Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
30.04.2018 r. - Dz. U. MZ 2018 r. poz. 32 - wykaz leków refundowanych obowiązujący od 1 maja 2018 r. i informacja MZ o wprowadzonych zmianach
W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia 2018 r. poz. 32 opublikowano Obwieszczenie MZ z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - ustalonego na dzień 1 maja 2018 r.

Link do treści obwieszczenia: http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2018/32/

---------------------------------------------
Aktualności MZ:

https://www.gov.pl/zdrowie/nowa-lista-lekow-refundowanych-na-1-maja-2018-r


Nowa lista leków refundowanych (na 1 maja 2018 r.)
Nowe obwieszczenia refundacyjne, obowiązujące od 1 maja 2018 r. przynosi dobre wiadomości dla pacjentów cierpiących na nowotwór złośliwy płuca.

Pomimo przedłużających się prac nad ustalaniem ujednoliconych zapisów istniejącego programu leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C 34), wypracowano kompleksowe podejście do leczenia tego schorzenia. Pacjenci cierpiący na nowotwór złośliwy płuca, otrzymają dostęp do innowacyjnych opcji terapeutycznych z katalogu immunoterapii obejmujących substancje czynne niwolumab oraz pembrolizumab. W zakresie schorzeń onkologicznych, nowe obwieszczenie wprowadza również nowoczesne technologie lekowe do istniejącego programu leczenia raka nerki (ICD-10 C 64), w którym dodane zostały dwie substancje czynne - niwolumab oraz cabozantynib. Rozszerzenie programu lekowego pozwoli na wydłużenie czasu przeżycia wolnego od progresji choroby oraz zmniejszenie ryzyka zgonu pacjentów. Niwolumab został także objęty refundacją w ramach programu leczenia opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina (ICD-10 C 81).

Nowe obwieszczenia refundacyjne przynosi korzystane zmiany dla seniorów. Od 1 maja 2018 r. pacjenci, którzy ukończyli 75 rok życia zyskają dostęp do wielu leków w ramach „Listy S”, w tym heparyn drobnocząsteczkowych oraz wielu terapii stosowanych w leczeniu astmy oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Ponadto, rozszerzono dostęp do skutecznych i bezpiecznych terapii w leczeniu Choroby Parkinsona. Refundacją w ramach programu leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona (ICD-10 G.20) została objęta substancja czynna apomorphini hydrochloridum hemihydricum.

W porównaniu do XXXVIII obwieszczenia, obowiązującego od 1 marca 2018 r., XXXIX obwieszczenie refundacyjne zawiera następujące zmiany.

I. Statystyki XXXIX obwieszczenia
Ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 70 produktów leczniczych (unikalne kody EAN), w tym:
49 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach listy aptecznej,
1 wyrób medyczny (unikalny kod EAN) w ramach listy aptecznej,
16 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach programów lekowych,
4 produkty lecznicze (unikalne kody EAN) w ramach chemioterapii.
Dla 117 produktów (unikalnych kodów EAN) wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu (od 5521,59 zł do 0,02 zł).
Dla 1 produktu (unikalny kod EAN) wprowadzono podwyższenie urzędowych cen zbytu (o 13,95 zł).
Dla 542 produktów (unikalnych kodów EAN) spadnie dopłata pacjenta (od 98,19 zł do 0,01 zł).
Dla 481 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrośnie dopłata pacjenta (od 113,40 zł do 0,03 zł).
Dla 1035 produktów (unikalnych kodów EAN) spadną ceny detaliczne brutto (172,94 zł do 0,01 zł).
Dla 79 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrosną ceny detaliczne brutto (od 14,64 zł do 0,02 zł).
W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres, w obwieszczeniu nie znajdą się 53 produkty lecznicze (unikalne kody EAN) obecne w poprzednim obwieszczeniu.
II. Zmiany na liście aptecznej
Candezek Combi (candesartanum cilexetili + Amlodipinum) osiem prezentacji tego leku zostało objętych refundacją we wskazaniu: leczenie zastępcze pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, u których uzyskano kontrolę ciśnienia tętniczego stosując jednocześnie kandesartan i amlodypinę, w takich samych dawkach;
III. Zmiany w programach lekowych
Cabometyx (cabozantinibum) został objęty refundacją w ramach istniejącego już programu lekowego „Leczenie raka nerki (ICD-10 C 64)”, jako kolejna opcja terapeutyczna;
Opdivo (niwolumab) został objęte refundacją w ramach istniejącego już programu lekowego „Leczenie raka nerki (ICD-10 C 64)”, jako kolejna opcja terapeutyczna;
Opdivo (niwolumab) został objęty refundacją w terapii chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca o typie płaskonabłonkowym w ramach drugiej linii leczenia w programie lekowym „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C 34)”;
Keytruda (pembrolizumab) została objęta refundacją w terapii chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w ramach pierwszej linii leczenia w programie lekowym „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C 34)”;
Opdivo (niwolumab) został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina (ICD-10 C 81)”;
Entyvio (wedolizumab) został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD-10 K51)”;
Dacepton (apomorphini hydrochloridum hemihydricum) został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona (ICD-10 G.20)”;
Signifor (pasireotidum) został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie akromegalii pasyreotydem (ICD-10 E 22.0)”;
IV. Chemioterapia niestandardowa
Od 1 kwietnia 2018 roku zapewniona została kontynuacja terapii wszystkich pacjentów leczonych dotychczas w ramach chemioterapii niestandardowej, której finansowanie zakończyło się z dniem 31 marca br. Dalsze leczenie pacjentów zostało zagwarantowane głównie poprzez wprowadzenie zmian w opisach wybranych programów lekowych.

V. Zmiany na liście „75+”
Od 1 maja 2018 r. w wykazie bezpłatnych leków dla seniorów 75+ znajdą się leki z następujących grup limitowych:

103.2, Antybiotyki aminoglikozydowe do stosowania pozajelitowego – gentamycyna
12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna
12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne
120.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inne immunosupresanty - metotreksat do stosowania podskórnego
136.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - leflunomid
192.0, Leki przeciwmalaryczne - chlorochina - choroby z autoagresji
165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna
150.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon
242.0, Leki działające na układ nerwowy – pregabalina
197.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu
198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe
199.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w niskich dawkach
199.2, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w średnich dawkach
199.3, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w wysokich dawkach
200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole
201.1, Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu
201.3, Wziewne leki antycholinergiczne o długim działaniu - produkty złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o długim działaniu
203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłużonym uwalnianiu
208.0, Antybiotyki aminoglikozydowe do stosowania do oczu
22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych
83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego
85.0, Hormony trzustki - glukagon
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 maja 2018


 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 2132782 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe