Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 3/2019
BIULETYN


INFORMACYJNY

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

w Zielonej Górze


3 / 2019

Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 14 marca 2019 r.

1. ORA wydała pozytywne opinie do wniosków o stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia aptek:
1/ „LFH - Okulickiego” w Zielonej Górze ul. Okulickiego 37;
2/ „Wega” w Żarach ul. Okrzei 9;

3/ „Orion” w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Konopnickiej 3/2 - nowa jednostka;

4/„Dr. Max” w Gorzowie Wlkp. ul. Fredry 10A;

5/ „Dbam o Zdrowie” w Zielonej Górze ul. Dworcowa 18;

6/ „Jedynka” w Słubicach Pl. Przyjaźni 18;

7/ „Mandragora” w Gryfinie ul. Krasińskiego 89;

oraz Hurtowni Farmaceutycznej „Gaza” w Zielonej Górze ul. Kręta 5.


2. ORA pozytywnie zaopiniowała kandydaturę jednego farmaceuty na opiekuna praktyki studenckiej.


3. Uchwałą ORA Nr VII/37/2019 przyjęte zostało sprawozdanie finansowe LOIA za 2018 rok.

Sprawozdanie zostanie przedstawione na XXVIII Zjeździe Aptekarzy.


4. W związku z długoletnią, nienaganną pracą w zawodzie aptekarza i obchodzonym w 2019 roku Jubileuszem 50- lecia pracy zawodowej,

ORA postanowiła uhonorować Medalem „Zasłużony dla Aptekarstwa Lubuskiego” aktywnych zawodowo pięciu członków samorządu.

Medale zostaną wręczone na XXVIII Zjeździe Aptekarzy.


5. ORA podjęła działania związane z tegorocznymi wyborami do organów LOIA VIII Kadencji.

W pierwszej kolejności odbędą się Wybory Rejonowe na Delegatów VIII kadencji.

ORA przyjęła Uchwałę o regulaminie wyborów, określeniu ilości delegatów w rejonach i wybraniu osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie zebrań wyborczych.


6. Sprawy różne.


Kolejne posiedzenie ORA planowane jest na dzień 11 kwietnia 2019 r.

Wnioski do rozpatrzenia należy przedłożyć najpóźniej w terminie do dnia 8 kwietnia br.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Podziękowanie za pomoc!


Okręgowa Rada Aptekarska w Zielonej Górze składa serdeczne podziękowanie panu mgr farm. Wojciechowi Pawłowskiemu
za wykonanie dla członków naszego samorządu opracowania, które ujednolica treść rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept
oraz łączy z zapisami Ustawy - Prawo farmaceutyczne.


-----------------------------------------------------------------------------------------

Upublicznienie pracy specjalizacyjnej

Na prośbę pana mgr farm. Wojciecha Pawłowskiego wskazujemy link do opracowania pod tytułem "Bezpieczeństwo stosowania menachinonu", napisanego w ramach odbywanego kursu specjalizacyjnego z dziedziny farmacji aptecznej:


http://blackue.net/opracowania/k2/witamina-k2.pdf


Zachęcamy do lektury.


-----------------------------------------------------------------------------------------


Materiały ze szkoleń dotyczących wdrożenia eRecepty

( prezentacja mgr Marka Tomków przedstawiona podczas szkoleń w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze oraz prezentacja mgr Mariana Witkowskiego):

Marek Tomkówudostępnił(a) tę prezentację:

E-RECEPTA CSIOZ 2018-12-09.pptx

Sender's profile photo


Otwórz


Dzięki Dyskowi Google wszystkie Twoje pliki są dostępne na każdym urządzeniu.
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Logo usługi Dysk Google

Kliknij, aby pobrać

E-recepta final 2019 MW.pdf
128,8 MB


-----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr VII/ 39 /2019
Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Zielonej Górze

z dnia 14 marca 2019 r.w sprawie przyjęcia Regulaminu wyborów delegatów VIII Kadencji Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, ustalenia ogólnej liczby delegatów, liczby delegatów wybieranych w poszczególnych rejonach wyborczych
oraz osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie zebrań wyborczych


Na podstawie art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1496), stosownie do § 3 pkt. 14 Regulaminu działania Lubuskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej przyjętego uchwałą VII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo- Wyborczego Aptekarzy LOIA nr VII/24/2015 z dnia 17 października 2015 r., Okręgowa Rada Aptekarska uchwala, co następuje:


§ 1.


Przyjmuje się Regulamin wyborów delegatów VIII Kadencji LOIA.

Regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2.


Ustala się ogólną liczbę delegatów na: 64.

Wykaz rejonów, ze wskazaniem ilości członków w rejonie, liczby delegatów do wyboru oraz osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie zebrań wyborczych, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3.


Koszty organizacji zebrań wyborczych pokrywa Izba Aptekarska.


§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UzasadnieniePodjęcie uchwały stanowi realizację ustawowego obowiązku Okręgowej Rady Aptekarskiej, stosownie do przepisu art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1496), który stanowi: Delegatów wybiera się i odwołuje na zebraniach zwoływanych w poszczególnych rejonach, obejmujących część obszaru działania izby. Zasady podziału izby na rejony ustala okręgowa rada aptekarska.

Przy wskazaniu ogólnej liczby delegatów VIII kadencji LOIA na 64 osoby, przyjęto przelicznik: 1 delegat przypada na 10 członków izby. Na dzień 14 marca 2019 r. na liście członków LOIA jest wpisanych 639 członków. Tę samą zasadę przyjęto przy określaniu liczby delegatów do wyboru w poszczególnych rejonach wyborczych.


---------------------------------------------------------------------------------- ------

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/39/2019 Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 14 marca 2019 r.


Regulaminu wyboru delegatów VIII Kadencji

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

w Zielonej Górze


§ 1.


1. Okręgowa Rada Aptekarska ( w dalszej części stosowany będzie skrót ORA) dokonuje podziału województwa lubuskiego na 12 rejonów wyborczych:


Gorzowski ( Baczyna, Bogdaniec, Deszczno, Gorzów Wlkp., Jenin, Kłodawa, Kostrzyn, Witnica )
Krośnieński ( Gubin, Krosno Odrz.)
Międzyrzecki ( Międzyrzecz, Przytoczna, Pszczew, Skwierzyna, Trzciel)
Nowosolski ( Bytom Odrz., Kożuchów, Nowa Sól, Nowe Miasteczko, Sława, Szlichtyngowa, Wschowa)
Słubicki ( Cybinka, Ośno Lub., Rzepin, Słubice)
Strzelecko – Drezdenecki (Dobiegniew, Drezdenko, Strzelce Kraj., Zwierzyń)
Sulechowski ( Babimost, Kargowa, Sulechów)
Sulęciński ( Lubniewice, Krzeszyce, Słońsk, Sulęcin, Torzym)
Świebodziński ( Cibórz, Świebodzin, Zbąszynek)
Zielonogórski ( Czerwieńsk, Nowogród Bobrz., Racula, Zielona Góra)
Żagański (Gozdnica, Iłowa, Małomice, Niegosławice, Szprotawa, Żagań)
Żarski ( Brody - Zasieki, Jasień, Lubsko, Łęknica, Przewóz, Tuplice, Żary)

§ 2.Zebrania rejonowe organizują z ramienia ORA osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie i prawidłowy przebieg zebrania. O terminie, miejscu i celu zebrania rejonowego farmaceuci danego rejonu powinni być powiadomieni co najmniej 14 dni wcześniej.


§ 3.


1. W pierwszej kolejności dokonuje się wyboru przewodniczącego zebrania i sekretarza, w głosowaniu jawnym. Sekretarz sporządza protokół z przebiegu zebrania.

2. Zebranie odbywa się w pierwszym terminie, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków okręgowej izby aptekarskiej z danego rejonu.

3. Jeżeli na zebraniu nie ma wymaganej połowy członków izby, przewodniczący zebrania po 15 minutach zwołuje zebranie w tzw. drugim terminie, które odbywa się niezależnie od liczby obecnych członków z danego rejonu.

4. Liczbę uczestników zebrania ustala się na podstawie listy obecności.

5. Członkowie izby uczestniczą w zebraniu rejonowym osobiście.

6. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby z danego rejonu z wyłączeniem farmaceutów, którym zawieszono prawo wykonywania zawodu.

§ 4.


1. Przewodniczący zebrania zarządza wybór komisji:

- skrutacyjnej – 2 osoby,

- wyborczej – 2 osoby.

2. Komisja skrutacyjna weryfikuje listę obecności, dokonuje zliczenia głosów z zebranych kart wyborczych, sporządza protokół.

Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach na delegatów.

3. Komisja wyborcza czuwa nad prawidłowym przebiegiem wyborów, przedstawiania kandydatów. Komisja sporządza karty wyborcze oraz objaśnia zasady głosowania. Komisja sporządza protokół.


§ 5.


1. Kandydatów na delegatów członkowie zebrania zgłaszają ustnie, przedstawiając się i podając imię i nazwisko kandydata.

2. Zgłoszony kandydat obowiązany jest ustnie oświadczyć, że wyraża zgodę na kandydowanie.

3. Uczestnicy zebrania, przed głosowaniem, mają prawo zadawania pytań kandydatom na delegatów.


§ 6.


1. Nazwiska kandydatów umieszcza się na kartach do głosowania w porządku alfabetycznym.

2. Karty do głosowania, opatrzone pieczątką okręgowej izby aptekarskiej, powinny zawierać informację o wymaganej minimalnej liczbie skreśleń, aby głos był ważny.

3. Głosowanie na kandydatów odbywa się przez skreślenie na karcie do głosowania nazwisk tych kandydatów, na których głosujący nie chce oddać głosu.

4. Głos jest nieważny gdy ilość skreśleń jest mniejsza od określonej na karcie do głosowania lub gdy na karcie zostały poczynione dodatkowe adnotacje.

5. Oddanie głosu następuje przez osobiste wrzucenie karty do głosowania do urny wyborczej.

6. Delegatami na okręgowy zjazd zostają wybrani ci kandydaci, którzy uzyskali najwięcej, ważnie oddanych głosów.


§ 7.


1. Głosowanie zarządza oraz jego wyniki ogłasza przewodniczący zebrania.

2. Wyniki wyborów umieszcza się w protokole, który musi zawierać:

1) liczbę członków izby z danego rejonu uprawnionych do głosowania;

2) liczbę uczestników zebrania, którzy wzięli udział w głosowaniu;

3) liczbę oddanych głosów ważnych i nieważnych oraz liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów;

4) imiona i nazwiska wybranych delegatów.

3. Protokół podpisują przewodniczący, sekretarz i członkowie komisji skrutacyjnej.


§ 8.


Po zakończeniu zebrania, przewodniczący przekazuje niezwłocznie całą dokumentację do siedziby Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Zielonej Górze.


§ 9.


1. Mandat delegata trwa 4 lata.

2. Delegat przestaje pełnić swoje funkcje przed upływem kadencji jedynie w przypadku:

1) śmierci;

2) skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Aptekarskiej;

3) zrzeczenia się mandatu;

4) odwołania przez farmaceutów tego rejonu, z którego został wybrany;

5) ukarania prawomocnym orzeczeniem sądu aptekarskiego na kary określone w art. 46 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o izbach aptekarskich;

6) skazania prawomocnym wyrokiem na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu farmaceuty.§ 10.


1. Zrzeczenie się funkcji delegata musi być uzasadnione i złożone na piśmie skierowanym do właściwej miejscowo okręgowej rady aptekarskiej.

2. Odwołanie delegata może nastąpić jedynie w trybie określonym w Rozdziale III Regulaminu dotyczącego wyborów organów samorządu aptekarskiego oraz trybu odwoływania tych organów i ich członków.


§ 11.


1. Wybory uzupełniające delegata lub delegatów na okręgowy zjazd aptekarzy ogłasza okręgowa rada aptekarska w przypadku otrzymania informacji:

1) o wygaśnięciu mandatu;

2) o odwołaniu delegata.

2. Wybory, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się podczas najbliższego rejonowego zebrania farmaceutów.


§ 12.


Niniejszy regulamin może być zmieniony w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.


§ 13.Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.


----------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII/39/2019 z dnia 14 marca 2019 r.
Wybory Delegatów VIII Kadencji

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

w Zielonej Górze

Rejony Wyborcze

Rejon Wyborczy Ilość członków w rejonie: Liczba delegatów do wyboru:

(….) – nieaktywni
1. Gorzowski: mgr Jędrzej Oleksa ( farmaceuci odpowiedzialni za organizację

- Baczyna - 1 zebrania wyborczego )

- Bogdaniec - 1

- Deszczno - 2

- Gorzów Wlkp. - 122 ( 20 )

- Jenin - 2 ( 1 )

- Kłodawa - 2

- Kostrzyn - 9 (1 )

- Witnica - 4

razem: 143 15


2. Krośnieński: mgr Wojciech Rutkowski

- Gubin - 13

- Krosno Odrzańskie - 12

razem: 25 3

3. Międzyrzecki: mgr Agnieszka Romaneczko

- Międzyrzecz - 19 ( 4 )

- Przytoczna - 1

- Pszczew - 1

- Skwierzyna - 9

- Trzciel - 1

razem: 31 3

4. Nowosolski: mgr Zyta Derewlanko - Chomiak

- Bytom Odrzański - 1

- Kożuchów - 6 ( 1 )

- Nowa Sól - 36 ( 3 )

- Nowe Miasteczko - 2

- Sława - 5

- Szlichtyngowa - 1

- Wschowa - 7

razem: 58 6

5. Słubicki: mgr Dariusz Kopeć

- Cybinka - 4

- Ośno Lubuskie - 3

- Rzepin - 5

- Słubice - 19

razem: 31 3

6. Strzelecko- Drezdenecki: dr Krystyna Kowal – Szóstak

- Dobiegniew - 3

- Drezdenko - 10 ( 1 )

- Strzelce Krajeńskie - 7

- Zwierzyń - 1

razem: 21 2
7. Sulechowski: mgr Grażyna Bednarek

- Babimost - 5

- Kargowa - 2

- Sulechów - 15 ( 1 )

razem: 22 2
8. Sulęciński: mgr Grażyna Andrzejak - Ignatowicz

- Lubniewice - 2

- Krzeszyce - 1

- Słońsk - 1

- Sulęcin - 14 ( 4 )

- Torzym - 5

razem: 23 2
9. Świebodziński: mgr Barbara Dudziak - Kamyszek

- Cibórz - 1

- Świebodzin - 19 ( 2 )

- Zbąszynek - 3

razem: 23 2

10. Zielonogórski: mgr Ewa Łuckiewicz - Borowiec

- Czerwieńsk - 1

- Nowogród Bobrz. – 4 ( 1 )

- Racula - 1

- Zielona Góra - 143 ( 23 )

razem: 149 15


11. Żagański: mgr Helena Pawłowska

- Gozdnica - 2

- Iłowa - 2

- Małomice - 3 ( 1 )

- Niegosławice - 1

- Szprotawa - 12

- Żagań - 28 ( 4 )

razem: 48 5


12. Żarski: mgr Daria Wielogórska - Rutka

- Jasień - 2

- Lubsko - 8

- Łęknica - 5

- Przewóz - 3

- Tuplice - 1

- Zasieki - 1

- Żary - 39


razem: 59 6

ogółem: 633 członków 64 delegatów- 1 delegat przypada na 10 członków = 64 delegatów

- ilość członków na dzień 14.03.2019 r. – 639 ( 6 osób mieszka poza woj. lubuskim )


-----------------------------------------------------------------------------------------

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne


Zachęcamy farmaceutów zrzeszonych w LOIA do wsparcia Lubuskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Zielonej Górze, do przekształcenia go z Koła w Oddział PTF i wykorzystania potencjału przy organizacji szkoleń zawodowych.


Z powodu ograniczonej liczby członków Lubuski PTF został ograniczony do Koła przy Oddziale Dolnośląskiego PTF.

Dla reaktywacji Lubuskiego Odziału PTF konieczne jest wsparcie. Apelujemy o zgłaszanie akcesu przystąpienia do PTF.
Przynależność łączy się z opłacaniem miesięcznej składki członkowskiej w kwocie 3,50 zł.


Pisemne zgłoszenia prosimy przekazywać do biura LOIA.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Porady prawne dla członków LOIA


Zapraszamy na dyżur porad prawnych udzielanych przez adwokat Maję Zawistowską.

Dyżur odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2019 r., w godzinach 10:00 - 13:00.

Prosimy o wcześniejsze umówienie się na rozmowę - osobistą lub telefoniczną - tel. 68 327 09 74.


-----------------------------------------------------------------------------------------
Najnowsze przepisy prawne


1/ Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2019 r. poz. 19 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - ustalonego na dzień 1 marca 2019 r.
http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/19/

2/ Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2019 r. poz. 20 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu - ustalonego na dzień 1 marca 2019 r.
http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/20/

3/ Dziennik Ustaw RP 2019 r. poz. 436 - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept.
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/436/1

4/ Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2019 poz. 26 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – ustalonego na dzień 15marca 2019 r.
http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/26/

5/ Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2019 r. poz. 27 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2019 r. o sprostowaniu błędu - dotyczy Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - ustalonego na dzień 1 marca 2019 r.
( Dz. U. MZ 2019 r. poz. 19)
http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/27/

6/ Dziennik Ustaw RP z 2019 r. poz. 499 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo farmaceutyczne
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/499/1

7/ Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2019 r. poz. 28 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2019 r. o sprostowaniu błędu - dotyczy Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 12 mrca 2019 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – ustalonego na dzień 15marca 2019 r. ( Dz. U. MZ 2019 r. poz. 26).
http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/28/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***


 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 3244104 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe