ul. Józefa Piłsudskiego 7.Gorąco zachęcamy do udziału w zebraniach i wyboru Swoich Przedstawicieli.


----------------------------------------------------------------------------------------

K O M U N I K A T
Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Zielonej Górze


W związku z upływem VII kadencji działalności organów Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Zielonej Górze i zbliżającymi się nowymi wyborami, Okręgowa Rada Aptekarska w Zielonej Górze na posiedzeniu w dniu 14 marca 2019 r. podjęła uchwałę Nr VII/39/2019 o przyjęcia Regulaminu wyborów delegatów na VIII Kadencję LOIA, ustalenia ogólnej liczby delegatów, liczby delegatów wybieranych w poszczególnych rejonach wyborczych oraz osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie zebrań wyborczych.

Celem rejonowych zebrań wyborczych jest wybór delegatów - reprezentantów lokalnego środowiska aptekarskiego, którzy powołają członków do nowych organów VIII Kadencji LOIA.

Osoby organizujące zebrania rejonowe są odpowiedzialne za prawidłowe przeprowadzenie wyborów i przekazanie list wybranych Delegatów, w terminie do dnia 30 września 2019 r.

Informacje o terminie i miejscu rejonowych zebrań wyborczych będą przekazywane do aptek pocztą email.

Wybory organów odbędą się na VIII Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczo - Wyborczym Aptekarzy LOIA, który planowanych jest w dniach 16 - 17 listopada 2019 r., w Hotelu „Bukowy Dworek” w Gronowie k/ Łagowa.

Apelujemy o udział w wyborach!


Okręgowa Rada Aptekarska
w Zielonej Górze
-----------------------------------------------------------------------------------------

Porady prawne dla członków LOIA


Zapraszamy na dyżur porad prawnych udzielanych przez adwokat Maję Zawistowską.

Dyżur odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019 r. w godzinach 10:00 - 13:00.

Prosimy o wcześniejsze umówienie się na rozmowę - osobistą lub telefoniczną - tel. 68 327 09 74.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Najnowsze przepisy prawne


1/ Dz. U. Ministra Zdrowia 2019 r. poz. 38 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - ustalony na dzień 1 maja 2019 r.

http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/38/

2/ Dz. U. Ministra Zdrowia 2019 r. poz. 39 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu - ustalony na dzień 1 maja 2019 r.
http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/39/
3 / Dz. U. RP 2019 r. poz. 852 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/852/1

4/ Dz. U. Ministra Zdrowia 2019 poz. 40 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – ustalony na dzień 15 maja 2019 r.

http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/40/

5/ Dz . U. RP 2019 r. poz. 959 - Ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/959/1

-----------------------------------------------------------------------------------------
*** 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 3244127 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe