Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
Biuletyn Informacyjny nr 1/2018
BIULETYN


INFORMACYJNY

Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

w Zielonej Górze


1 / 2018


Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 18 stycznia 2018 r.


1. Na listę członków LOIA zostali wpisani:

1/ mgr Radosław Partyka – apteka „Morelowa” w Zielonej Górze ul. Morelowa 40;

2/ mgr Agnieszka Mucharzewska – apteka „Stylowa” w Zielonej Górze ul. Boh. Westerplatte 24.2. Pozytywne opinie wydane do wniosków o stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia apteki:

1/ mgr Radosław Frankowski – „Apteka z Misiem” w Żarach ul. Śródmiejska 25;

2/ mgr Wanda Pałka – „Euro-Apteka” w Sulęcinie ul. Poznańska 4;

3/ mgr Ewa Purpurowicz – apteka „Przy Szpitalu” w Międzyrzeczu ul. Marcinkowskiego 67;

4/ mgr Irena Filipiak – apteka „Wełniany Rynek” w Gorzowie Wlkp. ul. Wełniany Rynek 3.3. ORA pozytywnie rozpatrzyła 3 wnioski o przedłużenie okresu ciągłego szkolenia.


4. Na wniosek Prezesa, ORA podjęła uchwałę odwołującą mgr Andrzeja Poniewierskiego z pełnienia funkcji V-ce Prezesa.


5. ORA udzieliła upoważnienia Prezesowi do podpisania Umowy o kompleksowej obsłudze prawnej z adwokat Mają Zawistowską, Kancelaria Adwokacka adwokat Mai Zawistowskiej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Pod Filarami 2/9, na potrzeby organów izby i członków LOIA.

Po podpisaniu umowy przekazane zostaną szczegóły w sprawie.Termin kolejnego posiedzenie ORA, z planowanego na dzień 15 lutego 2018 r. został zmieniony na dzień 8 lutego 2018 r. - z powodu ferii zimowych i braku wymaganego quorum.

Wnioski do rozpatrzenia należy przekazać najpóźniej do dnia 5 lutego 2018 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat LOIA

z dnia 25 stycznia 2018 r.


Wnioski ze spotkania przedstawicieli LOIA oraz LOW NFZ z dnia 16 listopada 2017 r.

dotyczące realizacji recept oraz przekazywania komunikatów elektronicznych przez apteki do NFZ po okresie refundacyjnym.


- Ostrzeżenia w komunikatach refundacyjnych:

* jeżeli w odpowiedzi NFZ na wysłany raport przekazane zostało ostrzeżenie dotyczące jakiejś recepty, należy bezzwłocznie dokładnie sprawdzić poprawność przekazanych danych z recepty (PESEL, ubezp., uprawnienia pacjenta, PWZ lekarza, datę wystawienia recepty, itp.), ponieważ taka recepta będzie podlegała kontroli;


- zaleca się, aby każda apteka przed wysłaniem raportu do NFZ dokładnie sprawdziła (KAMSOFT moduł 23-kontrola) czy w systemie aptecznym nie ma podwójnej numeracji recept - NFZ traktuje to jako błąd;


- wprowadzanie jakichkolwiek zmian w realizacji recept po okresie refundacyjnym - dopuszczalne jest wyłącznie przez korektę takich recept;

* nie wolno usuwać takich recept ze sprzedaży apteki a następnie wprowadzać w następnym okresie refundacyjnym, ponieważ bez korekty taka recepta nadal jest widoczna po stronie NFZ jako zrealizowana;


- we wnioskach o otwarcie okresu refundacyjnego w celu dokonania korekty, należy bardzo krótko uzasadnić powód korekty;

* wniosek powinien zawierać: nr recepty ( ten z kodu kreskowego), czy zmienia się kwota refundacji oraz bardzo krótką informację dlaczego należy wykonać korektę, np. źle wpisany PESEL, błędnie wpisana data wystawienia recepty, itp.;


- zwracamy uwagę na bardzo dokładne przekazywanie w komunikatach elektronicznych danych z recept:

* PZW-lekarza, regon świadczeniodawcy, nr recepty (22-cyfrowy), daty wystawienia i realizacji recept;

* dane pacjenta: PESEL , ubezp., uprawnienia dodatkowe (IB, ZK, IW itd.);

* wyjątek stanowią recepty na leki recepturowe refundowane - jeżeli na takiej recepcie na lek recepturowy jest wypisane przez lekarza uprawnienie dodatkowe pacjenta, to w komunikacie do NFZ tego uprawnienia nie przekazujemy, bowiem jeżeli to zrobimy, to po stronie NFZ będzie to błędnie zrealizowana recepta, pomimo prawidłowego skasowania odpłatności w postaci ryczałtu lub jego wielokrotności;


- prosimy także o zwrócenie szczególnej uwagę na prawidłowe przekazywanie danych z recept na leki recepturowe: kody EAN surowców do receptury, jednostki wagi-g, jednostki opakowań –op., i1ość ryczałtów, prawidłowo wybraną postać leku, kto wydaje i wykonuje lek recepturowy ( składniki z wykazu A, N - tylko mgr farmacji), dawkowanie (dla leków ze składnikiem psychotropowym - ilość słownie, oraz bardzo silnie działającym),

* na rewersie recept musi się znajdować data i godz. przyjęcia oraz sporządzenia leku, podpis i pieczątka przyjmującego i sporządzającego lek pracownika apteki;

* apteka na wykonanie leku ma 48 godzin ( wyjątek: leki na CITO oraz narkotyczne);

* przed wysłaniem raportu należy sprawdzić poprawność ustawienia w programie aptecznym KAMSOFT - ADM-41-Ustawienia- 21 zestawienia-ustawienia globalne- poz.4l---w raporcie do NFZ dla receptury w polu LEK -EAN-ILOŚĆ- umieszczać liczbę pobranych ryczałtów;

* tylko przy takim zapisie recepty na leki np. 300g maści będą prawidłowo sprawozdane;

- podpisy na rachunku refundacyjnym - bardzo ważne, aby właściciel i kierownik apteki złożyli podpis w miejscu dla nich przeznaczonym; jeżeli właściciel i kierownik to ta sama osoba – podpisać należy się podwójnie ( po obu stronach rachunku).

Nie przestrzeganie w/w zaleceń będzie skutkować nie tylko zabraniem refundacji, ale także karami ze strony LOW NFZ.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt z Prezesem ORA


Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można kontaktować się z panem mgr farm. Ryszardem Kiedrowskim na numer kom. 662 445 443.


-----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt z izbą – adresy email


Uprzejmie prosimy Kierowników aptek, do których nie dochodzą informacje z LOIA, o przesłanie do biura izby aktualnych adresów email.

Prosimy także wszystkich Farmaceutów zainteresowanych otrzymywaniem bieżących informacji zawodowych, o podanie adresu poczty elektronicznej.-----------------------------------------------------------------------------------------


Najnowsze przepisy prawne


1/Dziennik Ustaw RP 2017 r. poz. 2428 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2428/1


2/ Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z 2018 r. poz. 2 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – ustalonego na dzień 15 stycznia 2018 r.

http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2018/2/


-----------------------------------------------------------------------------------------


Apel o przekazanie 1% z podatku !Na prośbę pani mgr farm. Mirosławy Kucner z Kożuchowa, przekazujemy apel o przekazanie 1% z podatku, na leczenie i rehabilitację wnuczka Siemowita.

1/ Numer KRS: 0000186434
2/ Cel szczegółowy: 80/T Siemowit Towpik

------------------------
Giełda pracy

http://www.loia.zgora.pl/index.php?lng=pl&id=31

***


 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2539012 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe