Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 4/2019


BIULETYN

INFORMACYJNY


Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze

4 / 2019


Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 11 kwietnia 2019 r.

1. ORA wpisała na listę członków 12 farmaceutów i wydała 9 praw wykonywania zawodu.

2. Rada Aptekarska wydała pozytywne opinie do wniosków kierowników o stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia aptek:

1/ „Przy Targowej” w Zbąszynku ul. Targowa 1;
2/ „Prima” w Zielonej Górze ul. Kraljevska 7F;
3/ „Prima” w Słubicach ul. Kościuszki 3a;
4/ „Lub-Farm” w Sulęcinie ul. Kościuszki 3a;
5/ „Hipokrates” w Gorzowie Wlkp. ul. D. Siedzikówny – Inki 19A/H4;
6/ „LFH- Okulickiego” w Zielonej Górze ul. Okulickiego 37;
7/ „Rajska” w Świebodzinie ul. Sukiennicza 22.

3. ORA pozytywnie zaopiniowała kandydatury dwóch farmaceutów na opiekunów praktyk studenckich oraz wydała jedną negatywną opinię w sprawie.

4. Na wniosek LWIF Rada Aptekarska wydała pozytywną opinię w sprawie udzielenia farmaceucie zezwolenia na uruchomienie apteki „Orion” w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Konopnickiej 3/2.

5. Sprawy różne.

Kolejne posiedzenie ORA planowane jest na dzień 16 maja 2019 r.

Rozmowy z kandydatami na kierowników aptek zaplaniowane są na dzień 13 maja 2019 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------

K O M U N I K A T
Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Zielonej Górze


W związku z upływem VII kadencji działalności organów Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Zielonej Górze i zbliżającymi się nowymi wyborami, Okręgowa Rada Aptekarska w Zielonej Górze na posiedzeniu w dniu 14 marca 2019 r. podjęła uchwałę Nr VII/39/2019 o przyjęcia Regulaminu wyborów delegatów na VIII Kadencję LOIA, ustalenia ogólnej liczby delegatów, liczby delegatów wybieranych w poszczególnych rejonach wyborczych oraz osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie zebrań wyborczych.

Celem rejonowych zebrań wyborczych jest wybór delegatów - reprezentantów lokalnego środowiska aptekarskiego, którzy powołają członków do nowych organów VIII Kadencji LOIA.

Osoby organizujące zebrania rejonowe są odpowiedzialne za prawidłowe przeprowadzenie wyborów i przekazanie list wybranych Delegatów, w terminie do dnia 30 września 2019 r.

Informacje o terminie i miejscu rejonowych zebrań wyborczych będą przekazywane do aptek pocztą email.

Wybory organów odbędą się na VIII Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczo - Wyborczym Aptekarzy LOIA, który planowanych jest w dniach 16 - 17 listopada 2019 r., w Hotelu „Bukowy Dworek” w Gronowie k/ Łagowa.


Apelujemy o udział w wyborach!Okręgowa Rada Aptekarska
w Zielonej Górze
-----------------------------------------------------------------------------------------
Porady prawne dla członków LOIAZapraszamy na dyżur porad prawnych udzielanych przez adwokat Maję Zawistowską.

Dyżur odbędzie się w dniu 20 maja 2019 r., w godzinach 10:00 - 13:00.

Prosimy o wcześniejsze umówienie się na rozmowę - osobistą lub telefoniczną - tel. 68 327 09 74.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Najnowsze przepisy prawne


1/ Dz. U. RP 2019 r. poz. 582 - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/582/1

2/ Dz. U. RP 2019 r. poz. 718 - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/718

3/ Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 maja 2019 r.
https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-maja-2019-r

4/ Dz. U. RP 2019 r. poz. 784 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/784/1
-----------------------------------------------------------------------------------------
***


 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 3244103 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe