Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Siedziba LOIA
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 Zadania i zasady działania samorządu aptekarskiego
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
29.12.2017r. - Dz. U. MZ 2017 r. poz. 129 - wykaz leków refundowanych obowiązujący z dniem 1 stycznia 2018 r.

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia 2017 r. poz. 129 opublikowano Obwieszczenie MZ z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ustalonego na dzień 1 stycznia 2018 r.

Treść obwieszczenia dostępna na:

file:///C:/Users/loia/AppData/Local/Temp/akt-1.pdf


--------------------------------------------

MZ - 21.12.2017 :

Nowa lista leków refundowanych (na 1 stycznia 2018 r.)
---

Zakończyliśmy konsultacje, które zostały zasygnalizowane w komunikacie z 18 grudnia 2017 roku.

W trakcie prac:

przeanalizowaliśmy wszystkie uwagi zgłoszone do projektu z 18 grudnia 2017 r.,
sprawdziliśmy limity finansowania w grupach limitowych.
Do obwieszczenia obowiązującego od 1 stycznia 2018 r. w stosunku do projektu opublikowanego 18 grudnia 2017 r. wprowadzono poniższe zmiany.

Dodano produkt leczniczy Soliris (Eculizumabum), stosowany w ramach programów lekowych „Leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (ICD-10 D59.3)” oraz „Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (ICD-10 D59.5)”.
Pozostałe zmiany wprowadzone w opublikowanym Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2018 (DZ. URZ. Min. Zdr. 2017.129) w stosunku do jego projektu mają charakter porządkujący i redakcyjny.


 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 1886858 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe