Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 12/2018
BIULETYN


INFORMACYJNY


Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Zielonej Górze


12 / 2018


Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 13 grudnia 2018 r.


1. Na listę członków LOIA wpisano dwóch farmaceutów.

2. Z listy członków LOIA skreślono trzech farmaceutów.

3. Pozytywną opinię wydano do wniosku o stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia aptek:
- „Dbam o Zdrowie” w Zielonej Górze ul Dworcowa 18.

4. Rada Aptekarska wydała negatywną opinię do wniosku LWIF w związku z wnioskiem farmaceuty ubiegającego się o uzyskanie zgody na pominięcie organiczeń geograficznych i demograficznych, z zamiarem ubiegania się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostepnej w odrębnym lokalu na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Dekerta 1.

5. Skrócenie terminu wykonania kary orzeczonej przez Naczelny Sąd Aptekarski w Warszawie, w sprawie farmaceuty, uznanego za winnego popełnienia przewinienia zawodowego przez Okręgowy Sąd Aptekarski w Zielonej Górze.

6. Podjęcie uchwaly w sprawie przyjęcia preliminarza budżetowego LOIA na 2019 rok.

7. Przyjęcie planu pracy ORA na 2019 rok.

8. Rada Aptekarska prowadzi dyskusję i prace nad wniesioną propozycją dotyczącą przeprowadzania rozmów z kandydatami na objęcie funkcji kierownika apteki ogólnodstępnej, szpitalnej i hurtowni farmaceutycznej.

9. ORA rozpatrzyła dwa wnioski w sprawie przedłużenia czasu trwania szkolenia ciągłego.

Kolejne posiedzenie ORA planowane jest na dzień 17 stycznia 2019 r.
Wnioski do rozpatrzenia należy przedłożyć do dnia 14 stycznia 2019 r.


-----------------------------------------------------------------------------------------


Składki członkowskie za 2018 rok !


Uprzejmie przypominamy o obowiązku uregulowania składek członkowskich za 2018 rok.

Biuro izby wysłało przypomnienia, bądź wezwania do zapłaty, na prywatne adresy email lub adresy email aptek - w przypadku braku kontaktu do farmaceuty.


Prosimy o pilne uregulowanie należności!


-----------------------------------------------------------------------------------------

Terminy posiedzeń Okręgowej Rady Aptekarskiej w 2019 roku


1/ 17 stycznia

2/ 21 lutego

3/ 14 marca

4/ 11 kwietnia

5/ 16 maja

6/ 13 czerwca

7/ 12 września

8/ 17 października

9/ 15 listopada

10/ 12 grudnia


- XXVIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Aptekarzy LOIA odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2019 r. w Hotelu „Grape Town” w Zielonej Górze.

- VIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Aptekarzy LOIA odbędzie się w dniach 16 – 17 listopada 2019 r. w Hotelu „Bukowy Dworek” w Gronowie.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Porady prawne dla członków LOIA


Zapraszamy na dyżur porad prawnych udzialanych przez adwokat Maję Zawistowską.


Dyżur odbędzie się w dniu 28 stycznia 2019 r., w godzinach 10:00 - 13:00.

Prosimy o wcześniejsze umówienie się na rozmowę - osobistą lub telefoniczną - tel. 68 327 09 74.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Najnowsze przepisy prawne


1/ Komunikat nr 1 Prezesa URPLWMiPB z dnia 3 grudnia 2018 r. o Suplemencie 2018 do Farmakopei Polskiej wydanie XI.


http://www.urpl.gov.pl/pl/informacja-z-dnia-3-grudnia-2018-r-o-suplemencie-2018-do-farmakopei-polskiej-wydanie-xi-suplement2/ Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2018 r. poz. 123 - Obwieszczenie MZ z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - ustalonego na dzień 1 stycznia 2019 r.

http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2018/123/
3/ Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2018 r. poz. 124 - Obwieszczenie MZ z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu - ustalonego na dzień 1 stycznia 2019 r.
http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2018/124/
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 3095147 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe