Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Siedziba LOIA
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 Zadania i zasady działania samorządu aptekarskiego
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 NIA
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
17.04.2008r. - zmiana Ustawy o Karcie Polaka - opieka zdrowotna
 
 
27.03.2008r. - nowelizacje Ustawy Prawo farmaceutyczne i Ustawy o izbach aptekarskich

1/  W Dzienniku  Ustaw nr 45  pozycja 271  opublikowane zostało Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2008r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne.

Z tekstem ustawy można się zapoznań m. in. na stronie www.nettax.pl   -  Dzienniki Ustaw  - rocznik 2008  - nr  45

 

2/ W Dzienniku Ustaw nr 47 z dnia 19.03.2008r.  pozycja 273 - opublikowano  Ustawę z dnia 10 stycznia 2008r. o zmianie ustawy o izbach aptekarskich.

 
 
Rozporządzenie MZ w sprawie danych wymaganych w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostepną.
treść aktu: http://www.nettax.pl  - Dziennik Ustaw  z 2002r.  nr 161  pozycja 1337
 
 
Rozporządzenie MZ w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki
treść aktu: http://www.nettax.pl - Dziennik Ustaw z 2002r.  nr 161 pozycja  1338
 
 
Rozporządzenie MZ w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki

treść aktu: http://www.nettax.pl - Dziennik Ustaw z 2002r.  nr 171   pozycja  1395

 

 

 
 
Rozporządzenie MZ w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki
treść aktu: http://www.nettax.pl - Dziennik Ustaw z 2002r.  nr 187  pozycja  1565
 
 
Rozporządzenie MZ w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego
treść aktu: http://www.nettax.pl - Dziennik Ustaw z 2002r.   nr 126  pozycja  1082
 
 
Rozporządzenie MZ zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego
treść aktu: http://www.nettax.pl - Dziennik Ustaw  z 2005r.  nr 122  pozycja 1032
« 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 »
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 1615685 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe